Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Agencja Lotnicza Altair sp. z o.o. powstała w roku 1990, rozpoczynając działalność od wydawania serii monograficznej Przegląd Konstrukcji Lotniczych, która była sensacją na ówczesnym rynku. Po nabyciu praw do tytułu Skrzydlata Polska, od 1993 wydaje to najstarsze w Polsce czasopismo lotnicze. Równocześnie rozpoczęła wydawanie kilku serii książkowych, w tym najpopularniejszej: Największe bitwy XX wieku. W serii Lotnicze Wspomnienia ukazały się pamiętniki inż. Tadeusza Sołtyka i płk. Jana Malińskiego. W kolejnych latach spółka wypromowała dalsze własne tytuły: Przegląd Lotniczy, AeroPlan, RAPORT-wojsko, technika, obronność, Broń i Amunicja oraz LOTNIK-General Aviation Magazine.

Obecnie Agencja Lotnicza Altair sp. z o.o. zajmuje się działalnością wydawniczą i konsultingową oraz organizacją seminariów i różnego rodzaju imprez związanych z lotnictwem i obronnością. Początkowo spółka zatrudniała cztery osoby, zaś obecnie kilkunastu pracowników i kilkudziesięciu współpracowników w Polsce i w Europie – najlepszych fachowców w swych dziedzinach.

Przez pierwszych 12 lat Agencja Lotnicza Altair sp. z o.o. miała stałą siedzibę przy ul. Wareckiej, do której przyzwyczaili się nasi czytelnicy. Wraz z rozwojem spółki redakcje musiały jednak wyprowadzać się do innych lokali. Od 2002 siedziba spółki i większości redakcji znajdowała się znowu w jednym miejscu, przy ul. Św. Barbary 1. W 2007 zmieniliśmy siedzibę na warszawskie Powiśle – przy ul. Fabrycznej 16/22. Nadal jest to centrum Warszawy.
Agencja Lotnicza ALTAIR Sp. z o.o.
00-446 Warszawa
ul. Fabryczna 16-22/23
e-mail: altair@altair.com.pl
tel.: +48 22 628 30 74
tel./fax: +48 22 628 30 73

NIP: 526-030-54-43
REGON: 012001763
KRS: 0000087962
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 50 000 zł

Rachunek bankowy:
27 1500 1777 1217 7004 2684 0000Wyświetl większą mapę
Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2024 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.