Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło
Archiwum Nowy numer Redakcja

RAPORT-wto

Miesięcznik informacyjno-analityczny, poświęcony szeroko pojętej obronności, kierowany przede wszystkim do profesjonalistów.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Skrzydlata Polska

Najstarsze czasopismo lotnicze w Polsce. W każdym numerze temat przewodni, relacje z imprez, korespondencje zagraniczne, opisy konstrukcji. Ponad 100 kolorowych zdjęć na 68 stronach. Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Aeroplan

Czasopismo dla hobbystów i modelarzy, zawierające artykuły o historii lotnictwa, bogato ilustrowane zdjęciami i rysunkami, artykuły monograficzne, opisy malowań i oznakowań, oceny modeli, recenzje książek, konkursy.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Broń i Amunicja

Na 68 stronach magazynu pełna informacja na temat broni strzeleckiej dla amatorów i zawodowców. Trendy i testy współczesnej broni strzeleckiej.

Archiwum Nowy numer Redakcja

BiA-Komandosi

Magazyn o objętości 68 stron poświęcony siłom i służbom specjalnym, zagadnieniom związanym z szeroko pojętym bezpieczeństwem, jak też współczesnym konfliktom zbrojnym.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Numer Specjalny

Numery specjalne publikowane podczas konferencji, targów i innych imprez związanych z lotnictwem i obronnością.

Nowa ustawa o PPL

Lotnictwo cywilne, 11 października 2017

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o Przedsiębiorstwie Państwowym Porty Lotnicze. Nowe przepisy dostosowują Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze (PPL) do realiów gospodarki rynkowej. Dotychczas obowiązywała ustawa z 23 października 1987, która opierała się, m. in. na przepisach, dotyczących powszechnego obowiązku obrony Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.

 / Zdjęcie: PPL

W nowej ustawie zachowana została dotychczasowa forma działalności, czyli przedsiębiorstwo państwowe, co pozwoli na utrzymanie funkcji nadzoru, sprawowanego przez ministra właściwego do spraw transportu. Utrzymane też zostają wszystkie przepisy regulujące podstawy działalności PPL, w zakresie uczestniczenia w obrocie gospodarczym, odpowiedzialności za swoje zobowiązania i wyłączenia odpowiedzialności za zobowiązania Skarbu Państwa, przy zachowaniu braku odpowiedzialności Skarbu Państwa za zobowiązania PP PL.

Dotychczasowe organy zarządzania wprowadzone ustawą z 1987 – czyli Naczelny Dyrektor, zebrania delegatów i Rada Pracownicza – zostaną zastąpione prezesem PPL i radą nadzorczą. Ma to zbliżyć PPL pod względem struktury organizacyjnej do współczesnych regulacji. Rada nadzorcza będzie organem kolegialnym, z zagwarantowaną reprezentacją załogi, o precyzyjnie określonych kompetencjach, w tym między innymi sprawowania nadzoru nad gospodarką finansową PPL.

Ustawę o PPL Sejm uchwalił 15 września 2017. Na posiedzeniu 22 września 2017 dokument bez poprawek przyjął Senat. Nowe przepisy wejdą w życie o upływie 14 dni od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2018 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.