Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło
Archiwum Nowy numer Redakcja

RAPORT-wto

Miesięcznik informacyjno-analityczny, poświęcony szeroko pojętej obronności, kierowany przede wszystkim do profesjonalistów.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Skrzydlata Polska

Najstarsze czasopismo lotnicze w Polsce. W każdym numerze temat przewodni, relacje z imprez, korespondencje zagraniczne, opisy konstrukcji. Ponad 100 kolorowych zdjęć na 68 stronach. Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Aeroplan

Czasopismo dla hobbystów i modelarzy, zawierające artykuły o historii lotnictwa, bogato ilustrowane zdjęciami i rysunkami, artykuły monograficzne, opisy malowań i oznakowań, oceny modeli, recenzje książek, konkursy.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Broń i Amunicja

Na 68 stronach magazynu pełna informacja na temat broni strzeleckiej dla amatorów i zawodowców. Trendy i testy współczesnej broni strzeleckiej.

Archiwum Nowy numer Redakcja

BiA-Komandosi

Magazyn o objętości 68 stron poświęcony siłom i służbom specjalnym, zagadnieniom związanym z szeroko pojętym bezpieczeństwem, jak też współczesnym konfliktom zbrojnym.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Numer Specjalny

Numery specjalne publikowane podczas konferencji, targów i innych imprez związanych z lotnictwem i obronnością.

24-lecie Polskiego Lobby Przemysłowego

Przemysł zbrojeniowy, 18 kwietnia 2017

25 marca w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie odbyła się uroczystość 24.  rocznicy powołania Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego od 24 lat pozostaje niezależną organizacją opiniotwórczą i opiniodawczą działającą w oparciu o społeczny lobbing, która koncentruje swoje działania na premiowaniu rozwoju przemysłu w Polsce / Zdjęcie: PLP

W uroczystości wzięło udział dwóch posłów na Sejm RP: Kornel Morawiecki i Andrzej Smirnow, reprezentujących Sejmową Komisję Obrony Narodowej, a ponadto prezesi przedsiębiorstw, dyrektorzy instytutów, prezesi i działacze organizacji społecznych i stowarzyszeń, pracownicy naukowi i działacze związków zawodowych współpracujących z PLP oraz dziennikarze.

Gości powitał Koordynator PLP prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka, przedstawiając jednocześnie dokonania Polskiego Lobby Przemysłowego w okresie od marca 2016 do marca 2017. Po nim głos zabrał dyrektor ITWL prof. dr hab. Ryszard Szczepanik. Następnie rozpoczęła się najważniejsza część uroczystych obchodów 24-lecia PLP, którą było wręczenie po raz piąty Wyróżnień Honorowych Polskiego Lobby Przemysłowego Bene Meritus pro Industria Poloniae (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu).

Po raz pierwszy Honorowe Wyróżnienia PLP Bene Meritus pro Industria Poloniae przyznano w 2013. Kapituła w dn.6 marca podjęła decyzje o przyznaniu w ramach V edycji Honorowego Wyróżnienia Bene Meritus pro Industria Poloniae następującym osobom:

─ płk dr inż. Jackowi Borkowskiemu – Dyrektorowi Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, autorowi patentów oraz kierownikowi i autorowi licznych nagrodzonych prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie uzbrojenia, w tym zamówionych przez polski przemysł zbrojeniowy, którego kandydaturę zgłosił Związek Zawodowy Sektora Obronnego;

─ Stanisławowi Galara – prezesowi Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego GALMET – jednego z największych polskich producentów urządzeń grzewczych i kolektorów słonecznych, eksportera do prawie 30 krajów, znajdującej się w czołówce najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw, którego kandydaturę zgłosił Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw;

─ dr inż. Piotrowi Janickiemu – konstruktorowi silników dla lokomotyw i statków oraz sprężarek w Biurze Konstrukcyjnym Silników Spalinowych H. Cegielski-Poznań S.A., autorowi wdrożonych projektów skomplikowanych urządzeń technicznych, Prezesowi Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, którego kandydaturę zgłosiło Prezydium Zarządu Głównego SIMP;

