Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło
20 kwietnia 2021

Czym będzie dla Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej wprowadzenie do eksploatacji śmigłowca AW101? – to pytanie zadaliśmy polskim lotnikom morskim. Oto próba podsumowania wyrażonych przez nich oczekiwań.

- Wprowadzenie do służby wielozadaniowego śmigłowca morskiego Leonardo AW101 jest wyzwaniem na miarę rewolucji technologicznej, którą w istocie rzeczy ten śmigłowiec stanowi. Rozpoczęcie jego eksploatacji w lotnictwie MW będzie momentem, w którym Polska znajdzie się w elitarnym gronie państw dysponujących bardzo nowoczesnymi, wielozadaniowymi śmigłowcami morskimi, zdolnymi wykonać szerokie spektrum zadań w przestrzeni Morza Bałtyckiego, w każdych warunkach meteorologicznych i złożonej sytuacji operacyjno-taktycznej.

- Jako lotnicy morscy postrzegamy nową platformę, jej sensory i efektory jako rewolucyjny system uzbrojenia w każdym aspekcie: technologicznym, taktyki walki i działań ratowniczych oraz jej obsługi. Dla nas będzie to skok generacyjny w lotnictwie śmigłowcowym z wszelkimi tego konsekwencjami. Na zupełnie nowej płaszczyźnie, innej niż do tej pory, będziemy musieli musimy zabezpieczyć szkolenie, infrastrukturę, obsługę ale także analizę i obróbkę danych po wykonaniu misji. W nowym śmigłowcu skokowo wzrasta nie tylko poziom technologiczny płatowca, zespołu napędowego czy awioniki, ale również liczba podsystemów awionicznych, uzbrojenia i walki elektronicznej, dzięki którym śmigłowiec jest w istocie maszyną w pełni wielozadaniową. Wiąże się to ze zmianą struktur etatowych i specjalności. Większy akcent niż dotychczas kładziony jest na odpowiednie wykorzystanie olbrzymiej ilości danych, którą sensory AW101 są w stanie pozyskać. Od początku zdajemy sobie sprawę, że musimy, jako odpowiedzialni użytkownicy tak zaawansowanego systemu uzbrojenia, dokonać pewnego skoku mentalnego w postrzeganiu nowoczesnej platformy i jej podsystemów, by jak najlepiej i w pełni je wykorzystywać. Ogromny potencjał modernizacyjny śmigłowca każe nam z pokorą przyjmować, że ta praca analityczna nie zakończy się wraz z przyjęciem AW101 do uzbrojenia.

Nowe polskie śmigłowce morskie – AW101 będą stacjonowały w Darłowie, w 44. Bazie Lotnictwa Morskiego Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej
Ilustracja: BLMW

AW101 stanowi zupełnie nową jakość w aspekcie sieciocentrycznego pola walki. To nowoczesne systemy łączności i wymiany informacji oraz zdolność do współpracy z innymi platformami. Poprzez wymianę danych rozpoznawczych zostanie wprowadzony w lotnictwie morskim nowy wymiar rozpoznania i walki elektronicznej, a tym sam samym nowy wymiar działań w przestrzeni Morza Bałtyckiego, w dynamicznym, skomplikowanym środowisku walki na morzu.

Diametralne zmiany już zaszły w infrastrukturze naziemnej. Na potrzeby nowej platformy latającej powstały nowoczesne hangary wraz z częścią magazynowo-socjalną, budynek obsługi technicznej, płaszczyzny postojowe i drogi kołowania, które zdecydowanie odmieniły pejzaż darłowskiego lotniska (darłowskiej grupy lotniczej 44. Bazy Lotnictwa Morskiego), przyszłego domu polskich AW101.

Lotnicy morscy to ludzie, którzy potrafią maksymalnie wykorzystać możliwości sprzętu, którym dysponują. O powodzeniu działań na morzu decydują także takie czynniki jak posiadane doświadczenie i bogaty zasób wiedzy z zakresu hydrologii, hydroakustyki, radiolokacji czy taktyki działania okrętów. Synergia doświadczenia, wyszkolenia i najlepszego jakościowo sprzętu, jakim bez wątpienia jest AW101, pozwoli na zbudowanie w strukturze Sił Zbrojnych RP doskonałego, wyspecjalizowanego systemu stojącego na straży interesów morskich Polski.

Do 2022 do chwili, kiedy w 44. Bazie Lotnictwa Morskiego w Darłowie znajdą się 4 nowe wielozadaniowe śmigłowce AW101 i uzyskają one gotowość operacyjną, trzonem wiropłatowym Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej będą dotychczasowe śmigłowce: W-3WARM Anakonda i Kaman SH-2G Super Seasprite. Zmodernizowane w 2014 Anakondy otrzymały cyfrowy system sterowania silnikami, system automatycznej identyfikacji jednostek pływających AIS, nowe wyposażenie ratownicze oraz nowe kamery termowizyjne sprzężone z reflektorami / Zdjęcia: BLMW


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.