Zamknij

Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Kraby dla 11. MPA

Wojska lądowe, Przemysł zbrojeniowy, Strategia i polityka, 08 października 2012

155-mm dywizjonowy moduł ogniowy (DMO) Regina zostanie przyjęty przez 11. MPA w Węgorzewie. Artylerzyści z pułku trenują już na obiektach HSW.

2 października artylerzyści z 11. MPA z Węgorzewa odbyli na obiektach poligonowych HSW pierwszy trening kierowania ogniem DMO Regina z użyciem 155 mm Krabów i wozów dowódczych WD/WDSz. Sprawdzono działanie nowego uzbrojenia w praktyce, wykonując samodzielnie marsz z rejonu wyjściowego do rejonu stanowisk ogniowych i realizując zadania ogniowe z wykorzystaniem najnowszej wersji ZSKO Topaz opracowanego przez WB Elektronics dla dywizjonowego modułu ogniowego / Zdjęcie: 11. MPA

Do 11. Mazurskiego Pułku Artylerii im. Józefa Bema w Węgorzewie w końcu listopada trafi pierwsza bateria DMO. Składa się ona z 8 armatohaubic Krab (Pokaz w Stalowej Woli, 2010-12-20), 3 wozów dowódczych i dowódczo-sztabowych (WD/WDSz) – plutonu, baterii i dywizjonu, wozu amunicyjnego (WA) oraz wozu warsztatu remontu uzbrojenia i sprzętu elektronicznego (WRUiE). Pełny dywizjonowy moduł ogniowy 155 mm Regina ma docelowo składać się z 3 baterii, po dwa plutony z 4 Krabami każdy. Do końca 2015 Huta Stalowa Wola (HSW) dostarczy do 11. pułku artylerii jeszcze 16 Krabów, 8 wozów dowodzenia i 5 wozów amunicyjnych, co oznacza, że dopiero na początku 2016 DMO będzie w pełni ukompletowany. Na tegorocznym MSPO 155-mm dywizjonowy moduł ogniowy Regina otrzymał wyróżnienie ministra obrony narodowej.

 W 2008 Departament Polityki Zbrojeniowej MON zawarł trzyletnią umowę z Centrum Produkcji Wojskowej Huta Stalowa Wola (CPW HSW) na wykonanie pracy wdrożeniowej 155-mm dywizjonowy moduł ogniowy, czyli ostatnią fazę programu Regina (Regina rusza, 2008-05-21). Po zakończeniu prób (Pozytywne wyniki badań działa dla Kraba, 2011-05-24) i wdrożeniu wszystkich pojazdów do produkcji (Pierwszy polski Krab, 2011-09-05), Inspektorat Uzbrojenia MON podpisał 29 czerwca aneks do umowy z 2008 (276 programów, 2012-02-16). Obejmował on dostarczenie przez HSW kompletnego dywizjonowego modułu ogniowego do końca października 2015. W skład tego ostatniego mają wchodzić m.in. 24 armatohaubice Krab kalibru 155 mm, 2 wozy dowódczo-sztabowe (dowódcy dywizjonu i szefa sztabu dywizjonu) WDSz i 9 wozów dowódczych (3 dowódców baterii i 6 dowódców plutonu ogniowego) WD na podwoziu gąsienicowym, jak też 3 wozy amunicyjne na podwoziach Jelcza P882.53 (Premiera Jelcza 882D53, 2011-09-05) oraz wóz remontu uzbrojenia i elektroniki WRUiE na podwoziu Jelcza P662D.35.


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2023 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.