Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło
20 kwietnia 2021

Podczas Balt Military Expo 2021 i konferencji NATCOM włoskie konsorcjum Fincantieri/Leonardo przedstawiło projekt budowy w polskich stoczniach dla Marynarki Wojennej RP fregat PPA, o modułowej architekturze, które mogą być szybko dostosowane do bieżących wymagań operacyjnych i scenariuszy pojawiających się zagrożeń w kolejnych dziesięcioleciach.

Leonardo i Fincantieri utworzyły konsorcjum działające jako pojedynczy punkt kontaktowy. W szczególności Fincantieri odpowiada za projektowanie i budowę okrętów, a Leonardo za projektowanie i rozwój w pełni zintegrowanych systemów walki.

 

Skalowalna platforma
PPA został zaprojektowany w pełni modułowy sposób. Oznacza to, że dysponując skalowalną platformą i komponentami okrętowego systemu walki, okręt może być skonfigurowany do wyższych wariantów, w bardzo krótkim czasie przechodząc od wariantu Light do Light Plus lub najwyższego Full. Takie właśnie trzy warianty zostały opracowane, aby spełnić wymagania włoskiej marynarki wojennej, która jak dotąd zakontraktowała 7 okrętów PPA w konsorcjum Fincantieri/Leonardo.

Wersja Full ma pełne możliwości bojowe, a dwie pierwsze nie mają części wyposażenia, które jest przygotowane do poziomu pierwszego i można w łatwy sposób zainstalować, ulepszając fregatę do konfiguracji Full. Takie podejście zmniejsza początkowe koszty zakupu, zwiększając jednocześnie elastyczność i ułatwiając wprowadzanie nowych technologii w przyszłości.

Ponadto architektura PPA obejmuje dwa obszary modułowe (jeden na śródokręciu i jeden na rufie, poniżej pokładu lotniczego), które mogą pomieścić tak zwane dodatkowe moduły misji. W razie potrzeby pozwalają na adaptację okrętów, np. do:
- prowadzenia misji humanitarnych i niesienia pomocy podczas klęsk żywiołowych (poprzez montaż modułów HADR - Humanitarian Aids and Disaster Relief);
- wykonywania operacji z systemami bezzałogowymi (poprzez montaż modułów z jednostkami nawodnymi i podwodnymi)
- wspierania operacji sił specjalnych (poprzez instalację RHIB i specjalistycznego sprzętu dla komandosów).

Wszystkie te modułowe cechy sprawiają, że PPA jest operacyjnie elastyczny, dzięki czemu można go dostosować do szerokiej gamy misji. Stąd więc w jego nazwie wielozadaniowość.

Z punktu widzenia systemów pokładowych projekt PPA zapewnia najbardziej zaawansowaną technologię na świecie. Jest to okręt o najwyższym poziomie elastyczności operacyjnej, jaki jest obecnie dostępny na rynku. Oczywiście Fincantieri i Leonardo są gotowe na zaproponowanie rozwiązania opartego także na fregatach FREMM, gdyby takie postawiono wymaganie w ramach programu Miecznik.

 

Systemy i efektory dla PPA
Najnowsza wersja okrętowego systemu SADOC4 CMS (Combat Management System) zapewnia pełną kontrolę nad wyposażeniem okrętu poprzez wielofunkcyjne, 43-calowe (ekranowe) wielodotykowe konsole, przy użyciu inteligentnego HCI podobnego do tego, który jest obecny w nowoczesnych smartfonach i tabletach. Możliwa jest również integracja różnych typów systemów bezzałogowych.
PPA jest wyposażony w najbardziej zaawansowane systemy Leonardo takie jak:
- nowy radar z nieruchomymi antenami ścianowymi AESA Kronos® Dual Band Radar (DBR), pracujący w pasmach C i X. To wielofunkcyjny system zdolny do automatycznego wykonywania większej liczby operacji w tym samym czasie. Ta stacja może wspierać obronę obszaru lokalnego i samoobronę, zapewniać kierowanie ogniem i naprowadzanie pocisków, osiągać bardzo wysoką skuteczność również w strefie przybrzeżnej, zapewniać wykrywanie i śledzenie pocisków balistycznych.
- nowy wielosensorowy, dwuzakresowy radar systemu kierowania ogniem NA30S Mk2;
- nowy interrogator z matrycą kołową IFF SIR-M5-C EVO, w pełni obsługujący tryb 5, poziom 2;
- nowy system wykrywania i śledzenia celów w podczerwieni Distributed Static-Staring Infrared Search & Track (DSS-IRST), zdolny do pasywnego nadzoru w czasie rzeczywistym w zakresie 360° i obserwacji wokół okrętu. Dane dostarczane przez rozproszony system podczerwieni są dostępne wewnątrz okrętu na konsolach CMS, na dużych ekranach i ewentualnie na wyświetlaczach montowanych na hełmach;
- nowy Active Towed Array Sonar (ATAS), modułowy i lekki sonar z aktywną anteną holowaną o zmiennej głębokości zanurzania.

Do tego należy wymienić też efektory takie jak:
- armata średniego kalibru 127/64, zdolna do wystrzeliwania amunicji Vulcano, która ma zwiększony zasięg, do wsparcia Naval Gunfire Support (NGS).
- armata średniego kalibru 76/62 Sovraponte (niepenetrująca), zdolna do strzelania kierowaną amunicją DART.

