Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło
19 kwietnia 2021

Szanowni Państwo,

pomimo światowego kryzysu związanego z pandemią koronawirusa w ubiegłym roku w polskich portach przeładowano ponad 100 mln ton ładunków. To namacalny dowód na rosnące znaczenie transportu morskiego dla naszej gospodarki, w szczególności wzrostu znaczenia dostarczanych tą drogą do naszego kraju surowców strategicznych.

W obliczu inwestycji w rozbudowę portów czy rozwój odnawialnych źródeł energii na obszarach morskich, a co za tym idzie perspektywy wzrostu korzyści ekonomicznych z eksploatacji Bałtyku, oczywistym jest, że bezpieczeństwo morskie to jeden z fundamentów narodowej racji stanu.

wiceadmirał Krzysztof JAWORSKI
Dowódca Centrum Operacji Morskich
– Dowódca Komponentu Morskiego

W tym kontekście Bałtyckie Targi Militarne BALT-MILITARY-EXPO należy traktować jako kluczowe w naszym regionie wydarzenie umożliwiające wymianę wiedzy i doświadczeń między przyszłymi użytkownikami, przemysłem i instytucjami naukowo-badawczymi oraz analizę zmieniającej się sytuacji bezpieczeństwa morskiego, pojawiających się nowych zagrożeń i dynamicznego rozwoju nowych technologii.

Bałtyckie Targi Militarne to również ważne wydarzenie w perspektywie modernizacji i rozwoju Marynarki Wojennej, a szczególnie w perspektywie programu budowy wielozadaniowych fregat typu Miecznik, które mają być kluczowym elementem ochrony polskich interesów morskich, a także bezpieczeństwa transportu morskiego, w tym surowców strategicznych dla gospodarki energetycznej jak ropa naftowa czy gaz.

Jestem przekonany, że kolejna edycja Bałtyckich Targów Militarnych będzie nie tylko bodźcem do rozwoju technologicznego w procesie modernizacji morskiego rodzaju sił zbrojnych, ale również ważnym elementem budowy świadomości morskiej w społeczeństwie, tak istotnej dla bezpieczeństwa gospodarczego i dobrobytu.


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.