Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło
Archiwum Nowy numer Redakcja

RAPORT-wto

Miesięcznik informacyjno-analityczny, poświęcony szeroko pojętej obronności, kierowany przede wszystkim do profesjonalistów.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Skrzydlata Polska

Najstarsze czasopismo lotnicze w Polsce. W każdym numerze temat przewodni, relacje z imprez, korespondencje zagraniczne, opisy konstrukcji. Ponad 100 kolorowych zdjęć na 68 stronach. Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Aeroplan

Czasopismo dla hobbystów i modelarzy, zawierające artykuły o historii lotnictwa, bogato ilustrowane zdjęciami i rysunkami, artykuły monograficzne, opisy malowań i oznakowań, oceny modeli, recenzje książek, konkursy.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Broń i Amunicja

Na 68 stronach magazynu pełna informacja na temat broni strzeleckiej dla amatorów i zawodowców. Trendy i testy współczesnej broni strzeleckiej.

Archiwum Nowy numer Redakcja

BiA-Komandosi

Magazyn o objętości 68 stron poświęcony siłom i służbom specjalnym, zagadnieniom związanym z szeroko pojętym bezpieczeństwem, jak też współczesnym konfliktom zbrojnym.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Numer Specjalny

Numery specjalne publikowane podczas konferencji, targów i innych imprez związanych z lotnictwem i obronnością.

06 września 2019

Reprezentanci OBR CTM, WAT, WIŁ i KenBIT podpisali list intencyjny dotyczący nawiązania współpracy w celu realizacji projektu Europejskiej Agencji Obrony (EDA) o nazwie Long Range Communications – dotyczącego równoległego wykorzystania łączności HF i satelitarnej, w celu zapewnienia niezawodnej łączności w domenie lądowej, powietrznej i morskiej.

Propozycja realizacji tego projektu została zgłoszona na spotkaniu zorganizowanym przez Wydział ds. Badań i Techniki Europejskiej Agencji Obrony (The Research, Technology & Innovation Directorate) w ramach tzw. panelu technicznego (CapTech) poświęconego systemom łączności radiowej i wymiany danych. Głównym celem projektu ma być opracowanie niezawodnego i elastycznego systemu łączności długodystansowej. System ma odpowiadać wymaganiom współczesnego teatru działań wojennych, w zakresie łączności radiowej dalekiego zasięgu, realizowanej za pomocą równoległego wykorzystania łączy danych tzw. sieci pozahoryzontalnych (Beyond Line of Sights-BLOS), takich jak fale krótkie (HF) i łączność satelitarna (Satcom). Jego dodatkowym atutem, w przypadku awarii lub zniszczenia, będzie możliwość zastąpienia w sposób automatyczny łączności satelitarnej, łącznością na falach krótkich, przy zachowaniu jej podstawowych kanałów.

Sygnatariusze listu zadeklarowali wspólne opracowanie dokumentów niezbędnych do przystąpienia do projektu i jego realizacji. Zobowiązali się również do wzajemnej wymiany doświadczeń i informacji oraz organizowania wspólnych narad, spotkań roboczych, konferencji, warsztatów itd. Ponadto uzgodniono, że OBR CTM będzie polskim koordynatorem projektu w zakresie kontaktów przemysłowych z konsorcjum międzynarodowym.

Zdjęcie: Wojciech Łuczak


Drukuj Góra