Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło
Archiwum Nowy numer Redakcja

RAPORT-wto

Miesięcznik informacyjno-analityczny, poświęcony szeroko pojętej obronności, kierowany przede wszystkim do profesjonalistów.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Skrzydlata Polska

Najstarsze czasopismo lotnicze w Polsce. W każdym numerze temat przewodni, relacje z imprez, korespondencje zagraniczne, opisy konstrukcji. Ponad 100 kolorowych zdjęć na 68 stronach. Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Aeroplan

Czasopismo dla hobbystów i modelarzy, zawierające artykuły o historii lotnictwa, bogato ilustrowane zdjęciami i rysunkami, artykuły monograficzne, opisy malowań i oznakowań, oceny modeli, recenzje książek, konkursy.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Broń i Amunicja

Na 68 stronach magazynu pełna informacja na temat broni strzeleckiej dla amatorów i zawodowców. Trendy i testy współczesnej broni strzeleckiej.

Archiwum Nowy numer Redakcja

BiA-Komandosi

Magazyn o objętości 68 stron poświęcony siłom i służbom specjalnym, zagadnieniom związanym z szeroko pojętym bezpieczeństwem, jak też współczesnym konfliktom zbrojnym.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Numer Specjalny

Numery specjalne publikowane podczas konferencji, targów i innych imprez związanych z lotnictwem i obronnością.

27 czerwca 2018

Na skutek reformy wprowadzającej Krajową Administrację Skarbową na Pomorzu, powstała potężna instytucja gromadząca pod jednym sztandarem pracowników i funkcjonariuszy byłych administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej. Blisko 3800 osób pod nadzorem Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku dba obecnie o interesy fiskalne Skarbu Państwa w rejonie woj. pomorskiego.

Funkcjonariusze celno-skarbowi podczas ćwiczeń z użyciem aparatów tlenowych

Instytucja ta musi zatem nie tylko stale podnosić standardy obsługi interesariuszy, ale także zapewniać funkcjonariuszom Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni – który stanowi zbrojne ramię pomorskiej KAS – wszelkie niezbędne narzędzia do realizacji swoich obowiązków.

Ponieważ uwarunkowania geograficzne woj. pomorskiego sprawiają, że gospodarka regionu w znaczącym stopniu determinowana jest przez transport morski osób i towarów, pomorska KAS w głównej mierze inwestuje w sprzęt optymalizujący kontrolę celno-skarbową w regonie wybrzeża i wód granicznych naszego kraju.

Na terenach prężnie rozwijających się portów w Gdańsku i Gdyni, gdzie szybka odprawa celna niesie za sobą wymierne korzyści dla przedsiębiorców, kluczowe znaczenie ma nieinwazyjna obsługa ładunków. To właśnie dzięki wielkogabarytowym urządzeniom RTG Służba Celno-Skarbowa jest w stanie zagwarantować wyższy poziom bezpieczeństwa, oszczędność czasu i mniejsze koszty obsługi.

Krajowa Administracja Skarbowa znajduje się w światowej czołówce państw stosujących tzw. inteligentne technologie, czego przykładem było zakupienie przez Izbę Administracji Skarbowej w Gdańsku dwóch zaawansowanych technologicznie skanerów mobilnych NUCTECH MT1213DE.

Łódź patrolowa Służby Celno-Skarbowej podczas manewrów na Morzu Bałtyckim

Konstrukcja każdego z urządzeń umieszczona jest na podwoziu pojazdu ciężarowego, który zapewnia mu nie tylko właściwą mobilność, ale także doskonałe parametry pracy. Może on bowiem zbadać obiekty długie na 18 m, szerokie na 2,6 m i wysokie na 4,6 m. Urządzenie wykorzystuje zawansowaną technologię szybkiego skanowania promieniami rentgenowskimi o dwóch energiach, ułatwiającej interpretatorowi obrazu RTG rozróżnianie towarów/materiałów o małej gęstości (narkotyki, materiały wybuchowe) wśród towarów o dużej gęstości (stal). Wykorzystując moduł LINAC (liniowy akcelerator elektronów) o mocy 6 MeV, nowy skaner jest zdolny penetrować stal o grubości nawet 30 cm.

