Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Zintegrowany system szkoleniowy dla US Army

Wojska lądowe, 04 kwietnia 2013

Lockheed Martin otrzymał zlecenie od wojsk lądowych USA na opracowanie zintegrowanego systemu szkolenia opartego o symulacje komputerowe, Joint Land Component Constructive Training Capability (JLCCTC).

JLCCTC ma zostać zintegrowany z architekturą systemową centrów i ośrodków szkolenia wojsk lądowych USA. Będzie też oferowany wojskom państw sojuszniczych / Zdjęcie: US Army

Zlecenie ma wartość maksymalną 146 mln USD. Jego realizacja ma trwać do 31 marca 2018. Głównym wykonawcą kontraktu będzie Lockheed Martin. Zleceniodawcą jest Army Program Executive Office for Simulation, Training and Instrumentation.

Założeniem JLCCTC jest integracja dotychczasowych systemów szkolenia (Amerykańsko-koreańskie ćwiczenia, 2012-08-22) w jeden, bazujący na wykorzystaniu obecnej oraz nowej architektury systemowej, a także uwzględnieniu zmieniających się wymagań pola walki. W trakcie realizacji zlecenia, Lockheed Martin będzie nie tylko łączył wykorzystywane obecnie rozwiązania systemowe, ale także dodawał nowe oprogramowanie, m.in. w postaci opracowanego przez siebie systemu Warfighters' Simulation (WARSIM).

Podstawowym założeniem WARSIM jest przygotowanie dowódców do efektywnego wykorzystania znajdujących się w ich dyspozycji środków. Działanie to realizowane będzie przez implementację szerokiego zakresu scenariuszy sytuacyjnych, koncentrujących się na zadaniach związanych m.in. z wygaszaniem konfliktu, stabilizacją wewnętrzną, rozbrojeniem czy pomocą humanitarną.

JLCCTC ma służyć do przygotowywania operatorów na wszystkich szczeblach łańcucha dowódczego, poczynając od poziomu brygady czy batalionu, kończąc na pododdziałach rozmieszczonych bezpośrednio w strefie działań operacyjnych. Poza samym ćwiczeniem różnego rodzaju scenariuszy sytuacyjnych, system ma pozwolić dowódcom na późniejszą analizę i ewaluację podejmowanych przez nich decyzji.

Scenariusze pola walki mają być tworzone przede wszystkim w oparciu o doświadczenia z niedawnych konfliktów zbrojnych. Przy ich opracowywaniu uwzględniony ma też zostać czynnik zmieniających się wymogów pola walki, wynikających ze stałej ewolucji źródeł zagrożenia bezpieczeństwa państwa i jego sił zbrojnych.


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.