Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło
19 kwietnia 2021

Ponad 600 km granicy, w tym prawie 400 na morzu ochraniają funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej (MOSG). Jego zasięg obejmuje województwo zachodniopomorskie, pomorskie i część warmińsko-mazurskiego, a także polskie obszary morskie. Należą do nich morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne, strefa przyległa i wyłączna strefa ekonomiczna.

Oprócz ochrony granicy państwowej na lądzie i morzu, organizowania i dokonywania kontroli ruchu granicznego oraz zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji, jednym ze szczególnych zadań MOSG jest nadzór nad eksploatacją polskich obszarów morskich oraz przestrzeganiem przez statki przepisów obowiązujących na tych obszarach.

Polskie wody pod kontrolą
Efektem ubiegłorocznych działań z tym związanych było blisko 1300 wyjść jednostek pływających MOSG, podczas których ich załogi przeprowadziły 365 kontroli jednostek różnego typu. W co trzecim przypadku (121 razy) stwierdzono złamanie przepisów. W zdecydowanej większości były to naruszenia stref zamkniętych dla żeglugi i rybołówstwa oraz naruszenia bezpieczeństwa żeglugi, rybołówstwa morskiego i ochrony środowiska.

Dodatkowo funkcjonariusze MOSG podjęli z wody ponad 3 tys. m nieoznakowanych sieci rybackich. W 35 akcjach poszukiwawczo-ratowniczych uczestniczyło 16 jednostek pływających SG.

Na granicach
Na morskich i lotniczych przejściach granicznych w 2020 funkcjonariusze MOSG odprawili łącznie ponad 774 tys. podróżnych i 16 tys. środków transportu. Największy ruch odnotowano na lotniskach, gdzie granicę przekroczyło ponad 659 tys. osób. Z przejść morskich skorzystało w ubiegłym roku prawie 115 tys. osób.

Wartość zajętych w 2020 towarów pochodzących z przestępstw szacuje się na ponad 24 mln zł. Wśród nich były m.in. narkotyki, pojazdy, wyroby tytoniowe i alkoholowe, silniki zaburtowe i narzędzia budowlane. Funkcjonariusze MOSG ujawnili także 26 osób, które posługiwały się bądź posiadały fałszywe dokumenty.

Następstwem prawie 1400 kontroli legalności pobytu cudzoziemców było ujawnienie przeszło 400 osób przebywających w Polsce nielegalnie. W 339 kontrolach legalności zatrudnienia funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej zweryfikowali pracę 9848 cudzoziemców i stwierdzili 1495 przypadków ich nielegalnej pracy. Kontrole wykazały, że 322 pracodawców wbrew przepisom powierzyło zatrudnienie cudzoziemcom. Łącznie w 2020 strażnicy graniczni wystawili ponad pół tysiąca decyzji zobowiązujących cudzoziemców do powrotu, wydali 1186 wiz, przeprowadzili 1111 konsultacji wizowych i zaopiniowali pobyt przeszło 22 tys. cudzoziemców.

Misje specjalne
W misjach zagranicznych organizowanych w oparciu o umowy dwustronne, a także przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) uczestniczyło w sumie 44 funkcjonariuszy MOSG. Służba była przez nich pełniona m.in. w Macedonii, Bułgarii, Hiszpanii i na Węgrzech.

W 2020 cały świat musiał zmierzyć się z pandemią koronawirusa. W Polsce od 15 marca do 12 czerwca pojawiły się na granicach wewnętrznych związane z tym kontrole sanitarne i graniczne. Mimo że od 2007 tymczasowe kontrole graniczne powracały już sześciokrotnie, jeszcze nigdy nie były prowadzone na taką skalę. Wymagało to ogromnego zaangażowania sprzętowego, a przede wszystkim kadrowego. Do działań związanych z kontrolami na granicy z Niemcami skierowano setki funkcjonariuszy MOSG i innych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej. Kontrolom sanitarnym w ramach tymczasowego przywrócenia kontroli granicznych w związku z zagrożeniem COVID-19 poddano ponad 400 tys. podróżnych.

Modernizacja
W Morskim Oddziale Straży Granicznej trwają intensywne prace związane z realizacją Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020. Do użytku została oddana nowa siedziba PSG w Elblągu i Krynicy Morskiej. Powstał nowy obiekt w bazie poduszkowców i jednostek pływających w Nowej Pasłęce oraz kryta strzelnica na terenie Komendy MOSG w Gdańsku, gdzie w innym budynku prowadzono jednocześnie prace związane z gruntowną przebudową pomieszczeń internatowych. Na funkcjonariuszach i pracownikach oddziału spoczął obowiązek zrealizowania inwestycji związanej z budową nowej bazy dla statków powietrznych Straży Granicznej w Gdańsku Rębiechowie. Do oddziału trafiło też kilkadziesiąt nowych pojazdów służbowych.

Oprócz infrastruktury, MOSG inwestuje w jednostki pływające. Pod koniec 2019 została podpisana umowa na budowę małego patrolowca (do 20 metrów), który ma być wykorzystywany do działań interwencyjnych, dozorowych, eskorty jednostek z materiałami niebezpiecznymi, wspierania innych służb w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych. 2 października 2020 podpisano z kolei umowę na budowę nowoczesnej pełnomorskiej jednostki pływającej typu OPV (offshore patrol vessel) o długości około 70 m, pierwszej tego typu w historii Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Ma ona służyć w ochronie zewnętrznych morskich granic Unii Europejskiej, głównie na akwenach Morza Bałtyckiego oraz Śródziemnego, i będzie przeznaczona do udziału w połączonych wielozadaniowych operacjach morskich koordynowanych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex).

30 lat
W ubiegłym roku MOSG przyjął do służby 60 nowych funkcjonariuszy. Tym samym w całości został wypełniony zaplanowany na 2020 limit przyjęć. Jednak rekrutacja do służby cały czas trwa, prowadzone są przy tym szeroko zakrojone działania związane z popularyzacją w społeczeństwie działań Straży Granicznej, by zachęcać do wstąpienia i pozyskiwać dla formacji nowe osoby. Na 2021 do służby w MOSG zaplanowano przyjęcie także 60 osób.

W tym roku mija 30 lat istnienia formacji, jaką jest Straż Graniczna. Obserwując funkcjonowanie Morskiego Oddziału Straży Granicznej w całym tym okresie, widzimy dziś jednolity organizm, który zachowuje szacunek dla swoich tradycji, a jednocześnie nieustannie się rozwija. Jego funkcjonariusze na stałe już wrośli w krajobraz służb i społeczeństwa nadmorskich województw. Nadrzędnym celem przez wszystkie te lata było dostosowane do aktualnych wyzwań, odpowiednie funkcjonowanie oddziału w systemie ochrony granic, co za tym idzie – bezpieczeństwa Państwa. Wszystko wskazuje na to, że w kolejne trzydziestolecie Morski Oddział Straży Granicznej wchodzi właściwie przygotowany.

kmdr ppor. SG Andrzej JUŹWIAK


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.