Zamknij

Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Rosnące zaangażowanie Bundeswehry

Przemysł zbrojeniowy, Wojska lądowe, Strategia i polityka, 31 stycznia 2020

Bundestag opublikował roczny raport funkcjonowania Bundeswehry w 2019. Porusza on większość kwestii związanych z funkcjonowaniem sił zbrojnych. Wiele uwagi poświęcono zaangażowaniu Bundeswehry w budowaniu bezpieczeństwa międzynarodowego i kwestiom gotowości bojowej i personelu.

Raport mówi o aktywnym udziale Bundeswehry w misjach i współpracy międzynarodowej. Pod koniec 2019 w tego typu działania było zaangażowane 17500 żołnierzy. Do tej liczby dochodzi 7200 żołnierzy przydzielonych do sił wysokiej gotowości Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ponadto niemieckie wojsko bierze udział w dyskusjach na temat bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej.

Odwrócenie skutków cięć w Bundeswehrze wymaga zwiększenia nakładów obronnych. W 2020 Berlin ma wydać na ten cel 45,1 mld euro / Zdjęcie: Bundeswehra

Realizowane są również działania mające zwiększyć gotowość operacyjną Bundeswehry. W tym celu prowadzony jest nabór w celu obsadzenia wolnych stanowisk, których w Bundeswehrze jest według raportu ponad 20000. Jednocześnie nie zanotowano wyraźnej poprawy dostępności podstawowych rodzajów uzbrojenia. Utrudnieniem w tym zakresie jest między innymi postępująca biurokratyzacja, spowalniająca proces odbudowy Bundeswehry. Zwiększenie gotowości operacyjnej wymaga więc intensyfikacji zaangażowania resortu w redukcję biurokratyzacji i wzrostu finansowania sił zbrojnych.

Celem Bundeswehry jest osiągnięcie w 2025 liczebności 203 tys. żołnierzy. W 2019 było to jedynie 183 tys. Rozbudowa personelu skupia się na podwyższeniu ukompletowania istniejących oddziałów. Jest to odmienne podejście do tego znanego w Wojsku Polskim, gdzie do istniejących oddziałów o niskich stanach osobowych dołączają nowe, równie nisko ukompletowane.


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2022 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.