Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

AREVE od Indry

Wojska lądowe, Przemysł zbrojeniowy, 15 marca 2013

Hiszpańska Indra zaprezentowała nowy zestaw do wykrywania skażenia poużyciu broni masowego rażenia, zamontowany w pojeździe.Dużą zaletą AREVE jest jego uniwersalność.  Łatwa adaptacja wnętrza pojazdu pozwala na użycie do tego celu praktycznie każdego, odpowiednio pojemnego, samochodu dostawczego lub furgonetki / Zdjęcie: Infodefensa

AREVE (Advanced REconnaissance VEhicle) wyposażony został w szeroki zestaw narzędzi do wykrywania, analizy i oceny skażenia, występującego na wybranym obszarze. Wykorzystuje on do tego celu techniki spektroskopowe, w tym np. spektroskopię plazmy wzbudzanej laserowo (LIBS), która polega na rejestracji i analizie widma fluorescencji plazmy, powstającej w procesie laserowej ablacji (odparowywania) badanej warstwy. Umożliwia to identyfikację pierwiastków wchodzących w skład badanej warstwy.

Detekcja jest możliwa w przypadku każdego rodzaju skażenia powstałego np. po użyciu broni masowego rażenia. Zestaw jest w stanie rozpoznać i ocenić stan zagrożenia biologicznego, chemicznego, radiologicznego i nuklearnego. Może też wykrywać materiały wybuchowe, występujące nawet w śladowych ilościach.

AREVE jest też w stanie analizować zbierane dane w celu sporządzenia dokładnej mapy badanego obszaru z prezentacją występowania szkodliwych substancji.

Dużą zaletą zestawu jest jego uniwersalność. Można go zainstalować w praktycznie każdym, odpowiednio pojemnym, samochodzie dostawczym lub furgonetce. Załoga pojazdu składa się z 4 osób: 2 operatorów zestawów pomiarowych, szefa zespołu oraz kierowcy.

Wnętrze wozu jest hermetyczne, dzięki czemu  znajdujące się w nim osoby nie są narażone na szkodliwe działanie badanych substancji w chwili przebywania w strefie zagrożenia. Dodatkowo, w przypadku dekompresji kabiny, ludzie mają do dyspozycji maski tlenowe, podłączone do filtrów, co zapewnia im stały dopływ nieskażonego powietrza.

Zbierane w czasie misji informacje są rejestrowane przez urządzenie LIMS (Laboratory Information Management System). Następnie przesyła się je do zlokalizowanego poza strefą zagrożenia centrum operacyjnego przy pomocy różnorodnych środków łączności m.in. łączy satelitarnych czy systemu TETRA.


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.