Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło
Archiwum Nowy numer Redakcja

RAPORT-wto

Miesięcznik informacyjno-analityczny, poświęcony szeroko pojętej obronności, kierowany przede wszystkim do profesjonalistów.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Skrzydlata Polska

Najstarsze czasopismo lotnicze w Polsce. W każdym numerze temat przewodni, relacje z imprez, korespondencje zagraniczne, opisy konstrukcji. Ponad 100 kolorowych zdjęć na 68 stronach. Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Aeroplan

Czasopismo dla hobbystów i modelarzy, zawierające artykuły o historii lotnictwa, bogato ilustrowane zdjęciami i rysunkami, artykuły monograficzne, opisy malowań i oznakowań, oceny modeli, recenzje książek, konkursy.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Broń i Amunicja

Na 68 stronach magazynu pełna informacja na temat broni strzeleckiej dla amatorów i zawodowców. Trendy i testy współczesnej broni strzeleckiej.

Archiwum Nowy numer Redakcja

BiA-Komandosi

Magazyn o objętości 68 stron poświęcony siłom i służbom specjalnym, zagadnieniom związanym z szeroko pojętym bezpieczeństwem, jak też współczesnym konfliktom zbrojnym.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Numer Specjalny

Numery specjalne publikowane podczas konferencji, targów i innych imprez związanych z lotnictwem i obronnością.

04 września 2019

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej (CTM), będący czołowym polskim przedsiębiorstwem dostarczającym sprzęt i uzbrojenie dla Marynarki Wojennej w dziedzinie broni podwodnych, podczas MSPO zaprezentował swoje sztandarowe produkty. Należą do nich, przedstawione w postaci modeli: niszczyciel min pr. 258 Kormoran II, dla którego CTM opracował wiele kluczowych komponentów, element trału niekontaktowego MLM oraz bezzałogowa platformę sensoryczną powstałą w ramach programu BURMIN.

Makieta przedstawiająca ORP Kormoran II wraz ze środkami walki przeciwminowej. Przed dziobem okrętu widoczny holujący trał MLM bezzałogowy kuter, którego rozwój został wstrzymany

W przypadku Kormorana II CTM jest wykonawcą wielu najważniejszych systemów: systemu dowodzenia i kierowania środkami walki SCOT-M, systemu obrony biernej okrętu, a także środków wykrywania i zwalczania min: stacji hydrolokacyjnych SHL-101/TM i SHL-300, jak również przenoszonych przez pojazdy podwodne ładunków do niszczenia min typoszeregu Toczek.

Przekrój od lewej burty Kormorana II pokazuje pomieszczenie mieszcząc konsole obsługi systemu dowodzenia SCOT-M autorstwa CTM

Modułowy lekki trał niekontaktowy znany jest pod angielskim skrótem MLM, wywodzącym się z prowadzonego w latach 2011-2014 europejskiego programu Modular Lightweight Minesweeping. Celem prowadzonych wówczas prac było zbudowanie elementu autonomicznego systemu zwalczania morskich min niekontaktowych. W ich wyniku powstał pokazany w postaci modelu nowy elementarny wzbudnik pola magnetycznego i elektrycznego. Pomimo zewnętrznego podobieństwa do wzbudnika eksploatowanego w naszej MW w składzie trału Promienica, nowa konstrukcja wzbogacona została o możliwość generowania przemiennych pól magnetycznych o częstotliwości 40 – 300 Hz oraz pól elektrycznych: przemiennego o częstotliwości 1 – 5 Hz i statycznego. Kompletny trał niekontaktowy składa się z 3 takich wzbudników (maksymalnie do 5) oraz generatora akustycznego AAG Thalesa Australia. Docelowo trał przeznaczony jest do holowania przez nawodną jednostkę bezzałogową. CTM rozpoczął nad nią prace (dostarczono kadłub takiego przyszłego kutra trałowego), jednak wstrzymanie finansowania spowodowało zawieszenie dalszych prac w tym kierunku.

