Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło
03 września 2019

W Nadbużańskiem Oddziale SG: przekazanie 
120 nowych pojazdów / Zdjęcie: MSWiA

Lotnictwo, sprzęt transportowy, systemy obserwacyjne i optoelektroniczne służące do ochrony granicy, infrastruktura, sprzęt techniki specjalnej czy wyposażenie ochronne funkcjonariuszy – w Straży Granicznej niemal na każdej płaszczyźnie prowadzone są ogromne inwestycje, których celem jest podniesienie skuteczności realizowanych zadań i poprawa bezpieczeństwa funkcjonariuszy. 2019 to rok dużych i znaczących dostaw i odbiorów, a kolejne lata to kontynuacja głównego kierunku rozwoju, czyli pozyskiwanie nowoczesnych systemów i technologii do technicznego wsparcia ochrony granicy.

Systemy optoelektroniczne
Planuje się m.in. zwiększyć ilość systemów optoelektronicznych instalowanych na istniejących i budowanych wieżach obserwacyjnych. W miejscach trudnodostępnych, gdzie z wielu względów budowa wież obserwacyjnych nie jest możliwa, Straż Graniczna rozważa wykorzystanie systemów perymetrii przenośnej oraz bezzałogowych statków latających wyposażonych w sensory optoelektroniczne, a także bsl na uwięzi, wznoszących się na wysokość powyżej 50 metrów, instalowanych na pojazdach terenowych.
Do końca 2019 mają zostać zmodernizowane oraz dostarczone nowe systemy optoelektroniczne na wieże obserwacyjne (10 mln zł). Głównym elementem zakupionych systemów optoelektronicznych jest przechylno-obrotowa głowica produkcji amerykańskiego FLIR, składająca się z chłodzonej kamery termowizyjnej dalekiego zasięgu, kamery światła dziennego oraz dalmierza laserowego. Zastosowane sensory umożliwiają wykrycie sylwetki człowieka z odległości około 12,2 km oraz jej rozpoznanie na dystansie około 5,4 km.

Urządzenia perymetryczne
System technicznej ochrony granicy także jeszcze w tym roku zostanie rozbudowany o kolejne zestawy urządzeń perymetrycznych polskiej MindMade. Urządzenia te mogą być wykorzystywane zarówno w sposób stacjonarny, jak i przenośny, a każdy zestaw składa się z czujników sejsmicznych, kamer do weryfikacji alarmów, odbiorników sygnałów alarmowych oraz sygnałów wideo i stacji kontroli. Ta inwestycja to koszt ok. 5,7 mln zł.
Straż Graniczna zamierza również kontynuować proces testowania w warunkach terenowych stacjonarnych systemów ochrony perymetrycznej w celu określenia optymalnych technologii do ochrony i nadzoru granicy państwowej dla poszczególnych odcinków granicy państwa. Oprócz testów pozwalających na zdobycie niezbędnej wiedzy oraz doświadczenia Straż Graniczna równolegle planuje rozbudowywać i tworzyć nowe odcinki stacjonarnych systemów ochrony perymetrycznej.

Przewoźne Jednostki Nadzoru
Straż Graniczna kontynuować będzie również proces modernizacji Przewoźnych Jednostek Nadzoru, których głównym wyposażeniem jest przechylno-obrotowa głowica optoelektroniczna. Wyposażenie Straży Granicznej w pojazdy PJN nowej generacji jest niezwykle istotne, ponieważ większość dotychczasowych wozów została wprowadzona do służby w latach 2000 – 2004. Czas ich użytkowania niejednokrotnie przekraczał deklarowane przez producentów okresy eksploatacji, a naprawa poważniejszych usterek (np. kamery termowizyjnej) nie była ekonomicznie uzasadniona.
Pierwsze PJN nowej generacji trafiły już do Straży Granicznej. Na początku 2019 oddziałom na zewnętrznej granicy UE zostały przekazane23 pojazdy. Samochodem bazowym nowo zakupionych PJN jest Toyota Hilux, przystosowana do jazdy w trudnym terenie, z silnikiem diesla o pojemności 2,4 l i mocy 150 KM oraz automatyczną skrzynia biegów.

Na początku 2019 roku 23 nowe wozy – Przewoźne Jednostki Nadzoru – zostały przekazane oddziałom na zewnętrznej granicy UE

Nowe kamery z PCO
Funkcjonariusze w listopadzie otrzymają także 150 kompletów chłodzonych i niechłodzonych kamer termowizyjnych, o łącznej wartości ok. 17 mln zł. W przypadku przenośnych kamer termowizyjnych niechłodzonych będą to kamery BPL-1T produkcji polskiego PCO, które zapewniają wykrycie sylwetki człowieka z odległości około 2 850 m oraz jej rozpoznanie na odległości około 950 m. Masa kamery wraz z akumulatorem zapewniającym minimum 4 h pracy wynosi tylko 1,1 kg.
W najbliższych latach Straż Graniczna będzie kłaść nacisk na perymetrię, jako system ochrony zapewniający zdobycie, przetworzenie i przekazanie informacji pozwalających szybko rozpoznać i zidentyfikować zagrożenie przestępczością graniczną. W konsekwencji umożliwi to trafne skierowanie sił i środków do działań mających na celu zlikwidowanie zagrożenia. Dzięki temu możliwości Straży Granicznej będą wykorzystywane jeszcze efektywniej i dokładnie tam, gdzie powstanie potrzeba ich użycia.

W listopadzie 2019 wyposażenie funkcjonariuszy SG wzbogaci 150 kompletów chłodzonych i niechłodzonych kamer termowizyjnych

Wyzwanie – integracja
Jednym z dużych wyzwań stojących przed formacją jest integracja systemów ochrony technicznej granicy opartych na podobnych rozwiązaniach technicznych, ale pochodzących od różnych producentów. W orbicie zainteresowań Straży Granicznej będą więc technologie mobilnych i stacjonarnych systemów obserwacji, wspierające nadzór i ochronę granicy państwa, a także rozwiązania techniczne umożliwiające integrację obecnie wykorzystywanych systemów.

Zdjęcia: MSWIA


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.