Unikatowe możliwości tego systemu pozwalają na wykonywanie wielu różnych zadań (obrona powierzchniowa i przeciwlotnicza, CIWS oraz w najbliższej przyszłości NGS, ponieważ amunicja 76/62 ER mini-Vulcano jest w trakcie certyfikacji), zapewniając znacznie większą elastyczność w porównaniu do tradycyjnych konfiguracji armat;
- system rakietowy Aster 15/30 / B1 AAW, który (po aktualizacji do wersji NT) może zapewnić, w połączeniu z dwuzakresowym radarem Kronos®, między innymi obronę przed pociskami balistycznymi;
- system pocisków Teseo o rozszerzonym zasięgu (jako opcja) klasy SSM do ataku powierzchniowego (morskiego i lądowego);
- system wystrzeliwania lekkich torped (LWT) dla torped MU90 i innych lekkich torped zgodnych ze standardami NATO;
- system wystrzeliwania środków zakłócających przeciwko zagrożeniom powietrznym i podwodnym (AAW/ASW).

Powyższe możliwości pozwolą okrętom PPA w pełnej konfiguracji – Full na operowanie w bańkach antydostępowych A2/AD na Bałtyku, na otwartych morzach i oceanach oraz jako część wielonarodowych grup okrętów o wysokim poziomie autonomii. To oferta, która nie ma precedensu dla zapewnienia tak potężnego i elastycznego rozwiązania z bardzo szeroką gamą zaawansowanych technologii na świecie.

Wszystkie wersje PPA są przystosowane do pełnej wersji systemu walki, dotyczy to również systemów rakietowych. W szczególności, system rakiet przeciwlotniczych włoskiej marynarki wojennej opiera się na wyrzutniach pionowego startu, zdolnych do wystrzeliwania wszystkich pocisków MBDA Aster (15/30/B1 i w najbliższej przyszłości NT). Daje to użytkownikowi dużą elastyczność w doborze efektora odpowiedniego do sytuacji i zagrożenia.

 

Pokład lotniczy PPA
Pokład lotniczy jest przystosowany dla śmigłowców morskich AW101 i AW159v lub NH90, a hangar może pomieścić jeden AW101 lub dwa AW159. Oczywiście użycie bsl z pokładu jest również możliwe. PPA będzie ponadto mieć organiczną zdolność do współdziałania (poprzez okrętowy system dowodzenia i kontroli) z bsl pionowego startu typu AWHero (klasy mini RUAV – Rotary Wing Unmanned Vehicle).

Ponadto wysoki poziom automatyzacji i integracji wyposażenia pokładowego zapewnia wiele korzyści każdej marynarce wojennej:
- automatyzacja pozwala zmniejszyć obciążenie operatorów, dzięki czemu mogą skoncentrować się na najbardziej wymagających zadaniach, unikając rutynowych czynności niższego poziomu;
- integracja między platformą a systemem bojowym pozwala na optymalizację zasobów okrętu, zgodnie z określonymi, chwilowymi zadaniami, a także zapewnia unikalny wgląd w stan i kondycję systemów okrętowych na wyższym poziomie zdolności;
- automatyzacja i integracja zmniejszają liczebność załogi. Jest to szczególnie widoczne w projektowaniu innowacyjnego zintegrowanego mostka tzw. NAVAL COCKPIT, ponieważ wykorzystuje on koncepcyjne rozwiązania zaczerpnięte z samolotów. W rezultacie niektóre zadania mogą być wykonywane przez kilka osób.

Układ napędowy PPA
Z punktu widzenia możliwości platformy, układ napędowy CODAGOL (połączony silnik wysokoprężny i gazowy lub elektryczny) może zapewnić: albo duże prędkości (ponad 31 węzłów), konfigurację napędu z kontrolowaną sygnaturą akustyczną, albo bardzo wydajne, ekonomiczne prędkości patrolowe przy jednoczesnym zwiększonym zasięgu.

System wytwarzania energii PPA oparty jest na czterech zespołach prądotwórczych o mocy 1,6 MW każdy.

Oferta bez ryzyka
Fincantieri i Leonardo proponują Marynarce Wojennej RP zaawansowany okręt, który zawiera najnowocześniejsze rozwiązania:
- modułowość i możliwość rozbudowy – to niezwykle ważny czynnik, ponieważ umożliwia dostosowanie konfiguracji PPA do scenariuszy pojawiających się zagrożeń na następne 20-30 lat. W rzeczywistości możliwe będzie wprowadzanie nowych technologii i produktów (sensorów i efektorów) oraz rekonfiguracja okrętowego systemu walki zgodnie z ewoluującą doktryną i misjami operacyjnymi Marynarki Wojennej RP;
- technologie najnowszej generacji – te same nowe osiągnięcia, które obecnie realizuje włoska marynarka wojenna w ramach programu PPA, zostaną udostępnione polskiej Marynarce Wojennej bez ryzyka, związanych z tym kosztów i czasu na rozwój.

Okręt został zaprojektowany tak, aby umożliwić aktualizację z podstawowej (Light) wersji do pełnej (Full) wersji według zasady plug-and-play, bez konieczności dokonywania jakichkolwiek zmian w podstawowych systemach okrętu.

Dlatego wszystkie główne systemy platformy pozostaną takie same we wszystkich trzech wersjach PPA.

System napędowy CODAGOL z:
Silniki Diesla                                        2 x 10,0 MW każdy
Turbina gazowa                                    1 x 32,0 MW
Odwracalny silnik elektryczny EPMs        2 x 1,35 MW każdy
Śruby z regulowanym skokiem (FCPP)    2 x
System wytwarzania energii
Układ diesel generatorów                       4 x 1,6 eMW każdy


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.