Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło
Archiwum Nowy numer Redakcja

RAPORT-wto

Miesięcznik informacyjno-analityczny, poświęcony szeroko pojętej obronności, kierowany przede wszystkim do profesjonalistów.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Skrzydlata Polska

Najstarsze czasopismo lotnicze w Polsce. W każdym numerze temat przewodni, relacje z imprez, korespondencje zagraniczne, opisy konstrukcji. Ponad 100 kolorowych zdjęć na 68 stronach. Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Aeroplan

Czasopismo dla hobbystów i modelarzy, zawierające artykuły o historii lotnictwa, bogato ilustrowane zdjęciami i rysunkami, artykuły monograficzne, opisy malowań i oznakowań, oceny modeli, recenzje książek, konkursy.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Broń i Amunicja

Na 68 stronach magazynu pełna informacja na temat broni strzeleckiej dla amatorów i zawodowców. Trendy i testy współczesnej broni strzeleckiej.

Archiwum Nowy numer Redakcja

BiA-Komandosi

Magazyn o objętości 68 stron poświęcony siłom i służbom specjalnym, zagadnieniom związanym z szeroko pojętym bezpieczeństwem, jak też współczesnym konfliktom zbrojnym.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Numer Specjalny

Numery specjalne publikowane podczas konferencji, targów i innych imprez związanych z lotnictwem i obronnością.

08 maja 2019

Priorytetem dla Straży Granicznej jest zarówno ochrona polskiej granicy państwowej, jak i kontrola ruchu granicznego. Bardzo istotną kwestią jest także przeciwdziałanie nielegalnej migracji. Zwalczaniu i przeciwdziałaniu nielegalnej migracji służy cały wachlarz działań - od kontroli legalności pobytu cudzoziemców prowadzonych na terytorium całego kraju, przez opiniowanie wniosków pobytowych cudzoziemców, którzy chcą zalegalizować swój pobyt w Polsce, po pracę operacyjną, której celem jest ustalenie i zatrzymanie osób organizujących nielegalną migrację.

Ruch graniczny

W 2018 funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili (do i z) Polski  – 52,3 mln osób, z czego 36 mln to byli cudzoziemcy. Ponad 21,6 mln odpraw przeprowadzono na granicy polsko-ukraińskiej, na granicy z Białorusią wykonano ponad 8,9 mln odpraw, a na granicy z Rosją – 3,5 mln. W portach lotniczych odprawiono ok. 18 mln podróżnych, co oznacza wzrost w stosunku do 2017 o ok. 20 proc.

77,2 tys. cudzoziemców, którzy stawili się do kontroli granicznej, nie otrzymało zgody na przekroczenie polskiej granicy. Na granicy z Ukrainą wydano 48,8 tys. odmów wjazdu, z Białorusią – prawie 26 tys., a na granicy z Rosją – 1,3 tys. Głównymi powodami wydania decyzji o odmowie wjazdu do naszego kraju był brak ważnej wizy lub dokumentu pobytowego, brak dokumentów potwierdzających cel wjazdu lub brak wymaganych środków finansowych.

Usiłowanie przekroczenia lub przekroczenie granicy Polski wbrew przepisom i fałszerstwa dokumentów

W 2018 na tzw. zielonej granicy – na odcinku z Rosją, Białorusią i Ukrainą funkcjonariusze SG zatrzymali 285 osób, które nielegalnie przekroczyły granicę do Polski. Na przejściach granicznych z Rosją, Białorusią i Ukrainą takich prób odnotowano 1173, a na lotniskach – 404. Były to głównie osoby, które posiadały fałszywe wizy, fałszywe dokumenty podróży lub sfałszowane stemple kontroli granicznej.

