Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło
Archiwum Nowy numer Redakcja

RAPORT-wto

Miesięcznik informacyjno-analityczny, poświęcony szeroko pojętej obronności, kierowany przede wszystkim do profesjonalistów.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Skrzydlata Polska

Najstarsze czasopismo lotnicze w Polsce. W każdym numerze temat przewodni, relacje z imprez, korespondencje zagraniczne, opisy konstrukcji. Ponad 100 kolorowych zdjęć na 68 stronach. Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Aeroplan

Czasopismo dla hobbystów i modelarzy, zawierające artykuły o historii lotnictwa, bogato ilustrowane zdjęciami i rysunkami, artykuły monograficzne, opisy malowań i oznakowań, oceny modeli, recenzje książek, konkursy.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Broń i Amunicja

Na 68 stronach magazynu pełna informacja na temat broni strzeleckiej dla amatorów i zawodowców. Trendy i testy współczesnej broni strzeleckiej.

Archiwum Nowy numer Redakcja

BiA-Komandosi

Magazyn o objętości 68 stron poświęcony siłom i służbom specjalnym, zagadnieniom związanym z szeroko pojętym bezpieczeństwem, jak też współczesnym konfliktom zbrojnym.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Numer Specjalny

Numery specjalne publikowane podczas konferencji, targów i innych imprez związanych z lotnictwem i obronnością.

09 września 2016

Wtórplast Group prezentuje na tegorocznym MSPO nowatorskie, mobilne systemy rozpoznania i analizy zagrożeń Elanus i Elanus II, wykorzystujące załogowe i bezzałogowe platformy latające.

Od lewej: Stanisław Małyska, szef projektu i Krzysztof Śmierciak, doradca zarządu Wtórplast Group. W tle samolot MP-02 Czajka – element systemów Elanus i Elanus II

W swych założeniach system Elanus ma służyć do pozyskiwania i przekazywania informacji o rejonie działań grup rozpoznawczych, poszukiwawczych lub ochrony. Jego głównym zadaniem jest analiza obrazu pozyskanego z załogowych i bezzałogowych statków powietrznych. Synchronizacja działania jednostek lądowych i statków powietrznych odbywa się dzięki mobilnemu centrum dowodzenia. Odbiera ono obrazy oraz dane telemetryczne ze bsl-i i samolotu rozpoznawczego, analizuje je i dystrybuuje do jednostek lądowych. Te ostatnie otrzymują niezależnie obraz rejonu działań online, bezpośrednio ze statków powietrznych. 

Elanus pozwala na wykrywanie, rozpoznanie i śledzenie ludzi, pojazdów lub obiektów. Zautomatyzowany system namierzający potrafi autonomicznie wykryć, zidentyfikować oraz śledzić jednocześnie do 24 obiektów. System jest unikalnym rozwiązaniem łączącym możliwości, jakie dają załogowe i bezzałogowe statki powietrzne, mobilne centra dowodzenia i zespoły lądowe wyposażone w naręczne komputery pozwalające na bezpośredni, aktywny podgląd rejonu działań. 

Wtórplast, producent systemu Elanus, został nagrodzony za swój wyrób wyróżnieniem Lider Bezpieczeństwa Państwa za wszechstronne zastosowanie i opracowanie w Polsce. 

Jednym z kluczowych elementów systemu jest samolot MP-02 Czajka, wyposażony w optyczne i elektroniczne systemy śledzenia obiektów. Głowica optyczna tego samolotu jest wyposażona w kamerę 4K z 60-x zoomem. Stereoskopowy (3D) system optyczny, o przybliżeniu 600-krotnym, daje obrazy w jakości FHD. Może on być retransmitowany do mobilnego centrum dowodzenia oraz na naręczne komputery personalne. Głowica optoelektroniczna jest wyposażona w wysokiej rozdzielczości kamerę IR o częstotliwości odświeżania obrazu 50 Hz i pięciu trybach wyświetlania widma cieplnego oraz z 4-krotnym zoomem. Transmisja obrazu jest kodowana. 

