Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło
Archiwum Nowy numer Redakcja

RAPORT-wto

Miesięcznik informacyjno-analityczny, poświęcony szeroko pojętej obronności, kierowany przede wszystkim do profesjonalistów.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Skrzydlata Polska

Najstarsze czasopismo lotnicze w Polsce. W każdym numerze temat przewodni, relacje z imprez, korespondencje zagraniczne, opisy konstrukcji. Ponad 100 kolorowych zdjęć na 68 stronach. Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Aeroplan

Czasopismo dla hobbystów i modelarzy, zawierające artykuły o historii lotnictwa, bogato ilustrowane zdjęciami i rysunkami, artykuły monograficzne, opisy malowań i oznakowań, oceny modeli, recenzje książek, konkursy.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Broń i Amunicja

Na 68 stronach magazynu pełna informacja na temat broni strzeleckiej dla amatorów i zawodowców. Trendy i testy współczesnej broni strzeleckiej.

Archiwum Nowy numer Redakcja

BiA-Komandosi

Magazyn o objętości 68 stron poświęcony siłom i służbom specjalnym, zagadnieniom związanym z szeroko pojętym bezpieczeństwem, jak też współczesnym konfliktom zbrojnym.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Numer Specjalny

Numery specjalne publikowane podczas konferencji, targów i innych imprez związanych z lotnictwem i obronnością.

Szkolenie IV zmiany PKW Irak

Wojska lądowe, Strategia i polityka, 22 stycznia 2019

W styczniu na bazie infrastruktury 12. Brygady Zmechanizowanej odbyło się przedmisyjne szkolenie żołnierze wchodzący w skład VI zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego Irak.

Żołnierze VI zmiany PKW Irak podczas szkolenia przygotowawczego / Zdjęcia: por. Bartłomiej Kulesza, 12. Brygada Zmechanizowana

Proces szkolenia PKW Irak podzielono na trzy główne etapy: przygotowawczy, zgrywający i końcowy, który będzie trwał do momentu przerzutu głównych sił kontyngentu do miejsca stacjonowania. W czasie trwania pierwszego etapu każdy żołnierz przechodził badania lekarskie, które kończyły się uzyskaniem certyfikatu uprawniającego do wyjazdu na teren misji.

Następnie zakwalifikowanych żołnierzy kierowano na kursy i szkolenia specjalistyczne przygotowujące ich do konkretnego stanowiska w ramach kontyngentu. W części zgrywającej każdy z uczestników musiał zaliczyć zajęcia z zakresu łączności, międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, ewakuacji medycznej, obrony przed bronią masowego rażenia (OPBMR), szkolenia ogniowego i przeciwdziałania improwizowanym ładunkom wybuchowym (C-IED).

Ostatni etap szkolenia jest zarazem certyfikacją, po której odbędzie się przerzut sił głównych kontyngentu. - Każdy dzień szkolenia był intensywny i wypełniony licznymi zadaniami. Celem szkolenia było zgranie poszczególnych elementów komponentu oraz zapoznanie szkolonych nie tylko z bieżącymi zadaniami, ale również przedstawienie aktualnej oceny sytuacji geopolitycznej oraz ekonomicznej Iraku, mającej znaczący wpływ na całokształt przyszłej działalności szkoleniowej. Czasami pojawiały się pewne wyzwania, ale po to żołnierze szkolą się intensywnie, aby wzorowo przygotować się do realizacji zadań w ramach VI zmiany PKW Irak – podsumował dowódca VI zmiany PKW Irak, płk Mariusz Janikowski.

Na podstawie informacji por. Bartłomieja Kuleszy, 12. BZmech.
GaleriaDrukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2020 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.