Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło
Archiwum Nowy numer Redakcja

RAPORT-wto

Miesięcznik informacyjno-analityczny, poświęcony szeroko pojętej obronności, kierowany przede wszystkim do profesjonalistów.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Skrzydlata Polska

Najstarsze czasopismo lotnicze w Polsce. W każdym numerze temat przewodni, relacje z imprez, korespondencje zagraniczne, opisy konstrukcji. Ponad 100 kolorowych zdjęć na 68 stronach. Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Aeroplan

Czasopismo dla hobbystów i modelarzy, zawierające artykuły o historii lotnictwa, bogato ilustrowane zdjęciami i rysunkami, artykuły monograficzne, opisy malowań i oznakowań, oceny modeli, recenzje książek, konkursy.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Broń i Amunicja

Na 68 stronach magazynu pełna informacja na temat broni strzeleckiej dla amatorów i zawodowców. Trendy i testy współczesnej broni strzeleckiej.

Archiwum Nowy numer Redakcja

BiA-Komandosi

Magazyn o objętości 68 stron poświęcony siłom i służbom specjalnym, zagadnieniom związanym z szeroko pojętym bezpieczeństwem, jak też współczesnym konfliktom zbrojnym.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Numer Specjalny

Numery specjalne publikowane podczas konferencji, targów i innych imprez związanych z lotnictwem i obronnością.

09 września 2020

Bell Flight chce uczestniczyć we wszystkich przewidywanych przez MON projektach związanych z zakupem nowych śmigłowców dla Sił Zbrojnych RP. Taką deklarację złożył podczas konferencji prasowej zorganizowanej pierwszego dnia MSPO dyrektor ds. globalnej sprzedaży i strategii amerykańskiego koncernu, Joel Best. Oczywiście w tej chwili wszystko zależy od opublikowania odpowiednich dokumentów (zapytań o informację) przez polskie MON.

Jednym z typów oferowanych Siłom Zbrojnym RP jest śmigłowiec uderzeniowy AH-1Z Viper / Zdjęcie: Bell Flight

Przedstawiciele Bella oferują Polsce w programie Kruk, którego celem jest pozyskanie nowych śmigłowców uderzeniowych, które zastąpią Mi-24, najnowszą wersję słynnej Cobry – AH-1Z Viper. W ub.r. umowę w sprawie zakupu 4 wiropłatów tego typu i 8 wielozadaniowych UH-1Y Venom zawarł z Amerykanami rząd Republiki Czeskiej.
Natomiast jako następca wysłużonych Mi-2, w ramach przetargu zakładającego zakup nowych wielozadaniowych śmigłowców wsparcia (kryptonim Perkoz), oferowany będzie najprawdopodobniej uzbrojony Bell 407. Jednak w tym przypadku oferta Amerykanów może ulec zmianie, ponieważ po opublikowaniu wymagań może okazać się, że spełnia je inny wiropłat, będący produktem Bella. Joel Best podkreślił, że może też okazać się, że najlepszym rozwiązaniem będzie zaoferowanie nie jednego, ale dwóch różnych śmigłowców, zdolnych do wykonywania różnych zadań, jakie postawi przed Perkozem MON. Jesteśmy w stanie spełnić wszystkie wymagania i będziemy postępować zgodnie z wytycznymi polskiego rządu - dodał przedstawiciel amerykańskiego koncernu.
W przypadku dialogu technicznego dotyczącego wielozadaniowych śmigłowców morskich pokładowych o maksymalnej masie startowej nie większej niż 6500 kg, mających zdolność poszukiwania, śledzenia i zwalczania okrętów podwodnych (ZOP) oraz radiolokacyjnego wskazywania celów, dla Marynarki Wojennej (kr. Kondor) typem proponowanym przez Bella jest model 412.

Śmigłowce Bell Flight – policyjny model 407GXi (na pierwszym planie) i 505 Jet Ranger X, to jedne z premier tegorocznych targów / Zdjęcie: Bartosz Głowacki
W lutym br. Bell podpisał z Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 1 list intencyjny potwier­dzający zamiar współpracy pomię­dzy obydwoma podmiotami, w przy­padku wyboru AH-1Z przez Siły Zbrojne RP, utworzenia w WZL‑1 cen­trum kom­pe­ten­cyj­nego zajmującego się obsługą techniczną, naprawami, mody­fi­ka­cjami i moder­ni­za­cją tych śmigłowców. List inten­cyjny okre­śla ramowe zasady współ­pracy pomię­dzy stro­nami w celu ziden­ty­fi­ko­wa­nia i przy­go­to­wa­nia kon­kret­nych pro­jek­tów prze­my­sło­wych. Amerykanie proponują też, w ramach współpracy przemysłowej, włączenie do swojego łańcucha dostaw polskich przedsiębiorstw, specjalizujących się w technologiach przydatnych w produkcji elementów układu przeniesienia napędu.
Podczas MSPO Bell prezentuje dwa śmigłowce – model 505 Jet Ranger X i 407. Pierwszy z nich oferowany jest polskim służbom mundurowym i podmiotom cywilnym do szkolenia, zadań porządku publicznego, zwalczania pożarów i monitorowania rurociągów i linii przesyłowych wysokiego napięcia.
Odwiedzający kieleckie targi mogą też zobaczyć Bella 407GXi w barwach Policji. Wiropłat, noszący znaki rejestracyjne SN-80XP i numer taktyczny A-104, jest używany przez stróżów porządku do regularnych zadań.


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.