Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Kierunki modernizacji technicznej

Strategia i polityka, 04 czerwca 2018

Rada Ministrów przyjęła dzisiaj uchwałę w sprawie Szczegółowych kierunków przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych na lata 2017-2026. Dokument określa m.in. zadania dotyczące modernizacji Sił Zbrojnych, zobowiązania wynikające z umów międzynarodowych oraz kwestie związane ze zmianami lokalizacji jednostek wojskowych.

 Zdjęcie: KPRM

Uchwała stanowi podstawę do programowania rozwoju sił zbrojnych. Następnym krokiem będzie wydanie zarządzenia wdrażającego w życie programu rozwoju Sił Zbrojnych oraz planów pochodnych, w tym Planu Modernizacji Technicznej na lata 2017-2026.

Przyjęty przez Radę Ministrów dokument określa kierunki modernizacji technicznej Wojska Polskiego dotyczące:

  • sprzętu rozpoznania i walki radioelektronicznej,
  • sprzętu dowodzenia i łączności,
  • wyposażenia systemu obrony powietrznej,
  • zestawów przeciwpancernych pocisków kierowanych,
  • kołowych transporterów opancerzonych,
  • średnich samolotów transportowych, okrętów i sprzętu morskiego,
  • sprzętu elektronicznego,
  • czołgów.

Uchwała określa także kwestie związane m.in. z modernizacją systemów obronnych Sił Zbrojnych, zobowiązaniami, które wynikają z umów międzynarodowych, gromadzeniem i utrzymywaniem zapasów środków bojowych i materiałowych dla Sił Zbrojnych, szkoleniem, dyslokacją jednostek wojskowych i infrastruktury wojskowej oraz polityką kadrową.

Charakterystyczne jest, że w ujawnionych kierunkach modernizacyjnych brakuje np. zestawów artyleryjskich czy śmigłowców, a także samolotów wielozadaniowych, pojawiają się natomiast czołgi. Przedstawione dane są jednak wyrywkowe, a sam dokument jest opatrzony klauzulą niejawności.


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2022 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.