Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Konferencja Wyzwania i rozwój obrony powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej

Imprezy branżowe, Lotnictwo wojskowe, Astronautyka, Strategia i polityka, 28 sierpnia 2018

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, Wydział Wojskowy Akademii Sztuki Wojennej oraz Akademia Marynarki Wojennej, Akademia Wojsk Lądowych, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej, Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych, Polskie Lobby Przemysłowe, Warszawski Instytut Inicjatyw Strategicznych i Polska Agencja Kosmiczna mają zaszczyt poinformować o organizacji II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na temat: Wyzwania i rozwój obrony powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. Obronność RP XXI wieku. Konferencja odbędzie się w dn. 28-29 listopada w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

Cele konferencji:

 • Zdefiniowanie charakteru współczesnych zagrożeń powietrznych oraz określenie obecnych możliwości przeciwdziałania im przez system OP RP.
 • Zdiagnozowanie głównych obszarów rozwoju obrony powietrznej oraz jej organizacji po zakończeniu długofalowego programu modernizacji technicznej SZ RP.
 • Zaprezentowanie dotychczasowych wyników badań wpisujących się w problematykę organizacji i funkcjonowania perspektywicznego systemu OP RP przez krajowe ośrodki badawczo-naukowe oraz polski przemysł zbrojeniowy.
 • Wymiana poglądów oraz popularyzowanie wiedzy z zakresu obrony powietrznej.

Proponowane zagadnienia do przedstawienia na konferencji:

 • Rozwój obrony przeciwlotniczej w okresie I wojny światowej.
 • Polska obrona przeciwlotnicza w okresie międzywojennym.
 • Obrona przeciwlotnicza wybranych sił zbrojnych na frontach II wojny światowej.
 • Rozwój obrony przeciwlotniczej po drugiej wojnie światowej do lat 90. XX wieku w Polsce.
 • Poglądy na rozwój obrony przeciwlotniczej i obrony powietrznej w XX i XXI wieku.
 • Analiza potrzeb i wymagań w zakresie obrony powietrznej na podstawie wniosków z współczesnych konfliktów zbrojnych i wyników badań naukowych.
 • Ocena wpływu nowych systemów rozpoznania, rażenia i dowodzenia na organizację i funkcjonowanie obrony powietrznej.
 • Miejsce i rola obrony powietrznej w systemie bezpieczeństwa państwa.
 • Możliwości krajowego potencjału badawczo-rozwojowego w obszarze obrony powietrznej.
 • Współczesne aspekty organizacji powszechnej obrony przeciwlotniczej w SZ RP.
 • Ocena organizacji powszechnej obrony powietrznej ludności cywilnej w Polsce.
 • Rola najnowszych technologii w rozwoju zdolności obrony powietrznej.
 • Główne zadania realizowane przez przemysł krajowy na rzecz rozwoju obrony powietrznej.
 • Pozyskiwanie technologii rakietowych na rzecz rozwoju systemu obrony powietrznej RP.
 • Postęp technologiczny w obszarach systemów związanych z obroną powietrzną.
 • Nowoczesne systemy rozpoznania wykorzystywane w obronie powietrznej.
 • Analiza możliwości udziału krajowego potencjału badawczo-rozwojowego i przemysłu w produkcji systemów rozpoznania, dowodzenia i zestawów rakietowych małego i bardzo małego zasięgu.
 • Analiza potrzeb systemu szkolenia i doskonalenia specjalistów w zakresie obrony powietrznej po zmianach technologicznych.
 • Wspomaganie informatyczne procesu decyzyjnego w wojskach obrony przeciwlotniczej - kierunki rozwoju.
 • Rola i zadania wyższych uczelni wojskowych w kształceniu kadr oficerskich dla potrzeb nowoczesnego systemu obrony powietrznej.
 • Żywotność wojsk obrony przeciwlotniczej w działaniach wojennych.
 • Użycia sił i środków obrony przeciwlotniczej w działaniach ekspedycyjnych. Doświadczenia, wnioski i kierunki rozwoju zdolności w XXI wieku.
 • Rola i stan powszechnej obrony powietrznej w Polsce.
 • Diagnoza realizacji założeń części wojskowej Strategii Kosmicznej.
 • Potrzeby Sił Zbrojnych w aspekcie rozwoju Krajowego Programu Kosmicznego.
 • Rola polskiego przemysłu i potencjału naukowo-badawczego w aspekcie rozwój programów kosmicznych.
 • Współczesne i przyszłe aspekty militaryzacji kosmosu.

Zgłoszenia do udziału w konferencji prosimy przesyłać na adres koordynatora konferencji: d.michalski@wsosp.pl (tel. 510-357-755) lub: sekretariat_wbnil@wsosp.pl (tel. 261 518271; fax. 261 518 272). Zaproszenia na konferencję będą wysyłane wyłącznie przez Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki WSOSP.

Jednym z patronów medialnych konferencji jest Magazyn Lotniczy Skrzydlata Polska.


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.