W 2018 funkcjonariusze SG ujawnili w sumie 1222 sfałszowane wizy, 153 dokumenty z fałszywymi odciskami stempla kontroli granicznej, 134 fałszywe dowody osobiste i 86 fałszywych paszportów. Wśród osób posługujących się fałszywymi dokumentami uprawniającymi do przekroczenia polskiej granicy lub do pobytu w naszym kraju najwięcej było obywateli: Ukrainy (1138), Rosji (145), Białorusi (52), Syrii (47), Iranu (40), Wietnamu (22) i Chin (22).

Kontrole legalności pobytu i zatrudnienia

W 2018 znacząco wzrosła liczba działań SG związanych z kontrolą legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. W 2018 funkcjonariusze SG przeprowadzili ponad 19,7 tys. kontroli legalności pobytu, którymi objęto 45,4 tys. cudzoziemców (w 2017 przeprowadzono 10,6 tys. kontroli obejmujących 31 tys. cudzoziemców). Nieprawidłowości dotyczyły ponad 26,5 tys. z nich. Przeprowadzono również 3,6 tys. kontroli legalności zatrudnienia, w wyniku których ustalono, że ponad 12 tys. cudzoziemców wykonuje prace niezgodnie z przepisami. Wśród osób najczęściej naruszających przepisy byli obywatele Ukrainy (10,6 tys.), Mołdawii (400), Białorusi (370) i Gruzji (246).

Współpraca międzynarodowa i misje zagraniczne

Straż Graniczna współdziała na rzecz ochrony bezpieczeństwa UE z wieloma zagranicznymi partnerami i angażuje się w liczne przedsięwzięcia organizowane na arenie międzynarodowej. Ściśle współpracuje ze służbami granicznymi państw sąsiednich, państw członkowskich UE i państw trzecich, jak też z międzynarodowymi agencjami (EUROPOL, INTERPOL) i organizacjami, takimi jak IOM (Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji).

W 2018 w działaniach poza granicami kraju brało udział ponad 500 funkcjonariuszy. W misjach koordynowanych przez Agencję Frontex wzięło udział 218 funkcjonariuszy Straży Granicznej. Polscy funkcjonariusze obecni byli głównie w Grecji, w Bułgarii, w Hiszpanii, w Rumunii, w Estonii, we Włoszech, na Węgrzech, na Słowacji, na Litwie i na Łotwie. Na miesięczną operację w Grecji został również skierowany helikopter Straży Granicznej Anakonda wraz z 12-osobową obsadą lotniczo-techniczną, a w 10 operacjach stanowiących wsparcie dla Policji Republiki Macedonii uczestniczyło w sumie 299 funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Walka z przestępczością zorganizowaną

W 2018 SG przeprowadziła kilka dużych realizacji, które zakończyły się rozbiciem zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się nielegalną migracją, również o międzynarodowym charakterze. Zakończono 50 śledztw, z czego w 40 przypadkach prokurator sporządził akty oskarżenia, a zarzuty usłyszało 331 podejrzanych.

W pierwszym półroczu 2018 funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 2 obywateli Bułgarii, którzy stanowili trzon międzynarodowej grupy przestępczej, zajmującej się organizowaniem nielegalnej migracji. Migranci byli przerzucani przez granice poszczególnych państw z narażeniem ich zdrowia i życia w przestrzeniach ładunkowych samochodów ciężarowych, a przez granicę polsko-niemiecką w pojazdach typu kombi – po 10 osób.

W toku prowadzenia sprawy stwierdzono, że szlak migracyjny wiódł z Turcji przez kraje Europy  Środkowo – Wschodniej do Polski, a następnie poprzez Niemcy do krajów Europy Zachodniej. W trakcie dalszych czynności dokonano zatrzymania kolejnych 2 członków grupy przestępczej. W sprawie tej nawiązano ścisłą współpracę ze stroną niemiecką. Sąd uznał winę zatrzymanych, wymierzając im kary bezwzględnego pozbawienia wolności. Łącznie udokumentowano przerzut 187 cudzoziemców.

