Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło
03 września 2019

W obecnym świecie Uczelnie spieniają dwie równowartościowe funkcje: realizują proces dydaktyczny oraz prowadzą badania naukowe prace rozwojowe w celu osiągnięcia tzw. Gospodarki Opartej o Wiedzę. Nowatorskie rozwiązania, które Uczelnie wdrażają, należy dzielić na innowacje procesowe, i – tak samo ważne, innowacje produktowe.

 

Akademia Wojsk Lądowych w modelu kształcenia studentów stawia na przywództwo. Wiedza i kompetencje muszą być połączone z odpowiednim doświadczeniem i praktyką. Kształcimy podchorążych, którzy biorą udział w ćwiczeniach krajowych i zagranicznych, organizowane są wymiany między-uczelniane. Gościmy wykładowców z innych państw, w tym ze struktur NATO. Od roku na Akademii Wojsk Lądowych działa kierunek dowodzenia, nastawiony na kreowanie przywódców, którzy dobrze odnajdą się w nowoczesnym środowisku wojskowym. Uczymy samodzielnego myślenia i podejmowania ważnych decyzji, ponieważ armia potrzebuje charyzmatycznych oficerów.

Program kształcenia dostosowany jest do współczesnych wyzwań. Dwa lata temu nasza uczelnia przekształciła się z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych w Akademię. W systemie kształcenia podchorążych rozwijana jest Baza Wiedzy. Jest ona budowana na wiedzy zdobytej poprzez kontakty z najlepszymi ośrodkami kształcenia studentów wojskowych. Każdy po powrocie z zagranicy, nauczyciel akademicki czy podchorąży, zdaje relacje z tego, co zaobserwował i co według niego można zaimplementować dla usprawnienia procesu kształcenia w AWL. To jest wiedza, która ma wpływ na proces kształcenia pod-chorążych w duchu przywództwa.

Poziom nauczania w AWL jest podnoszony poprzez rozwój nowoczesnych laboratoriów i pracowni dydaktycznych. Studenci ćwiczą na trenażerach i sym-
ulatorach w wirtualnej przestrzeni, odzwierciedla-jącej rzeczywistość i mają możliwość wszechstronnego rozwoju naukowego, językowego i sportowego. Naszym systemem kształcenia budujemy w AWL fundamenty pod stanowiska przyszłych dowódców w nowoczesnej armii.

Na tegorocznym Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego 2019 AWL wystawia rozwiązania skierowane głównie na wykorzystanie wirtualnej i rozrzedzonej rzeczywistości w procesie kształcenia oraz w szkoleniu. Ich przykłady przestawiamy na łamach RAPORT-MSPO. Zapraszamy też do obejrzenia prototypów na stoisku AWL – B-23.

 

Laserowy Symulator Taktyczny

Symulator służy do szkolenia żołnierzy taktycznego zachowania się na polu walki. Można go wykorzystywać we wszystkich etapach szkolenia. W szkoleniu podstawowym z dołączonym systemem celów – do nauki poruszania się w terenie, wykrywania i niszczenia celów. W szkoleniu od drużyny wzwyż do realnego zobrazowania efektów prowadzonego ognia oraz analizy taktycznego zachowania się żołnierzy. System pozwala na bieżącą analizę i wpływanie na przebieg realizowanego ćwiczenia oraz wyciąganie wniosków przez dowódców i ćwiczących żołnierzy po jego zakończeniu (AAR). Uzyskane dane mogą zostać wykorzystane do celów porównawczych i szczegółowej analizy w Systemie Zbierania Doświadczeń (Lessons Learned).

Dawid DOBIES, Adam Januszko

Dane taktyczno-techniczne:
- maksymalna liczba jednocześnie ćwiczących – 120
- zasięg skutecznego ognia z kbs Beryl – 400 m, km UKM/PK – 800 m, RPG-7
– 350 m, AT-4 – 400 m, CG mk3 – 400 m
- zestaw czujników na 5 pojazdów
- zestaw szkoleniowy do działań w terenie zurbanizowanym
- nadzór nad szkolonymi za pomocą modułu zarządzania ćwiczeniem
- rozbudowany moduł omówienia ćwiczenia (AAR)


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.