Nowy nabytek Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni ma dwa tryby pracy. W standardowej opcji urządzenie prześwietla obiekty z prędkością 0,4 m/s, które pozostają w tym czasie w bezruchu. Z kolei w tzw. trybie drive-through, podczas którego skaner zamienia się w swoistą bramę, przez którą przejeżdżają kontrolowane kontenery, jego prędkość wzrasta do 5 km/h, a przepustowość dochodzi nawet do stu 40-stopowych kontenerów na godzinę.

Zakupione skanery nie będą jednak jedynymi zawansowanymi technicznie urządzeniami, mającymi na celu usprawnienie pracy funkcjonariuszy. Jako że w strukturach Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni funkcjonuje jedyny w skali kraju Dział Morski Zwalczania Przestępczości, miejscami ważniejsza od kontroli ładunków w porcie jest skuteczna prewencja na morzu. Nielegalne towary przemycane są bowiem nie tylko na pokładach gigantycznych statków, ale również na mniejszych jednostkach, które posiadają dużo większą swobodę w zakresie nie tylko cumowania, ale i manipulacji ładunkiem jeszcze przed przybiciem do brzegu.

W konsekwencji zespół posiadanych już łodzi patrolowych półsztywnych (RIB), za pomocą których funkcjonariusze wchodzą na pokład morskich statków, czeka znaczące wzmocnienie. Na mocy zawartego 7 czerwca 2017 w Warszawie porozumienia finansowego, dotyczącego projektu w sprawie Doposażenia Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku w łodzie patrolowe, na potrzeby pomorskiej KAS zakupione zostaną 2 nowe jednostki.

Skaner mobilny NUCTECH MT1213DE podczas czynności kontrolnych na terenie DCT Gdańsk / Zdjęcia: KAS

Projektowane przy udziale funkcjonariuszy z Działu Morskiego Zwalczania Przestępczości, łodzie będą dłuższe i szybsze niż służące obecnie 10-m jednostki, które osiągają 30 w. Będą w pełni dostosowane do przemieszczania grup kontrolnych na statki oraz dokonywania kontroli nawet większych statków w ruchu (na morzu). Umożliwią one także szybką reakcje na zagrożenia związane z przemytem metodą Drop-Off lub próby uniknięcia poddania się kontroli.

Podkreślić należy, że już teraz – oprócz broni palnej i taserów – w wyposażeniu tej specjalnej formacji są m.in. zestawy oddechowe marki DRAGER PSS5000 (aparat oddechowy, butla kevlarowa z uprzężą, maska oddechowa) do prowadzenia szczegółowych rewizji statków w przestrzeniach o ograniczonej zawartości tlenu lub zagrożonych występowaniem gazów szkodliwych. Aparaty tlenowe wykorzystywane są często w powiązaniu z zestawami asekuracji linowej do prowadzenia działań na wysokości marek PETZL oraz SINGING ROCK. Wymieniony sprzęt umożliwia przy tym wykonanie inspekcji miejsc i przestrzeni trudno dostępnych, takich jak wysokie elementy nadbudówek statków, kominy, wysokie konstrukcje zewnętrzne i głębokie wewnętrzne.

Wsparciem dla oczu funkcjonariuszy są natomiast urządzenia optyczne, wykorzystywane do obserwacji i monitorowania zachowania załóg statków na odległość, jak luneta CELESTRON ULTIMAS65 model 52248 czy urządzenia do inspekcji podwodnej, jak robot-kamera AC-ROV model SP50 wyposażony w kablolinę i manipulator z monitorem, służący do szczegółowej kontroli wziernikowej części podwodnych statku.


Drukuj Góra