Zamknij

Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło
08 września 2020

Nie w czerwcu, jak zakładał pierwotny harmonogram, ale w październiku artylerzyści z 23. Śląskiego Pułku Artylerii w Bolesławcu powinni otrzymać pierwszą, 8-działową baterię sh 155 mm Krab. Za opóźnienie odpowiada pandemia COVID-19. Procedury wdrożone dla zminimalizowania zagrożeń sprawiły, że konieczne stało się skorygowanie programu szkoleń, jakim przyszli użytkownicy Reginy są poddawani u producenta-dostawy sprzętu. Szkolenie kilkudziesięcioosobowych grup o 6-tygodniowych cyklach można było rozpocząć dopiero pod koniec czerwca.

 W obecnej fazie prac nad wyposażeniem dla drugiego seryjnego, a trzeciego w ogóle, DMO Regina, odbywa się najważniejsza faza polonizacji podwozi K9PL dla sh Krab. Począwszy od tego DMO Kraby będą miały podwozia wykonane w całości w HSW i polskie zawieszenia hydropneumatyczne

Dobrą stroną takiej sytuacji jest to, że w październiku do 23. Pułku trafią, w niewielkich odstępach czasu, od razu dwie baterie DMO Regina. Tym samym zostanie zachowany harmonogram dostaw i szkoleń założony na 2020, któremu są podporządkowane intensywnie prowadzone inwestycje infrastrukturalne w miejscu stacjonowania i serwisowania sprzętu. i w ten sposób w 2020 liczba będących w linii Krabów wyniesie 64, a więc już ponad połowę zakontraktowanego stanu. Wyposażenie kolejnej, trzeciej baterii, które jest już w produkcji, dostarczone zostanie na początku 2021.
W trakcie prac przy tym sprzęcie przyspiesza proces polonizacji produkcji podwozi K9PL. Na uruchomionej kilka miesięcy temu zrobotyzowanej linii spawalniczej wykonano już pierwszą partię 8 szt. wyprodukowanych w całości w HSW podwozi, które – po pozytywnych wynikach badań defektoskopowych w największej w kraju komorze do badań rentgenowskich skierowane zostały do obróbki mechanicznej i prac montażowo-wyposażeniowych. Drogę do wdrożenia seryjnej produkcji podwozi otworzyły zakończone pomyślnymi wynikami badania typu, które przeszedł egzemplarz Kraba z podwoziem w całości wykonanym w HSW. W tej fazie polonizacji podwozia wdrażana jest także bardzo trudna produkcja hydropneumatycznych zawieszeń Krabów. Warto przypomnieć, iż nowoczesne zawieszenia tej klasy, choć o innej konstrukcji niż w przypadku 48-t sh Krab, ma znacznie lżejszy NP BWP Borsuk oraz nowa wersja podwozia gąsienicowego LPG skonstruowanego z myślą o przyszłej gąsienicowej odmianie moździerza automatycznego 120 mm (M120G lub Rak-G).

