Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło
Archiwum Nowy numer Redakcja

RAPORT-wto

Miesięcznik informacyjno-analityczny, poświęcony szeroko pojętej obronności, kierowany przede wszystkim do profesjonalistów.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Skrzydlata Polska

Najstarsze czasopismo lotnicze w Polsce. W każdym numerze temat przewodni, relacje z imprez, korespondencje zagraniczne, opisy konstrukcji. Ponad 100 kolorowych zdjęć na 68 stronach. Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Aeroplan

Czasopismo dla hobbystów i modelarzy, zawierające artykuły o historii lotnictwa, bogato ilustrowane zdjęciami i rysunkami, artykuły monograficzne, opisy malowań i oznakowań, oceny modeli, recenzje książek, konkursy.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Broń i Amunicja

Na 68 stronach magazynu pełna informacja na temat broni strzeleckiej dla amatorów i zawodowców. Trendy i testy współczesnej broni strzeleckiej.

Archiwum Nowy numer Redakcja

BiA-Komandosi

Magazyn o objętości 68 stron poświęcony siłom i służbom specjalnym, zagadnieniom związanym z szeroko pojętym bezpieczeństwem, jak też współczesnym konfliktom zbrojnym.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Numer Specjalny

Numery specjalne publikowane podczas konferencji, targów i innych imprez związanych z lotnictwem i obronnością.

25 czerwca 2018

Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku imienia płk. Karola Bacza (MOSG) jako jedyny w Straży Granicznej ochrania przeszło sześciusetkilometrowy, głównie morski odcinek granicy. Jego funkcjonariusze działają także poza granicami Polski. W ub.r. służba otrzymała trzy nowe jednostki pływające, budowała także bazy nad Zatoką Wiślaną oraz lotniczą w Rembiechowie.

Jednym z kilkudziesięciu jednostek pływających MOSG jest łódź interwencyjno-pościgowa Strażnik-5 / Zdjęcie: MOSG

Obszar działania MOSG rozciąga się od Krynicy Morskiej i granicy z Federacją Rosyjską, aż po Świnoujście – granicę z Niemcami, obejmując województwo pomorskie, zachodniopomorskie, a także część warmińsko–mazurskie. To także dwunastomilowy pas wód terytorialnych i polska wyłączna strefa ekonomiczna. Odcinek granicy państwowej na morzu ma długość ponad 395 km. W strukturze Morskiego Oddziału SG znajduje się 9 placówek: w Krynicy Morskiej, Elblągu, Gdańsku, Gdyni, Władysławowie, Ustce, Kołobrzegu, Świnoujściu i Szczecinie oraz 2 dywizjony: Kaszubski w Gdańsku i Pomorski w Świnoujściu.

Morski Oddział Straży Granicznej liczy obecnie przeszło 1600 funkcjonariuszy pełniących służbę w ochronie granicy państwowej na lądzie i morzu, kontroli granicznej i kontroli legalności pobytu oraz zatrudnienia cudzoziemców. To właśnie przeciwdziałanie nielegalnej migracji jest priorytetem dla współczesnej Straży Graniczne. Funkcjonariusze oddziału systematycznie prowadzą kontrole legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców. W 2017 takich kontroli było blisko 1,5 tys. W ich efekcie wystawiono prawie 800 decyzji zobowiązujących do powrotu, przy czym przypadki naruszania prawa ujawniano nie tylko wśród cudzoziemców, ale także i pracodawców.

Formacja wykorzystuje również poduszkowce. Już za dwa lata powinny one uzyskać możliwość operowania z nowej bazy na wybrzeżu Zalewu Wiślanego / Zdjęcie: MOSG

Funkcjonariusze MOSG przeciwdziałają nielegalnej migracji także poza granicami kraju. Uczestniczą w misjach koordynowanych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex oraz w ramach operacji wspierania państw bezpośrednio dotkniętych zjawiskiem kryzysu migracyjnego. W operacjach koordynowanych przez Frontex uczestniczyło w ubiegłym roku ponad 30 funkcjonariuszy MOSG, którzy pełnili służbę w Grecji, Włoszech, Chorwacji czy Rumunii. Z kolei w ramach bilateralnych operacji Morski Oddział SG delegował do Macedonii 16 funkcjonariuszy, którzy wspierali miejscowe służby w zakresie przeciwdziałania nielegalnej migracji i zarządzania migracją.