Trał MLM, a właściwie wzbudnik pola magnetycznego i elektrycznego stanowiącego element trału. Obecnie powstający i jak dotychczas nie prezentowany publicznie nowy wariant – MLM II będzie dysponował wzbudnikami o zmiennej głębokości zanurzenia

Rozwój trału niekontaktowego trwa nadal i obecnie prowadzone są prace nad kolejną wersją oznaczoną MLM II (od drugiej fazy programu), która dysponować będzie zdolnością zanurzania na głębokość od 0 do 30 m. Takie rozwiązanie umożliwi zwalczanie min umieszczonych na głębokościach większych niż 5-40 m w obecnym rozwiązaniu, przy niezmienionej mocy generatorów pól fizycznych umieszczonych na wzbudnikach. W innym wypadku konieczne byłoby zwiększenie mocy tych urządzeń, co przekroczyło by możliwości zasilania ich z pokładu małych jednostek bezzałogowych.

Niepozorna platforma sensoryczna stanowi szansę na skuteczniejsze wykrywanie min dennych, szczególnie tych zagrzebanych

Kolejny model pokazuje bezzałogową platformę sensoryczną powstałą w ramach programu Buried Mine (BURMIN). To kolejne przedsięwzięcie Europejskiej Agencji Obrony mające na celu zlikwidowanie luki technicznej, jaka istnieje w zakresie wykrywania i niszczenia min dennych, a szczególnie min zagrzebanych. Tego typu obiekty charakteryzują się niewielkimi polami fizycznymi, więc oddalone czujniki mają niewielkie szanse ich wykrycia. Rozwiązaniem mającym zaradzić temu problemowi jest właśnie prezentowana platforma sensoryczna. Ta holowana przez niewielką jednostkę nawodną konstrukcja ma za zadanie poruszać się w stałej odległości od dna, czyli zmieniać zanurzenie w zależności od jego profilu. Zamontowane na platformie czujniki hydroakustyczne i magnetyczne mają dzięki temu znacznie łatwiejsze zadanie znajdując się znacznie bliżej celu i umożliwiając wykrywanie i klasyfikację min.
W naturze pokazano natomiast przenośną barierę magnetyczną (PMB) przeznaczoną do ciągłego, automatycznego monitorowania sytuacji podwodnej w rejonach baz morskich i portów. PMB składa się z szeregu wysokoczułych przetworników magnetycznych, które umieszczone na dnie mają za zadanie wykrywać anomalie magnetyczne powodowane przez płetwonurków, czy też małe pojazdy podwodne.

Przetworniki magnetyczne PMB połączone kablem. Po ich opuszczeniu do wody mają tworzyć barierę wykrywającą intruzów w portach

Systemy morskie nie są jedynymi, które CTM prezentuje na targach. Pokazano także jedną z radiostacji opracowanych w ośrodku – RKP-8100 wraz z adapterem RKP-8100AM-B. Radiostacja pracuje na częstotliwościach od 1,5 do 512 MHz i zapewnia łączność głosową oraz transmisję danych przesyłanych poprzez standardowe protokoły i interfejsy. Należy ona do generacji cyfrowych urządzeń nadawczo-odbiorczych, które spełniają wymagania STANAG 4203, STANAG 4204 oraz STANAG 4205. Urządzenie opracowane jako uniwersalne może być wykorzystane jako radiostacja plecakowa lub, jak w prezentowanym wariancie z adapterem, jako element mobilnych systemów radiokomunikacyjnych, instalowanych na podwoziach kołowych i gąsienicowych.

Radiostacja RKP-8100 wraz z adapterem RKP-8100AM-B to oferta CTM dla pojazdów kołowych i gąsienicowych, w tym dla modernizowanych Leopardów 2PL

Adapter mobilny RKP-8100AM-B powstał w celu rozszerzenia możliwości radiostacji plecakowej RKP-8100 o zastosowania przewoźne. Całość została zintegrowana w jednym urządzeniu o mocy zwiększonej z 20 do 150 W zakresie łączności na falach średnich i krótkich (1,5-30 MHz) oraz z 10 do 50 W zakresie fal ultrakrótkich i decymetrowych (30-512 Mhz).

Zdjęcia: Przemysław Gurgurewicz


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.