Możliwy zasięg to 5, 20, 50 km z użyciem trackera śledzącego. Samolot może być dodatkowo wyposażony w systemy zakłócające transmisję radiową. Można go również wyposażyć w laserowy oświetlacz celu. Samolot może być wykorzystany do planowego zrzutu elektronicznych min lokalizacyjnych, służących do wykrywania ludzi w obszarach chronionych. 

Sześciowirnikowy bezzałogowiec z głowicą obserwacyjną, wykorzystywany w systemie Elanus do bliskiej analizy celów / Zdjęcia: Grzegorz Sobczak

Uzupełnieniem samolotu jest bezzałogowiec Vector V4S lub V8S, który służy do bliskiej analizy celów, wykrytych poprzez samolot. Jego zadaniem jest precyzyjna analiza zagrożeń w bliskim otoczeniu zespołów naziemnych. Może szybko potwierdzać identyfikację danego celu, rozpoznać miejsca wymagające analizy z małej wysokości oraz zapewnić wsparcie w sytuacji krytycznej z powietrza. Bezzałogowiec jest wyposażony w głowice optyczne, a obraz z nich jest wyświetlany w mobilnym centrum dowodzenia oraz w naręcznych komputerach personalnych zespołów lądowych. Może wykonywać misje w trybie autonomicznym, manualnym lub pośrednim. Bezzałogowiec może być kierowany z samolotu, mobilnego centrum dowodzenia lub przez operatora zespołu lądowego. 

Kluczowym elementem jest mobilne centrum dowodzenia, czyli pojazd o właściwościach terenowych, w którym zabudowano elektroniczne systemy łączności oraz monitory do podglądu rejonu działań i śledzenia obiektów. Jest to jednostka analizy i dowodzenia działaniami operacyjnymi, ulokowana w odległości do 50 km od centrum operacji. Wyposażenie MCD można rozbudować o systemy przeznaczone do wykrywania bezzałogowców. 

– Miesiąc temu przeprowadziliśmy prezentację możliwości systemu Elanus dla Policji w Rzeszowie – mówi Stanisław Małyska, szef projektu we Wtórplast Group – Policjanci byli pod wrażeniem możliwości, jakie daje nasz system, zwłaszcza w warunkach nocnych. Swoje spostrzeżenia zawarli w opinii, którą można przeczytać na naszej stronie internetowej. 

Prawdziwą nowością Wtórplastu jest jednak System Elanus II. System zbiera i analizuje dane hiperspektralne, dotyczące zanieczyszczeń środowiska. Analizowana jest zawartość chlorofilu w roślinach oraz drzewostanie. Później, na podstawie zebranych wzorców hiperspektralnych, prowadzona jest klasyfikacja danych. Każdy zestaw informacji jest następnie nałożony na ortofotomapę. Przetwarzaniem tych danych, zgodnie z potrzebami odbiorcy końcowego, zajmie się nowatorskie oprogramowanie. Wyniki generowane przez system obejmujący samolot zwiadowczy i sensor hiperspektralny wygenerują informacje o charakterze zanieczyszczeń, zalecenia co do zastosowania środków zaradczych, rodzaju, ilości i wartości koniecznych do użycia środków oraz geolokalizacji, udostępnią też bazę naukową dla dalszych badan nad zachowaniem ekosystemu Europy. 

Projekt opiera się na modułowych rozwiązaniach zbierania danych w następujących obszarach: 

* moduł dla rolnictwa oferujący indeksy NDVI w wybranych pasmach spektralnych oraz PRI;
* moduł dla wykrywania wycieków podziemnych ropy naftowej;
* moduł dla geologii pozwalający na identyfikację określonych minerałów;
* moduł dla wykrywania wycieków gazu z rurociągów. 

Obecnie, według oficjalnych informacji, nigdzie w Europie nie stosuje się tak uniwersalnej platformy do gromadzenia i przetwarzania informacji tego typu. Do prawidłowej realizacji wybranych zagadnień zaangażowany jest obecnie uniwersytecki ośrodek badawczo-naukowy pod kierunkiem prof. Hazem M. Kalaji. Chcący zapoznać się z możliwościami sensorów hiperspektralnych odsyłamy na stoisko spółki Wtórplast (ZG34), gdzie jest on wykorzystywany do analizy… stanu trawnika przed stoiskiem. 


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2018 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.