Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło
07 września 2016

Polska Grupa Zbrojeniowa i Rheinmetall Landsystme pokazały na tegorocznym MSPO demonstrator rozwiązań dla zmodernizowanego czołgu Leopard 2PL.

Demonstrator modernizacji czołgów Leopard 2 A4 do wersji PL, najbardziej w oczy rzuca się zestaw dodatkowego opancerzenia wieży – do poziomu wyższego niż na wozach wersji A5

Leopard 2PL jest projektem modernizacji czołgów Leopard 2 A4, które od 2002 są używane przez polskie wojska lądowe. Modernizacja ma na celu podniesienie waloru eksploatacyjnych (w tym zapewnienie zdolności do eksploatacji zmodernizowanych wozów przez 30 lat) i bojowych wozów, co najmniej do poziomu czołgu Leopard 2A5.

Podstawowe zmodernizowane elementy to:

- nowy przyrząd obserwacyjny/celownik dowódcy PERI R17 A3L4CP, wyposażony w kanał termowizyjny (przy udziale rozwiązań z PCO),
- kamera termowizyjna celownika działonowego EMES-15 (na rozwiązanie PCO),
- zainstalowanie kamery do jazdy wstecz dla kierowcy (z PCO),
- modernizacja systemu kontroli ognia, ale w wersji opartej na ewolucji rozwiązań z czołgów A4 i A5, oraz zwiększenie liczby typów amunicji,
- wymiana hydraulicznych systemów obrotu wieży i elewacji armaty na systemy elektryczne o większej dokładności (lepsza skuteczności systemu stabilizacji) i mniejszym zużyciu energii,
- wzmocnienie osłony balistycznej wieży wozu do lub ponad poziom wozów A5-A7,
- zainstalowanie wykładzin przeciwodłamkowych wewnątrz wozu,
- zainstalowanie elektronicznego spustu armaty,
- modernizacja systemu przeciwpożarowego,
- zastosowanie pomocniczego generatora APU zabudowanego w półce nadgąsiennicowej,
- wyposażenie wozu na dodatkowe kosze i uchwyty transportowe na wyposażeni,
- dostosowanie osprzętu holowniczo-ewakuacyjnego do zwiększonej masy czołgu,
- dostosowanie do konfiguracji nowych wozów symulatorów i trenażerów.

Zbliżenie na okno celownika działonowego, w tle widoczny jest nowy celownik dowódcy – oba będą wyposażone w polskie kamery termowizyjne. Zdjęcie dobrze ilustruje, jak duża jest fizyczna grubość dodatkowego opancerzenia wozu

Modernizacja odbędzie się w ramach podpisanej 28 grudnia 2015 umowy pomiędzy MON a konsorcjum przedsiębiorstw z ZM Bumar-Łabędy, jako liderem technicznym, oraz zawarta 18 lutego 2016 umowa między przedstawicielami gliwickiego zakładu a Rheinmetall Landsystme o strategicznej współpracy. 

Modernizacja objąć ma 128 wozów dostarczonych do garnizonu w Świętoszowie w 2002 i 2003. Pierwszy prototyp wozu powstać ma do marca 2018, a do MON trafić ma do III kwartału 2018. Ostatnie zmodernizowane wozy powinny być przekazane użytkownikowi do III kwartału 2020. Po tej dacie pakiet 2PL zostanie prawdopodobnie zastosowany także na 14 czołgach Leopard 2 A4 z drugiej partii przekazanej wojsku w latach 2013-2014 i używanych w garnizonie Żagań. Modernizacja tych wozów traktowana jest jako opcja. 

Boczny pancerz wieży, zapewnia ochronę wozu na ostrzał w kątach po 25° od osi podłużnej wieży (dla porównania w Leopardzie 2A5 opancerzenie chroni tylko w zakresie 20°) / Zdjęcia: Paweł Malicki

Przedstawiciele Rheinmetalla podkreślają, że po adaptacji pakiet lub część jego elementów mógłby zostać zastosowany również na wozach Leopard 2 nowszej wersji A5, których 105 również trafiło do Żagania. Czołgi wersji A5, mimo że nowoczesne, pozbawione są wielu rozwiązań zawartych w pakiecie Leopard 2 PL, jak np. generator pomocniczy APU czy kamera termowizyjna III generacji w głównym celowniku działonowego. 


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2022 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.