Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

25,457 mld zł na obronność

Strategia i polityka, 17 września 2009

Jak nas poinformowało MON, resort otrzymał na 2010 limit wydatków obronnych w wysokości 25,457 mld zł.

Według MON, limit jest zgodny z formułą kształtowania wydatków obronnych tj. 1,95% PKB roku przedplanowego (tj. 1,305 mld zł). Oznacza to, iż planowany jest minimalny (1,7%) wzrost budżetu obronnego w stosunku do planu na 2008, co przy uwzględnieniu inflacji (spodziewana na poziomie 3-3,5%) oznacza faktyczny spadek wydatków obronnych. Jednak biorąc pod uwagę cięcia (zamrożenie wydatków) z lutego 2009, być może nastąpi realny wzrost środków przeznaczonych na obronność - o ile ponownie nie dojdzie do perturbacji, z jakimi budżet MON zmagał się w grudniu 2008 i awaryjnych cięć w 2009.

Kwota 270,7 mln zł została zarezerwowana na zadania w dziedzinie obronności realizowane przez innych dysponentów budżetu państwa. W gestii MON pozostało 25,187 mld zł przeznaczonych na wydatki resortu realizowane w Części 29 Budżetu Państwa (Obrona narodowa).

Z powyższego na:

  • wydatki majątkowe zarezerwowano 5,42 mld zł (21,5% budżetu MON),
  • wydatki osobowe przeznaczono 7,21 mld zł,
  • emerytury i renty pochłoną 5,46 mld zł,
  • tzw. pozostałe wydatki 7,1 mld. zł.

Przypomnijmy, iż w uchwalonym w 2008 budżecie państwa na obronność przeznaczono 25,011 mld zł, z czego 24,5 mld na wydatki w Części 29 budżetu państwa. Ostatecznie, w lutym 2009 budżet MON został zredukowany faktycznie o 1,947 mld zł zamrożonych w lutym 2009 w ramach kryzysowych cięć w budżecie państwa (w ramach nowelizacji 175 mln zł zostało jednak obciętych z wydatków obronnych znajdujących się poza Częścią 29 Budżetu, czyli m.in. z kwot z kwot zarezerwowany na realizację projektów badawczych i celowych w dziedzinie obronności, ujętych w części 28 - Nauka...).

Dodatkowo należy pamiętać, iż z budżetu 2009 MON musiał pokryć zobowiązania finansowe zaciągnięte w 2008 a nieopłacone na skutek nieprzekazania MON w grudniu 2008 przez Ministerstwo Finansów bagatelnej kwoty niemal 2,5 mld zł. O tyle de facto został zredukowany budżet jakim może dysponować MON w 2009. W 2009 MON na wydatki majątkowe miało otrzymać 5,2 mld zł.


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.