Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło
Archiwum Nowy numer Redakcja

RAPORT-wto

Miesięcznik informacyjno-analityczny, poświęcony szeroko pojętej obronności, kierowany przede wszystkim do profesjonalistów.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Skrzydlata Polska

Najstarsze czasopismo lotnicze w Polsce. W każdym numerze temat przewodni, relacje z imprez, korespondencje zagraniczne, opisy konstrukcji. Ponad 100 kolorowych zdjęć na 68 stronach. Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Aeroplan

Czasopismo dla hobbystów i modelarzy, zawierające artykuły o historii lotnictwa, bogato ilustrowane zdjęciami i rysunkami, artykuły monograficzne, opisy malowań i oznakowań, oceny modeli, recenzje książek, konkursy.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Broń i Amunicja

Na 68 stronach magazynu pełna informacja na temat broni strzeleckiej dla amatorów i zawodowców. Trendy i testy współczesnej broni strzeleckiej.

Archiwum Nowy numer Redakcja

BiA-Komandosi

Magazyn o objętości 68 stron poświęcony siłom i służbom specjalnym, zagadnieniom związanym z szeroko pojętym bezpieczeństwem, jak też współczesnym konfliktom zbrojnym.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Numer Specjalny

Numery specjalne publikowane podczas konferencji, targów i innych imprez związanych z lotnictwem i obronnością.

IU poszukuje bsl klasy mikro

Lotnictwo wojskowe, Wojska lądowe, Wojska specjalne, 07 grudnia 2018

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sześciu (6) zestawów bezzałogowych statków latających klasy mikro przeznaczonych do wyposażenia jednostek Sił Zbrojnych RP. Bezzałogowce mają służyć do prowadzenia dzienno-nocnej obserwacji w różnorodnym środowisku, przy użyciu czujników optoelektronicznych i podczerwieni.

/ Zdjęcie: FAA

Bsl musi być zdolny do wykonania pionowego startu i lądowania. W skład zestawu muszą wchodzić co najmniej 2 bezzałogowce zdolne do prowadzenia obserwacji dziennej i nocnej oraz 1 zestaw stacji kierowania i kontroli wraz z zespołem nadawczo-odbiorczym.

Masa startowa bsl skompletowanego do wykonania misji nie może być większa niż 1,6 kg. Długość lub rozpiętość bezzałogowca w płaszczyźnie poziomej z rozłożonym (gotowym do lotu) wirnikiem nośnym nie może być większa niż 0,7 m.

Promień działania dla bezpośredniej łączności pomiędzy stacji kierowania i kontroli w miejscu startu a bezzałogowcem w warunkach z widocznością anten (LOS), nie może być mniejszy niż 1200 m. Pułap operowania bsl nie może być mniejszy niż 2000 m n.p.m. (w tym minimum 100 m nad poziomem stacji kierowania i kontroli).

Kryteria udzielenia zamówienia obejmowały to cena (waga 85%) i parametry techniczne (waga 15). Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w języku polskim upływa 8 stycznia 2019 o godz. 11:00.


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2019 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.