Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło
07 września 2021

Szanowni Państwo

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego od wielu lat gromadzi polskich i zagranicznych wystawców, ekspertów, przedstawicieli instytucji związanych z obronnością, zainteresowanych najnowszymi osiągnięciami przemysłu zbrojeniowego z całego świata. Będąc jedną z najważniejszych w Europie Środkowej branżowych wystaw poświęconych zagadnieniom bezpieczeństwa, w dwudziestodziewięcioletniej historii MSPO zdobył zasłużone uznanie na arenie międzynarodowej. Spotkania, rozmowy oraz prezentacje towarzyszące wydarzeniu, pozwalają na integrację potencjału, zacieśnienie współpracy i w efekcie osiąganie korzystnych rezultatów handlowych.
Szczególną wartością kieleckiego wydarzenia oraz odbywających się równolegle Międzynarodowych Targów Logistycznych LOGISTYKA 20 jest możliwość zapoznania się z nowymi technologiami, produktami o najlepszych parametrach bojowych, a także udział w merytorycznych spotkaniach ekspertów, które są cennym uzupełnieniem Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego.
W obliczu dynamicznych zmian we współczesnym środowisku bezpieczeństwa wzrasta potrzeba stałego poszukiwania innowacyjnych rozwiązań na rzecz wzmacniania systemu obronności państwa. Doceniam wkład polskiego przemysłu obronnego, który wykorzystując nowoczesne technologie, oferuje produkty o dużym potencjale i możliwościach. Z satysfakcją obserwuję te wysiłki i ich efekty podczas moich wizyt w jednostkach wojskowych na terenie całego kraju.
Konsekwentne pozyskiwanie dla sił zbrojnych technologicznie zaawansowanego wyposażenia wzmacnia ich potencjał i rozwija zdolności obronne Wojska Polskiego. Należy także pamiętać o kluczowym znaczeniu zaplecza badawczo-rozwojowego, które stanowi fundament kreowania nowych rozwiązań.
Jak co roku Siły Zbrojne RP wykorzystały okazję do zaprezentowania w Kielcach swojego potencjału. Zachęcam więc Państwa do odwiedzenia stoisk przygotowanych przez jednostki i instytucje wojskowe.

Rajmund T. ANDRZEJCZAK
generał

Warszawa, wrzesień 2021


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2022 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.