Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło
Archiwum Nowy numer Redakcja

RAPORT-wto

Miesięcznik informacyjno-analityczny, poświęcony szeroko pojętej obronności, kierowany przede wszystkim do profesjonalistów.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Skrzydlata Polska

Najstarsze czasopismo lotnicze w Polsce. W każdym numerze temat przewodni, relacje z imprez, korespondencje zagraniczne, opisy konstrukcji. Ponad 100 kolorowych zdjęć na 68 stronach. Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Aeroplan

Czasopismo dla hobbystów i modelarzy, zawierające artykuły o historii lotnictwa, bogato ilustrowane zdjęciami i rysunkami, artykuły monograficzne, opisy malowań i oznakowań, oceny modeli, recenzje książek, konkursy.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Broń i Amunicja

Na 68 stronach magazynu pełna informacja na temat broni strzeleckiej dla amatorów i zawodowców. Trendy i testy współczesnej broni strzeleckiej.

Archiwum Nowy numer Redakcja

BiA-Komandosi

Magazyn o objętości 68 stron poświęcony siłom i służbom specjalnym, zagadnieniom związanym z szeroko pojętym bezpieczeństwem, jak też współczesnym konfliktom zbrojnym.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Numer Specjalny

Numery specjalne publikowane podczas konferencji, targów i innych imprez związanych z lotnictwem i obronnością.

03 września 2019

Gen. dyw. Tomasz PIOTROWSKI. Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych

Drogi Czytelniku,

W rocznym kalendarzu wojskowych przedsięwzięć znajduje się zaledwie kilka, które stwarzają możliwość spotkania się kluczowego personelu, odpowiedzialnego za dowodzenie i mającego wpływ na kształtowanie polskich Sił Zbrojnych. W czasie tego typu wydarzeń dokonywane są oceny obecnej sytuacji, omawiane potrzeby oraz wskazywane pożądane kierunki zmian, w których podążać powinny nowoczesne formacje zbrojne operujące w coraz dynamiczniej ewoluującym środowisku.

Niewątpliwie w taką atmosferę twórczego dialogu oraz obecnych wyzwań wpisują się charakter oraz sposób realizacji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Kielecka ekspozycja jest bezsprzecznie największym tego typu wydarzeniem w Europie Środkowowschodniej oraz jednym z najważniejszych na świecie. Stała się wystawą, która dla wielu producentów stała się przedsięwzięciem o znaczeniu must attend. Podobnie w opinii wielu dowódców – polskich i zagranicznych – w MSPO należy uczestniczyć, aby posiadać jak najbardziej aktualną wiedzę dotyczącą rozwoju technicznego i technologicznego w przemyśle zbrojeniowym.

Kierując się właśnie tymi czynnikami podjąłem decyzję o udziale kluczowego personelu Dowództwa Operacyjnego RSZ w MSPO, podczas którego oprócz możliwości zapoznania się z najnowszą ofertą przedsiębiorstw polskiego przemysłu zbrojeniowego będziemy mieli okazję osobiście spotkać się z przedstawicielami wystawców zagranicznych. Stworzy to niewątpliwie doskonałą okazję do zapoznania z obowiązującymi, również za granicą, trendami zmian i rozwoju nowoczesnych systemów uzbrojenia i wsparcia procesów dowodzenia. Elementów jakże istotnych dla budowania bezpieczeństwa regionalnego i globalnego.

Oprócz możliwości obcowania z nowinkami technicznymi, MSPO jest największym w kraju forum spotkań ludzi zaangażowanych w proces modernizacji armii i zmian w przemyśle zbrojeniowym. Przyjęta, oprócz formuły wystawienniczej, konwencja organizacji konferencji, wykładów oraz dyskusji stanowi bardzo dobrą płaszczyznę wymiany poglądów, jak również okazję do budowania i utrwalania kompleksowego podejścia do spraw bezpieczeństwa światowego. Sprzyja niewątpliwie budowaniu i umacnianiu bardzo dobrych relacji z partnerami zagranicznymi, z którymi coraz częściej budujemy koalicje w walce o pokój i spokój na świecie.

Obserwując zmieniające się środowisko bezpieczeństwa, jako żołnierz i obywatel, z satysfakcją zauważam rosnącą rolę polskich przedsiębiorstw sektora prywatnego, które wraz z państwowym przemysłem zbrojeniowym są w stanie, w coraz większym stopniu, zapewnić stabilność dostaw dla naszych Sił Zbrojnych. Doświadczenia wielu konfliktów zbrojnych wskazują jednoznacznie, że jest to jeden z najistotniejszych czynników budowania bezpieczeństwa w potencjalnej sytuacji narastającego kryzysu lub nadchodzącej wojny.

Podsumowując pragnę wszystkim uczestniczącym w tegorocznej edycji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego życzyć jak najlepszych wrażeń, osiągnięcia założonych celów oraz udanych spotkań w twórczej atmosferze, które mam nadzieję zaowocują pojawieniem się wielu nowych rozwiązań, wpływających na poprawę bezpieczeństwa, zarówno w sferze militarnej, jak i poza nią.


Gen. dyw. Tomasz PIOTROWSKI
Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych


Drukuj Góra