Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło
Archiwum Nowy numer Redakcja

RAPORT-wto

Miesięcznik informacyjno-analityczny, poświęcony szeroko pojętej obronności, kierowany przede wszystkim do profesjonalistów.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Skrzydlata Polska

Najstarsze czasopismo lotnicze w Polsce. W każdym numerze temat przewodni, relacje z imprez, korespondencje zagraniczne, opisy konstrukcji. Ponad 100 kolorowych zdjęć na 68 stronach. Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Aeroplan

Czasopismo dla hobbystów i modelarzy, zawierające artykuły o historii lotnictwa, bogato ilustrowane zdjęciami i rysunkami, artykuły monograficzne, opisy malowań i oznakowań, oceny modeli, recenzje książek, konkursy.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Broń i Amunicja

Na 68 stronach magazynu pełna informacja na temat broni strzeleckiej dla amatorów i zawodowców. Trendy i testy współczesnej broni strzeleckiej.

Archiwum Nowy numer Redakcja

BiA-Komandosi

Magazyn o objętości 68 stron poświęcony siłom i służbom specjalnym, zagadnieniom związanym z szeroko pojętym bezpieczeństwem, jak też współczesnym konfliktom zbrojnym.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Numer Specjalny

Numery specjalne publikowane podczas konferencji, targów i innych imprez związanych z lotnictwem i obronnością.

03 września 2019

Morski Oddział Straży Granicznej planuje zakupić pełnomorską jednostkę patrolową OPV, która będzie wykorzystywana do ochrony zewnętrznej granicy na morzu, również podczas misji zagranicznych. Obecnie trwa postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, który został ogłoszony 26 lipca 2019.

Kaper-1 wraz z bliźniaczym Kaprem-2 to obecnie największe jednostki, jakimi dysponuje Morski Oddział Straży Granicznej. Przy wyporności 414 t i długości całkowitej 42,6 m są ponad dwa razy mniejsze od zakładanego nowego okrętu patrolowego. Nie są one jednostkami powstałymi według wymagań służb ochrony granic. Budowano je na potrzeby urzędów morskich jako statki kontroli strefy mające strzec polskich łowisk przed nielegalnym korzystaniem z nich przez rybaków z innych państw

Pełnomorska jednostka patrolowa OPV z jej wyposażeniem pozwoli na zapewnienie możliwości operacyjnych w ramach operacji Frontex i zwiększenie współpracy w zakresie realizacji strategii zintegrowanego zarządzania granicami. Oznacza to realne wsparcie państw członkowskich UE w utrzymaniu bezpieczeństwa zewnętrznych morskich granic, a tym samym skuteczniejsze zapobieganie zjawisku przestępczości transgranicznej. Nowa jednostka zwiększy możliwości działań mających na celu przechwytywanie osób nielegalnie przekraczających granicę morską. Podniesie efektywność wykrywania i zwalczania imigracji nieuregulowanej oraz ograniczenie kanałów przerzutu. Będzie wykorzystywana do wspomagania państw członkowskich w nadzwyczajnych sytuacjach humanitarnych i ratownictwie na morzu.

Największymi, jak do tej pory, jednostkami powstałymi na zamówienie i wedle wymogów Straży Granicznej, są dwa zbudowane w 2010 Estonii patrolowce typu Patrol 240. Mają one wyporność 42 t i długość całkowitą niespełna 24,5 m

 

Co jest wymagane

Podstawowe dane taktyczno-techniczne pełnomorskiej jednostki patrolowej określone w specyfikacji to: długość całkowita 60-66 m, szerokość całkowita 9,5-10,5 m, wyporność 900-1000 t i zanurzenie ok. 3,5 m. Okręt powinien rozwijać prędkość maksymalną co najmniej 21 węzłów, a ekonomiczna prędkość patrolowa ma wynosić 7-11 węzłów. Maksymalny zasięg musi być nie mniejszy niż 4000 Mm przy prędkości 11 węzłów.

Autonomiczność nowej jednostki powinna przekraczać 14 dni. Załoga to 20 ludzi z możliwością zaokrętowania 14 dodatkowych osób (10 osób grupy operacyjnej i 4 inspektorów).

 

Wyposażenie

Nowa jednostka powinna być wyposażona w radar morski pasma X o mocy min. 10 kW, radar pasma S o mocy min 24 kW, głowicę optoelektroniczną stabilizowana żyroskopowo, radiostację VHF z pasmem współpracy z lotnictwem, radiostację UHF, system AIS. Na jej pokładzie powinny mieścić się dwie łodzie motorowe typu RIB, w tym jedna kabinowa łódź interwencyjno-abordażowa o długości 9,5-10 m i prędkości min. 35 węzłów oraz łódź do działań ratowniczo-interwencyjnych z pokładem otwartym o dł. 8-8,5 m i prędkości 30 węzłów, dwa urządzenia dźwigowo hydrauliczne po obu burtach do opuszczania łodzi, platforma do współpracy ze śmigłowcem przy ewakuacji medycznej w części dziobowej, latający bezzałogowiec, dwa kontenery 20-stopowe z wyposażeniem do realizacji zadań ratowniczych, dwie armatki wodne po obu burtach o zasięgu strumienia do 50 m celem wsparcia w akcjach ratowniczo-gaśniczych, dźwig pokładowy do załadunku kontenerów, zaopatrzenia oraz obsługi urządzeń do likwidacji zanieczyszczeń ropopochodnych. Przestrzeń mieszkalna ma umożliwić umieszczenie na pokładzie do 250 osób przez 24 godziny lub 50 osób przez 48 godzin.

Projekt dofinansowany jest z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2014-2020 – instrument na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz. Dofinansowanie wynosi 100 292 400 złotych.
Data planowanego zakończenia budowy i przekazania jednostki to 10 listopada 2022.

 

Dywizjony i ich strefy odpowiedzialności

Dozorowanie i kontrola ruchu na obszarach morskich to zadanie dywizjonów grupujących jednostki pływające Straży Granicznej. Mają one prawo kontrolować i zatrzymywać inne jednostki pływające, a w przypadkach przewidzianych w ustawie – użyć broni pokładowej.

Morski Oddział Straży Granicznej jest jednym z 9 oddziałów w Straży Granicznej. W skład Morskiego Oddziału SG wchodzi 9 placówek oraz 2 dywizjony.

Długość granicy państwowej ochranianej przez Morski Oddział Straży Granicznej wynosi 639,87 km, w tym:
- granica na morzu (przebiega na linii 12 mil morskich od wybrzeża) – 395,31 km,
- odcinek granicy rozgraniczającej morze terytorialne z Niemcami – 22,22 km,
- odcinek granicy rozgraniczającej morze terytorialne z Rosją – 22,21 km,
- odcinek granicy morskich wód wewnętrznych na Zalewie Wiślanym – 10,21 km,
- odcinek granicy morskich wód wewnętrznych na Jeziorze Nowowarpieńskim i Zalewie Szczecińskim – 20,16 km,

Obszarem zainteresowania jest także 12-milowy pas wód terytorialnych i polska wyłączna strefa ekonomiczna, co na morzu stanowi obszar 32 tys. kilometrów kwadratowych.


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2020 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.