Wydziały obróbki mechanicznej HSW, jak widać, są w pełni obłożone pracą przy wytwarzaniu kolejnych części i podzespołów dla podwozi sh Krab. Początkowo importowano je z Republiki Korei w postaci gotowej, następnie montowano z dostarczanych z Korei podzespołów, a obecnie wykonuje się je w całości w HSW
Od tej pory podwozia dla kolejnych Krabów będą w całości produkowane w HSW. Trwa także produkcja luf i systemów wieżowych dla kolejnych wozów z serii 2021, kiedy rozpoczną się dostawy w ramach trzeciego seryjnego (z kontraktu grudniowego z 2016), a czwartego w ogóle DMO Regina. Dotychczas, przypomnijmy, sprzęt ten trzymali żołnierze 11. Mazurskiego Pułku Artylerii w Węgorzewie (tzw. wdrożeniowy DMO) oraz 5. Lubuskiego Pułki Artylerii w Świętoszowie. Warto wiedzieć, że 23. Pułk Artylerii dotychczas posiada w swoim uzbrojeniu środki artyleryjskie wyłącznie trakcji kołowej – BM-21, WR-40 Langusta i RM-70 (łącznie trzy dywizjony) i sh 152 mm Dana (jeden dywizjon). Dla tej jednostki będzie to zatem pierwsze spotkanie w ciężkimi pojazdami artyleryjskimi trakcji gąsienicowej. Na razie w HSW nie można otrzymać informacji, kto będzie odbiorcą DMO Regina z dostaw w latach 2021-2022.
W stalowowolskiej spółce biegną przygotowania do zmiany harmonogramów dostaw obowiązujących od początku produkcji seryjnej samobieżnych haubic 155 mm Krab na podwoziu gąsienicowym. Dotychczasową praktyką było dostarczanie w ciągu roku dwóch 8-działowych baterii. Obecnie coraz bardziej realne staje się zwiększenie intensywności produkcji do jednego pełnego, kompletnego DMO w roku kalendarzowym. Związane jest to z planowanym przez MON zwiększeniem skali zamówień na DMO Regina. Na razie brak informacji, jaka będzie skala wzrostu zamówień, ale w HSW SA uzyskać można informacje, iż wojsko jest zainteresowane pozyskaniem jednego z dodatkowych DMO Regina jeszcze przed końcem 2024, czyli graniczną datą realizacji kontraktu z grudnia 2016. Bardzo prawdopodobne, że dodatkowy moduł otrzyma 14. Jarosławski Dywizjon Artylerii Samobieżnej, wchodzący w skład 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, albo utworzony od podstaw nowy pułk artylerii, który miałby stacjonować w Nowej Dębie. Wzmocni on komponent artyleryjski tworzonej obecnie 18. Dywizji. Nieoficjalnie mowa jest o zwiększeniu liczby zamówionych DMO Regina o 1 do nawet 5 dywizjonów.

Jedną z możliwości wykorzystania podwozia K9PL dla wzmocnienia potencjału Sił Zbrojnych RP jest zaprezentowana we wrześniu 2019 koncepcja rakietowego niszczyciela czołgów, inną – system przeciwlotniczy o kryptonimie Sona, który ma zastąpić zestawy Biała i ZSU-23-4 Szyłka, o niejawnych na razie założeniach / Zdjęcia: M. Deptuła
HSW unika operowania szczegółowymi danymi liczbowymi, ale potwierdza, iż postępująca z powodzeniem polonizacja produkcji podwozia K9PL oraz doskonalenie technologii produkcji seryjnej sh Krab sprawia, że cena za kompletny DMO Regina jest o kilkadziesiąt milionów złotych niższa od obowiązującej na początku realizacji kontraktu.
Rozpęd, z jakim HSW SA radzi sobie z polonizacją podwozia dla Kraba budzi nadzieje, iż w oparciu o rozwiązania tego wyrobu w niedługim czasie spodziewać się można zaproponowania przez producenta Krabów także innych wariantów tego udanego podwozia, przeznaczonych dla innych typów sprzętu dla wojska. Zakupiona w 2014 licencja na podwozie daje HSW nieograniczone prawa do zmian konstrukcyjnych w podwoziu, wykorzystywaniu go do dowolnych celów, a także prawa do eksportu wszystkich wyrobów, w których wykorzystane jest lub będzie w przyszłości podwozie K9PL.
W trakcie MSPO 2019 HSW zaprezentowała pewną wariację na temat swojej koncepcji rakietowego niszczyciela czołgów, w którym podwozie K9PL jest nośnikiem dowolnie wskazanego przez wojsko typu ppk. Za całkowicie realne można uznać wykorzystanie tego samego podwozia jako bazowego pojazdu, wokół którego ma zostać zbudowany przyszłościowy mobilny system obrony przeciwlotniczej bliskiego zasięgu, przeznaczony m.in. do osłony w marszu ugrupować zmechanizowanych i zmotoryzowanych, miejsc przegrupowań wojsk, osłony przepraw itp. Ogłoszenie rozpoczęcia prac nad takim systemem, który otrzymał kryptonim Sona, nastąpiło 25 maja. Do rywalizacji w trybie dialogu technicznego przystąpiło 19 czerwca aż 18 podmiotów, wśród nich PGZ z konsorcjum swoich spółek. Zakończenie DT spodziewane jest pod koniec roku, pozyskiwanie zestawów – po 2022.


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2022 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.