Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło
Archiwum Nowy numer Redakcja

RAPORT-wto

Miesięcznik informacyjno-analityczny, poświęcony szeroko pojętej obronności, kierowany przede wszystkim do profesjonalistów.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Skrzydlata Polska

Najstarsze czasopismo lotnicze w Polsce. W każdym numerze temat przewodni, relacje z imprez, korespondencje zagraniczne, opisy konstrukcji. Ponad 100 kolorowych zdjęć na 68 stronach. Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Aeroplan

Czasopismo dla hobbystów i modelarzy, zawierające artykuły o historii lotnictwa, bogato ilustrowane zdjęciami i rysunkami, artykuły monograficzne, opisy malowań i oznakowań, oceny modeli, recenzje książek, konkursy.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Broń i Amunicja

Na 68 stronach magazynu pełna informacja na temat broni strzeleckiej dla amatorów i zawodowców. Trendy i testy współczesnej broni strzeleckiej.

Archiwum Nowy numer Redakcja

BiA-Komandosi

Magazyn o objętości 68 stron poświęcony siłom i służbom specjalnym, zagadnieniom związanym z szeroko pojętym bezpieczeństwem, jak też współczesnym konfliktom zbrojnym.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Numer Specjalny

Numery specjalne publikowane podczas konferencji, targów i innych imprez związanych z lotnictwem i obronnością.

07 września 2020
Autor: Generał Rajmund T. Andrzejczak

Dynamicznie zmieniające się środowisko bezpieczeństwa wymusza kompleksowe podejście do kwestii obronności. Rozwój technologii, postępująca digitalizacja, a także szybki i łatwy dostęp do informacji generują potrzebę zmian systemowych oraz sprzętowych współczesnych sił zbrojnych.

O efektywności działań w XXI wieku decyduje wiedza, przewaga informacyjna i technologia. Wraz ze wzrostem dynamiki zmian, wzrasta znaczenie innowacji, które są podstawą rozwoju. Posiadanie zdolności szybkiego pozyskiwania, przetwarzania i analizy informacji, a następnie przesyłania wyselekcjonowanych danych jest kluczowe w systemie zasilania informacyjnego na potrzeby podejmowania decyzji. Priorytetowym staje się więc konieczność adaptacji do prowadzenia działań w środowisku wielodomenowym. Potrzeba efektywnego wykorzystania sił i środków na lądzie, w powietrzu i na morzu, jest przyczynkiem do szeregu inwestycji jakie czynione są na potrzeby Wojska Polskiego.

Dostosowanie do zmieniającego się otoczenia to także budowanie zdolności do operowania w cyberprzestrzeni. Rozpoznawanie zagrożeń, ochrona własnych zasobów teleinformatycznych oraz gotowość do prowadzenia operacji obronnych w przypadku pojawiających się cyberzagrożeń jest dziś koniecznością. Złośliwe oprogramowanie wykorzystywane przez różne podmioty na arenie międzynarodowej, próby oddziaływania na infrastrukturę krytyczną kraju, czy systemy wspomagania podejmowania decyzji przyspieszyły proces adaptacji Sił Zbrojnych RP do wyzwań tego typu.

Dostrzegamy konieczność ścisłej i szerokiej współpracy z instytucjami naukowymi oraz przedsiębiorstwami – zarówno z sektora publicznego jak i prywatnego. Ze względu na dużą zmienność środowiska, jakim jest cyberprzestrzeń, kluczową kwestią we współpracy w tym zakresie jest szybkość osiągania założonych celów i elastyczność dostosowania do zmieniających się uwarunkowań. Istnieje również przestrzeń do współpracy przy komercjalizacji opracowanych technologii obronnych. Polska nauka i przemysł stanowią bardzo ważny element narodowej obronności.

Niemożliwym byłoby osiągnięcie tego wszystkiego bez odpowiedniego postępu technologicznego, miniaturyzacji, cyfryzacji, wykorzystania sztucznej inteligencji i systemów autonomicznych. Dlatego tak ważne jest wdrażanie prac rozwojowo-badawczych oraz realizacja długofalowych potrzeb wojska. Z ogromną uwagą i uznaniem obserwuję osiągnięcia przemysłu obronnego, oferującego sprzęt o coraz wyższych możliwościach, wykorzystujący najnowocześniejsze technologie.

Wojsko Polskie dokonuje zmiany jakościowej. Dążymy do skutecznej realizacji programów pozyskiwania nowoczesnego uzbrojenia i sprzętu o najlepszych parametrach. Staramy się efektywnie, w sposób przemyślany inwestować w rozwiązania służące kształtowaniu stabilnego środowiska bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Sytuacja epidemiczna ostatnich miesięcy pokazała nam, że odpowiedni potencjał produkcyjny w przypadku kryzysu jest sprawą niezwykle ważną. Dlatego budowanie odpowiedniego łańcucha dostaw, magazynowanie zasobów i efektywne wykorzystywanie ich jest niezwykle ważne.

 

Generał Rajmund T. Andrzejczak

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

 


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2020 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.