Zamknij

Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

WorldTracer ma 30 lat

Lotnictwo cywilne, Transport lotniczy, 25 listopada 2021

W tym roku spółka SITA, świadcząca usługi teleinformatyczne dla lotnictwa komunikacyjnego, świętuje 30. rocznicę utworzenia WorldTracer. Rozwiązanie to stało się niezbędnym narzędziem, które pomogło w tym czasie ponad 200 mln pasażerów odnaleźć ich zagubiony bagaż. WorldTracer jest teraz eksploatowane przez ponad 500 klientów w ponad 2800 lokalizacjach, pomagając odzyskać zagubiony bagaż w ciągu średnio 1,6 dnia.

/ Zdjęcie: SITA

W 1989 specjaliści SITA rozpoczęli projektowanie globalnego systemu raportowania i odzyskiwania przez pasażerów zagubionego bagażu w ścisłej współpracy z IATA (Międzynarodowym Zrzeszeniem Przewoźników Lotniczych). Oparto go na istniejącym systemie zarządzania bagażem SITA (BaHaMaS), dodając obsługę wielu systemów i uproszczając procedury obsługi bagażu. System SITA / IATA WorldTracer, wszedł do eksploatacji w grudniu 1991. Początkowo korzystało z niego zaledwie 11 linii lotniczych.

W 2007 WorldTracer zaczął raportować trendy związane z obsługą pasażerów. W tym samym roku na całym świecie zagubiono lub niewłaściwie dostarczono 47 mln szt. bagażu (19 szt. bagażu na 1000 pasażerów), co kosztowało linie lotnicze 4,7 mld USD. W 2020 odnotowano tylko 3,5 szt. zagubionego bagażu na 1000 pasażerów.

Dyrektor SITA ds. bagażu Peter Drummond powiedział: Jesteśmy bardzo dumni z okazji 30-lecia działania WorldTracer. […] Nieustannie polepszaliśmy usługi i wprowadzaliśmy innowacje, czyniąc procesy obsługi na lotnisku bardziej opłacalnymi. Naszym celem śledzenie i odzyskiwanie bagażu szybciej, a przede wszystkim taniej. Coraz częściej korzystamy z inteligentnych technologii, zmniejszając poziom interakcji człowieka do minimum i pomagając pasażerom przejąć kontrolę nad procesem.


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.