Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło
Archiwum Nowy numer Redakcja

RAPORT-wto

Miesięcznik informacyjno-analityczny, poświęcony szeroko pojętej obronności, kierowany przede wszystkim do profesjonalistów.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Skrzydlata Polska

Najstarsze czasopismo lotnicze w Polsce. W każdym numerze temat przewodni, relacje z imprez, korespondencje zagraniczne, opisy konstrukcji. Ponad 100 kolorowych zdjęć na 68 stronach. Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Aeroplan

Czasopismo dla hobbystów i modelarzy, zawierające artykuły o historii lotnictwa, bogato ilustrowane zdjęciami i rysunkami, artykuły monograficzne, opisy malowań i oznakowań, oceny modeli, recenzje książek, konkursy.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Broń i Amunicja

Na 68 stronach magazynu pełna informacja na temat broni strzeleckiej dla amatorów i zawodowców. Trendy i testy współczesnej broni strzeleckiej.

Archiwum Nowy numer Redakcja

BiA-Komandosi

Magazyn o objętości 68 stron poświęcony siłom i służbom specjalnym, zagadnieniom związanym z szeroko pojętym bezpieczeństwem, jak też współczesnym konfliktom zbrojnym.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Numer Specjalny

Numery specjalne publikowane podczas konferencji, targów i innych imprez związanych z lotnictwem i obronnością.

525 mln euro na europejską obronność

Strategia i polityka, Lotnictwo wojskowe, Przemysł zbrojeniowy, 20 marca 2019

Komisja Europejska przyjęła dziś programy prac mające na celu współfinansowanie wspólnych projektów przemysłowych w dziedzinie obronności w l. 2019-2020 o wartości do 500 mln euro (2,14 mld zł). Na wsparcie wspólnych projektów badawczych w dziedzinie obronności w 2019 r. przeznaczono dalsze 25 mln euro (107 mln zł).

KE przeznaczy 100 mln euro na wsparcie rozwoju nowego europejskiego bezzałogowego statku latającego klasy MALE / Zdjęcie: Bartosz Głowacki   

Od 2021 w pełni rozwinięty Europejski Fundusz Obronny będzie wspierał innowacyjną i konkurencyjną bazę przemysłową sektora obronnego oraz przyczyni się do strategicznej autonomii UE. Działania skupią się na dziedzinach takich jak bezzałogowce, łączność satelitarna, systemy wczesnego ostrzegania, sztuczna inteligencja, cyberobrona i obserwacja morza.

Wiceprzewodniczący Jyrki Katainen, odpowiedzialny za zatrudnienie, wzrost gospodarczy, inwestycje i konkurencyjność, powiedział: Współpraca w dziedzinie obrony jest jedynym sposobem ochrony i obrony Europejczyków w coraz bardziej niestabilnym świecie. Robimy, co do nas należy. Realizujemy wspólne projekty. Europejska obrona staje się rzeczywistością. Na podstawie tego udanego doświadczenia zwiększymy finansowanie, aby do 2021 w pełni rozwinąć Europejski Fundusz Obronny.

Komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, Elżbieta Bieńkowska, dodała: Aby Europa mogła chronić swoich obywateli, potrzebujemy najnowocześniejszych technologii i sprzętu obronnego w dziedzinach takich jak sztuczna inteligencja, bezzałogowce,, łączność satelitarna i systemy wywiadowcze. Dzięki dzisiejszym inwestycjom unijnym przechodzimy od stadium pomysłu do konkretnych projektów oraz zwiększamy konkurencyjność naszego przemysłu obronnego (Europa wzmacnia potencjał obronny, 2018-06-15).

Pierwszy program prac Europejskiego programu rozwoju przemysłu obronnego uzgodniony z państwami członkowskimi przewiduje współfinansowanie w wysokości 500 mln euro na potrzeby wspólnego rozwoju zdolności obronnych w l. 2019-2020. W najbliższych dniach Komisja opublikuje 9 zaproszeń do składania wniosków na 2019, a na 2020 przewiduje się 12 kolejnych zaproszeń. Zaproszenia te obejmą obszary priorytetowe we wszystkich dziedzinach – bezpieczeństwa powietrznego, lądowego, morskiego, kosmicznego oraz cyberbezpieczeństwa:

  • Umożliwienie prowadzenia operacji, ochrony i mobilności sił zbrojnych: dostępne będzie 80 mln euro na wsparcie rozwoju zdolności w zakresie wykrywania zagrożeń w obszarze chemicznym, biologicznym, radiologicznym i jądrowym (CBRJ) lub systemów przeznaczonych do zwalczania bezzałogowców;
  • Wywiad, bezpieczna łączność i cyberbezpieczeństwo: 182 mln euro zostanie przeznaczone na zdolności w dziedzinie cybernetycznej orientacji sytuacyjnej i obrony, orientacji sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej, zdolności wczesnego ostrzegania oraz zdolności obserwacji morza;
  • Zdolność do prowadzenia zaawansowanych operacji: 71 mln euro zostanie przeznaczone na wsparcie modernizacji lub rozwoju nowej generacji naziemnych systemów precyzyjnego rażenia, zdolności w zakresie walki lądowej i powietrznej oraz przyszłych systemów okrętowych;
  • Innowacyjne technologie obronne i MŚP: 27 mln euro będzie stanowić wsparcie dla rozwiązań w zakresie sztucznej inteligencji, rzeczywistości wirtualnej i technologii cybernetycznych, a także wsparcie dla MŚP.
  • Ponadto w przypadku dwóch projektów zaproponowano bezpośrednie udzielenie zamówień: 100 mln euro na wsparcie rozwoju Eurodrone – kluczowej zdolności w zakresie strategicznej autonomii Europy, oraz 37 mln euro na wsparcie interoperacyjnej i bezpiecznej łączności wojskowej ESSOR (ILA 2018: Premiera EuroMALE, 2018-04-26). 

Na podstawie informacji KE


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2020 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.