Funkcjonariusze MOSG odprawili w ub.r. ponad 1,7 mln osób i 25 tys. środków transportu różnego rodzaju, zatrzymali towary i przedmioty o wartości prawie 37 mln zł, w tym papierosy, alkohol, tytoń, narkotyki, pojazdy. Ujawniali fałszywe dowody osobiste, prawa jazdy i inne dokumenty. Funkcjonariusze MOSG przeciwdziałają także przestępczości związanej z handlem ludźmi.

MOSG ochrania także porty lotnicze / Zdjęcie: G. Łano

Istotną rolę Morski Oddział Straży Granicznej odgrywa w nadzorze nad eksploatacją polskich obszarów morskich oraz przestrzeganiem przez statki przepisów obowiązujących na tych obszarach. To jego zadaniem jest monitorowanie ruchu jednostek na naszym Bałtyku – nadzorowanie, czy morze jest właściwie eksploatowane i czy pływające po nim statki przestrzegają obowiązujących przepisów. Realizują je przede wszystkim dywizjony Straży Granicznej. W tym celu wyposażone są w jednostki pływające różnego typu oraz poduszkowce.

W przechwytywaniu morskich kontraband i ujawnianiu poszukiwanych ludzi główną rolę spełniają specjalne zespoły wyszkolonych do tego celu funkcjonariuszy, zwanych grupami kontrolnymi. To one, w imieniu dowódców jednostek pływających, wypełniają zadania na morzu. Mają prawo wejść na pokład statku, sprawdzić dokumenty załogi i pasażerów, zbadać transportowane ładunki czy przeszukać pomieszczenia i ładownie. Funkcjonariusze ci mogą też zatrzymać osoby podejrzewane o popełnienie przestępstw.

Śmigłowiec MOSG / Zdjęcie: S. Dorochowicz

W sytuacji podwyższonego ryzyka grupy są wpierane przez specjalny pododdział szybkiego reagowania – funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań. Są oni specjalnie szkoleni, by zapewnić bezpieczeństwo przy zatrzymywaniu osób szczególnie niebezpiecznych czy przeciwdziałać bezprawnym czynom skierowanym przeciwko statkom morskim, obiektom i instalacjom o strategicznym znaczeniu. Przygotowani są do działań w środowisku wodnym, prowadzenia prac podwodnych, działań abordażowych z pokładów łodzi czy desantu ze śmigłowca. Są wyposażeni w specjalistyczny sprzęt, umundurowanie i uzbrojenie.

W 2017 w MOSG przeprowadzono bądź zapoczątkowano wiele inwestycji. Przebudowano pomieszczenia dla osób zatrzymanych przy Komendzie Morskiego Oddziału SG. Zadanie zostało zrealizowane w latach 2015-2017, a łączny koszt inwestycji wyniósł 913 738,00 zł. Obiekt oddany do użytkowania w IV kwartale ub.r. Zmodyfikowano również budynki służbowe na terenie Kaszubskiego Dywizjonu SG w Gdańsku Westerplatte, PSG w Krynicy Morskiej i PSG w Szczecinie.

Funkcjonariusze Wydziału Zabezpieczenia Działań / Zdjęcie: S. Dorochowicz

Trwała budowa bazy dla statków powietrznych w Gdańsku Rębiechowie. W ub.r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz opracowano koncepcję architektoniczno-budowlaną. Równolegle realizowano zadanie budowy bazy dla poduszkowców i jednostek pływających SG w Nowej Pasłęce nad Zalewem Wiślanym. Termin realizacji robót budowlanych zaplanowano do 2020.

W odniesieniu do modernizacji sprzętu, w ub.r. kupiono samochody osobowe i autokar, a także 3 nowe jednostki pływające: typu TM-1025 2IB CABIN, TM-923 OB. TECHNO MARINE oraz TM 623 OB. CABIN TECHNO MARINE, które użytkowane są przez funkcjonariuszy z Kaszubskiego Dywizjonu SG w Gdańsku, Wydziału Zabezpieczenia Działań MOSG, Placówki SG we Władysławowie. Łączny koszt zakupu to 2 743 927 zł. Zdecydowano również o zakupie patrolowej jednostki pływającej o długości do 20 m, z funkcją ratowania życia na morzu; projekt jest realizowany w latach 2018-2019. 


Drukuj Góra