─ mgr Krzysztofowi Mamińskiemu – menedżerowi rozwijającemu Polską Kolej, jeszcze niedawno Prezesowi Spółki Przewozy Regionalne, a obecnie Prezesowi Zarządu Grupy PKP S.A., od wielu lat owocnie współpracującemu z zakładami przemysłowymi produkującymi tabor kolejowy, którego kandydaturę zgłosił Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych;

─ dr inż. Ryszardowi Matusiakowi – związanemu przez wiele lat z przemysłem wytwarzającym maszyny dla przemysłu spożywczego, który zainspirował i przygotował do wdrożenia wiele projektów, wzorów przemysłowych i wynalazków, w tym opatentowanych, którego kandydaturę zgłosiło Prezydium Zarządu Głównego SIMP;

─ mgr inż. Zygmuntowi Mierzejewskiemu – przewodniczącemu od 1993 Związku Zawodowego Inżynierów i Techników, do powstania którego się przyczynił, inżynierowi w zakresie technologii leków i biochemii, który przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej, od ponad 20 lat zajmującemu się rozwojem dialogu społecznego na linii rząd-pracodawcy-pracobiorcy, którego kandydaturę zgłosił Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Inżynierów i Techników;

─ mgr inż. Andrzejowi Sajnadze – posiadającemu znaczący dorobek w dziedzinie odlewnictwa w okresie zatrudnienia w ZPC Ursus, obecnie prezesowi ASMET, należącego do największych w Polsce przedsiębiorstw oferujących kompleksową obsługę w zakresie dostaw elementów złączonych i artykułów metalowych, którego kandydaturę zgłosiła Naczelna Organizacja Techniczna- Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych;

─ kmdr. rez. dr inż. Jerzemu Uczciwkowi – Dyrektorowi w Centrum Techniki Morskiej S.A., projektantowi i konstruktorowi technologii i systemów, które zostały wdrożone w polskich stoczniach budujących okręty wojenne, w tym na niedawno zbudowanym w Polsce niszczycielu min Kormoran II, którego kandydaturę zgłosiła Rada Budowy Okrętów;

─ prof. dr hab. Józefowi Żurkowi – inicjatorowi i współtwórcy wielu systemów związanych z budową i eksploatacją statków powietrznych, autorowi licznych publikacji z zakresu techniki lotniczej, przewodniczącemu Rady Naukowej Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych,którego kandydaturę zgłosiło Towarzystwo Polskich Inżynierów Lotnictwa SIMP;

PLP od 24 lat pozostaje niezależną organizacją opiniotwórczą i opiniodawczą działającą w oparciu o społeczny lobbing, która koncentruje swoje działania na premiowaniu rozwoju przemysłu w Polsce. Realizując idee swojego patrona – Eugeniusza Kwiatkowskiego – PLP skupia ekspertów ze środowisk akademickich i biznesowych, a poprzez swoje działania przyczynia się do tworzenia pozytywnego środowiska dla rozwoju tej szczególnie ważnej dziedziny gospodarki (PLP w trosce o polski przemysł, 2014-07-25).

Działalność PLP w zeszłym roku polegała między innymi na opracowaniu 7 stanowisk, opinii i wniosków w sprawach systemowych lub branżowych, które zostały przesłane do resortów rządowych, zorganizowaniu 6 posiedzeń plenarnych, zebrań komisji problemowych i zespołów roboczych, współuczestniczeniu w organizacji 2 ogólnopolskich konferencji specjalistycznych, zorganizowaniu, wspólnie z portalem interwizja.edu.pl, I Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Lotnictwie i Przemyśle Lotniczym.

W drugiej części uroczystości wystąpienia poruszające wybrane specjalistyczne zagadnienia przedstawili eksperci współpracujący z PLP: dr Krzysztof Pająk, Urząd ds. Uzbrojenia, Nauki i Technologii – Analiza potrzeb, koncepcja stworzenia oraz korzyści, kmdr por. rez. dr. Bohdan Pac – Konsolidacja polskiego przemysłu stoczniowego, Krzysztof Mroczkowski – Nowe bieguny światowej gospodarki.


Powiązane wiadomości

Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2018 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.