Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło
Archiwum Nowy numer Redakcja

RAPORT-wto

Miesięcznik informacyjno-analityczny, poświęcony szeroko pojętej obronności, kierowany przede wszystkim do profesjonalistów.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Skrzydlata Polska

Najstarsze czasopismo lotnicze w Polsce. W każdym numerze temat przewodni, relacje z imprez, korespondencje zagraniczne, opisy konstrukcji. Ponad 100 kolorowych zdjęć na 68 stronach. Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Aeroplan

Czasopismo dla hobbystów i modelarzy, zawierające artykuły o historii lotnictwa, bogato ilustrowane zdjęciami i rysunkami, artykuły monograficzne, opisy malowań i oznakowań, oceny modeli, recenzje książek, konkursy.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Broń i Amunicja

Na 68 stronach magazynu pełna informacja na temat broni strzeleckiej dla amatorów i zawodowców. Trendy i testy współczesnej broni strzeleckiej.

Archiwum Nowy numer Redakcja

BiA-Komandosi

Magazyn o objętości 68 stron poświęcony siłom i służbom specjalnym, zagadnieniom związanym z szeroko pojętym bezpieczeństwem, jak też współczesnym konfliktom zbrojnym.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Numer Specjalny

Numery specjalne publikowane podczas konferencji, targów i innych imprez związanych z lotnictwem i obronnością.

LBĆw-10 dla Sił Powietrznych

Lotnictwo wojskowe, Przemysł zbrojeniowy, 27 grudnia 2016

Inspektorat Uzbrojenia MON opublikował uzasadnienie zamówienia na dostawę lotniczych bomb ćwiczebnych produkcji ZM Dezamet.

Do 2022 Siły Powietrzne RP pozyskają 5800 szt. bomb ćwiczebnych LBĆw-10 / Zdjęcie: ZM Dezamet

W październiku Inspektorat Uzbrojenia MON zdecydował się na zastosowanie procedury zakupowej produkowanych przez Zakłady Metalowe Dezamet bomb ćwiczebnych LBĆw-10, w l. 2016-2022, w ilości 5800 szt. do eksploatowanych w Siłach Zbrojnych RP statków powietrznych typu TS-11, Su-22, MiG-29 i Mi-14, wykorzystywanych w procesie szkolenia personelu latającego w użyciu uzbrojenia bombardierskiego, bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu. W uzasadnieniu podkreślono, że ZM Dezamet był jedynym przedsiębiorstwem zdolnym do realizacji zamówienia zgodnie z jego parametrami (Bomby ćwiczebne od Dezametu, 2016-10-14).

Jak poinformował ostatnio IU MON bomba ćwiczebna LBĆw-10 wpisuje się w definicję sprzętu wojskowego (SpW), w związku z czym spełnia przesłanki wynikające z art. 131a ust. 1 pkt 1 ustawy. Gestor SpW jednoznacznie potwierdził potrzebę pozyskania LBĆw-10, tj. nowoczesnego i innowacyjnego SpW, który będzie miał zastosowanie w ww. statkach powietrznych eksploatowanych w SZ RP.

Ponadto należy zaznaczyć, że LBĆw-10 może być stosowany w wielu ww. typach statków powietrznych eksploatowanych w lotnictwie SZ RP i brak jest innych rozwiązań alternatywnych lub zastępczych, mających tak szerokie zastosowanie, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. ZM Dezamet potwierdziły, że są właścicielem praw własności intelektualnej (praw autorskich i praw własności przemysłowej) do dokumentacji technicznej LBĆw-10 i wyłącznym podmiotem uprawnionym do wytwarzania i dystrybucji LBĆw-10, a co się z tym wiąże – jedynym Wykonawcą, który może zrealizować zamówienie, z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów. W ocenie Zamawiającego przedstawione powyżej argumenty uzasadniają okoliczność udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 131h. ust. 6 pkt 1 w związku z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy.

Całkowita końcowa wartość zamówienia wynosi 37 757 821,80 zł (w tym 23% VAT).  Miejscem realizacji dostawy jest 1. Regionalna Baza Logistyczna, Skład nr 2 Toruń, Słońsko k. Inowrocławia.


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2020 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.