Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło
Archiwum Nowy numer Redakcja

RAPORT-wto

Miesięcznik informacyjno-analityczny, poświęcony szeroko pojętej obronności, kierowany przede wszystkim do profesjonalistów.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Skrzydlata Polska

Najstarsze czasopismo lotnicze w Polsce. W każdym numerze temat przewodni, relacje z imprez, korespondencje zagraniczne, opisy konstrukcji. Ponad 100 kolorowych zdjęć na 68 stronach. Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Aeroplan

Czasopismo dla hobbystów i modelarzy, zawierające artykuły o historii lotnictwa, bogato ilustrowane zdjęciami i rysunkami, artykuły monograficzne, opisy malowań i oznakowań, oceny modeli, recenzje książek, konkursy.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Broń i Amunicja

Na 68 stronach magazynu pełna informacja na temat broni strzeleckiej dla amatorów i zawodowców. Trendy i testy współczesnej broni strzeleckiej.

Archiwum Nowy numer Redakcja

BiA-Komandosi

Magazyn o objętości 68 stron poświęcony siłom i służbom specjalnym, zagadnieniom związanym z szeroko pojętym bezpieczeństwem, jak też współczesnym konfliktom zbrojnym.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Numer Specjalny

Numery specjalne publikowane podczas konferencji, targów i innych imprez związanych z lotnictwem i obronnością.

Ratowanie macedońskiego przemysłu obronnego

Wojska lądowe, Przemysł zbrojeniowy, Strategia i polityka, 02 listopada 2017

Rząd Macedonii poszukuje sposobów rozwiązania wieloletniego problemu z wypłacalnością jedynego państwowego przedsiębiorstwa zbrojeniowego, 11 Oktomvri – Eurokompozit.

Poprawa kondycji finansowej 11 Oktomvri – Eurokompozit może ułatwić rządowi starania zmierzające do sprywatyzowania państwowego koncernu lub znalezienia nowego inwestora / Zdjęcie: Eurokompozit

Informacja ta została podana do publicznej wiadomości po spotkaniu premiera kraju, Zorana Zaeva z przedstawicielami przedsiębiorstwa, które odbyło się 24 października w Skopje. Zaev obiecał m.in. rozwiązać problem nieregularnego wypłacania pensji członkom 270-osobowej kadry pracowniczej oraz trudności z innymi płatnościami, w tym dotyczącymi ubezpieczeń zdrowotnych, z których część siega nawet 2012.

Ponadto przedstawiciele rządu poinformowali, że zastanawiają się nad sposobami dofinansowania niewydolnego przedsiębiorstwa, tak aby zakład był w stanie odpowiednio zabezpieczać bazę materiałową niezbędną do utrzymania ciągłości produkcji, a tym samym wywiązywać się ze swoich zobowiązań kontraktowych.

W korespondującym oświadczeniu niedawno mianowany dyrektor generalny 11 Oktomvri – Eurokompozit, Aleksandar Kuzeski, poinformował o zobowiązaniach, jakie kierowane przez niego przedsiębiorstwo ma wobec Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, jednocześnie podkreślając, że władze starają się znaleźć dodatkowe sposoby na wykorzystanie mocy przerobowych zakładu na potrzeby resortów siłowych i partnerów zagranicznych.

Przedsiębiorstwo Eurokompozit zostało założone w 1952 w miejscowości Prilep, znajdującej się 70 km na południe do Skopje. W przeszłości zakład wytwarzał m.in. elementy opancerzenia czołgów podstawowych M-84 (wersji rozwojowej T-72), a także granatniki przeciwpancerne: 64-mm M80 Zolja i 90-mm M79 Osa wykonywane z materiałów kompozytowych oraz różnokalibrowe granaty moździerzowe oraz inne typy uzbrojenia i wyposażenia osobistego żołnierzy.

W ostatnich latach Eurokompozit przeprowadził ograniczoną modernizację używanych w macedońskiej armii pojazdów opancerzonych TM-170 Hermeli 4x4, wyposażając je w stanowiska strzeleckie z 7,62-mm karabinami maszynowymi PKT, a także zabudował podobne elementy wyposażenia na samochodach opancerzonych AM General M1114 HMMWV (na zdjęciu) 4x4, umożliwijąc bezpieczniejszą eksploatację 7,62-mm km MG3 i M84 oraz 12,7-mm wkm Browning.

Wśród czynników, które doprowadziły Eurokompozit do trudnej sytuacji finansowej wymienia się m.in.: brak narodowej strategii rozwoju państwowego przemysłu zbrojeniowego, trudności przystosowania się przedsiębiorstwa do funkcjonowania w warunkach gospodarki wolnorynkowej, brak rozwoju cywilnej gałęzi działalności rynkowej i uzależnienie od zamówień na wyroby produkcji specjalnej.

Na kondycję przedsiębiorstwa wpłynęły też nominacje do zarządu dokonywane z klucza partyjnego, zła polityka kadrowa, utrata kontaktów handlowych na rynku krajowym i zagranicznym, niewystarczające inwestycje w procesy badawczo-rozojowe i brak odpowiedniej zachęty do współpracy dla młodych naukowców i inżynierów, a także brak spójnej i efektywnej strategii działania na rynkach zagranicznych, w tym promocji swojej oferty na targach i innych imprezach branżowych.

Na podstawie informacji Igora Bozinovskiego


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2019 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.