W II półroczu 2018 funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej rozbili zorganizowaną międzynarodową grupę przestępczą zatrzymując w Warszawie obywatela Rosji narodowości czeczeńskiej i 2 obywateli Ukrainy. Byli oni głównymi organizatorami nielegalnego przerzutu przez granice RP obywateli Wietnamu, którzy chcieli dotrzeć do innych krajów UE. W wyniku zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że ta grupa przestępcza dokonała co najmniej 40 przerzutów wietnamskich migrantów z Polski do Niemiec transferując nie mniej niż 120 wietnamskich migrantów. Zgromadzono również materiał dowodowy wskazujący na kierowanie gróźb karalnych – przy użyci broni palnej – przez głównego organizatora przemytniczego procederu w stosunku do kierowców, którzy odmawiali dalszej współpracy polegającej na przewozie nielegalnych migrantów. Organizatorzy tego przestępczego procederu zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.

Z końcem 2018 funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, we współdziałaniu z  Nadodrzańskim OSG i Komendą Główną SG w kilku miejscach na terenie całego kraju zatrzymali  5 obywateli Wietnamu i 3 Polaków będących członkami zorganizowanej, międzynarodowej grupy przestępczej, zajmującej się organizowaniem nielegalnej migracji obywateli Wietnamu szlakiem wiodącym przez Federację Rosyjską, Białoruś, Ukrainę lub Słowację do Polski,  a stąd dalej – do Niemiec, Francji, Belgi i innych krajów Ustalono, że podczas swojej działalności grupa ta zorganizowała przerzut ponad 100 obywateli Wietnamu. Grupą kierowali dwaj Wietnamczycy, natomiast w jej skład wchodzili zarówno Polacy, jak i Wietnamczycy. Sprawców stanowiących trzon grupy przestępczej (8 osób) tymczasowo aresztowano.

Zwalczanie nielegalnej migracji wiąże się także ze zwalczaniem przez Straż Graniczną innego transgranicznego przestępczego procederu – handlu ludźmi. W 2018  Straż Graniczna ujawniła 61 ofiar handlu ludźmi. Były to osoby pochodzące z: Ukrainy, Białorusi, Polski, ale także z Filipin, Wietnamu, Gambii i Gwinei. W porównaniu z 2017, w którym ujawniono 43 osoby, nastąpił wzrost pozytywnych identyfikacji o ponad 40 proc. Głównym obszarem wykorzystywania zidentyfikowanym przez SG była praca lub usługi o charakterze przymusowym. Za popełnienie zbrodni handlu ludźmi grozi kara pozbawienia wolności 3 – 15 lat.

W największej prowadzonej przez Straż Graniczną w 2018 sprawie, w wyniku działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej ujawniono 38 ofiar handlu ludźmi (18 Ukrainy, 12 RP i 8 Białorusi), wyzyskiwanych do pracy przymusowej w Polsce i w Szwecji. W wyniku działań MOSG rozbito zorganizowaną grupę przestępczą, zatrzymując 3 głównych sprawców, obywateli Polski. Szacuje się, że sprawcy mogli wykorzystać do pracy przymusowej przeszło 540 osób (pochodzących z Ukrainy, Polski, Białorusi, Mołdawii, Gruzji, Rosji i Armenii), osiągając w ten sposób dochód w wysokości nie mniej niż 4,5 mln zł.

Pod koniec 2018 na wokandę Sądu Okręgowego w Warszawie weszła sprawa prowadzona przez funkcjonariuszy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, w trakcie której zidentyfikowano 28 potencjalnych ofiar handlu ludźmi, pochodzących głównie z Ukrainy i z Białorusi. Cudzoziemcy ci byli wykorzystywani do pracy lub usług o charakterze przymusowym. Zazwyczaj byli oni zatrudnieni w charakterze pomocy kuchennych w ponad 60 restauracji na terenie Warszawy.


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2020 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.