Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło
07 września 2021

DGT została założona w 1991 roku. We wrześniu tego roku obchodzi swój jubileusz. Przez wszystkie te lata z powodzeniem dostarcza nowoczesne systemy łączności dla operatorów sieci telekomunikacyjnych i dystrybucyjnych, dla sektorów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego oraz przemysłu, biznesu i administracji.

Wysokie kompetencje pracujących w przedsiębiorstwie inżynierów elektroniki, telekomunikacji i informatyki, ciągły rozwój i zdobywanie doświadczeń we wdrażaniu najnowocześniejszych technologii sprawiają, że projektowane i produkowane w DGT systemy i urządzenia skutecznie rywalizują z krajową i międzynarodową konkurencją.

30 lat współpracy z wojskiem
Dzisiaj prawie każdy w polskim wojsku zna i wie czym zajmuje się DGT. Przy okazji jubileuszu wspomnijmy kilka istotnych momentów tej współpracy, trwającej niezmiennie do dziś. Na początku lat 90. ubiegłego wieku, większość polskich przedsiębiorstw zajmowało się jedynie dystrybucją rozwiązań telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, opracowanych przez zagraniczne koncerny. DGT stanowiła jedne z nielicznych wyjątków, posiadając własne, nowoczesne rozwiązania. Tej zasadzie hołduje zresztą do dzisiaj.
Współpraca z wojskiem rozpoczęła się już w 1991 roku. Pierwszym zainstalowanym produktem (na lotnisku wojskowym w Zegrzu Pomorskim) była telefoniczna centrala abonencka DGT 3450. W sumie w tym roku do wojska dostarczono 10 central DGT. Udane instalacje w wojsku otrzymały pozytywną opinię ówczesnego Szefostwa Wojsk Łączności Sztabu Generalnego WP.
Pozytywne doświadczenia z pierwszych instalacji sprawiły że, w następnych latach produkty DGT były chętnie wybierane do rozbudowy i unowocześniania systemu łączności stacjonarnej w polskiej armii (od szczebla jednostki wojskowej poprzez Garnizonowe i Regionalne Węzły Łączności, na Centrali Międzygarnizonowej w Warszawie kończąc). W ciągu pierwszych 10 lat udział systemów DGT w jawnej sieci łączności MON przekroczył 60%. W kolejnych latach udział ten systematycznie wzrastał.
W 1997 roku powstał pierwszy Polowy System Telekomunikacyjny DGT 3450 WW, specjalnie dostosowany do pracy w warunkach polowych. Znakomicie sprawdził się podczas misji pokojowych na Bałkanach, a także w latach późniejszych w Iraku i Afganistanie.

W NATO
Przystąpienie Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego poprzedził długi okres przygotowań technicznych i technologicznych zarówno na poziomie uzbrojenia, łączności jak i dowodzenia. Udział DGT w modernizacji wojskowych systemów łączności nie był przypadkiem. Najwyższy poziom produkowanych przez Spółkę urządzeń i proponowanych rozwiązań został w tym czasie potwierdzony przez specjalistów zarówno z Polski, jak i NATO. Miało to miejsce w lutym 1999 roku w Naczelnym Dowództwie Sojuszniczych Sił Europy (SHAPE, Mons, Belgia).
Stacjonarne i mobilne systemy łączności DGT dedykowane dla wojska, przeznaczone do pracy w taktyczno-operacyjnych systemach łączności i informatyki, są zgodne z normami militarnymi oraz spełniają wymagania interoperacyjności z systemami łączności NATO. Było to wielokrotnie potwierdzano podczas dorocznych wojskowych warsztatów łączności Combined Endeavor systemów C4. Od 2004 roku funkcjonalność central DGT została wzbogacona o interfejsy – Gateway IP PVoIP. Dzięki wykorzystaniu tej technologii można było m.in. dołączać inne centrale – softswitche zarówno do sieci komutowanej ISDN, jak i wąskopasmowej sieci taktycznej.
W 2000 roku DGT rozpoczęła konstrukcję własnego systemu typu VCS (Voice Communication System). Jego zadaniem było wspomaganie pracy kontrolerów lotów pracujących w ośrodkach dowodzenia i naprowadzania (ODN) oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu lotniczego. W efekcie tych prac powstał Zintegrowany System Łączności DGT-MCS, który już w 2002 roku został zainstalowany w Siłach Powietrznych w Warszawie.
W latach 2002-2006 Wojskowy Instytut Łączności opracowywał dla Sił Zbrojnych nowoczesne systemy taktyczne, w których znalazły się urządzenia produkcji DGT: komutator ATM DGT TAKOM, centrale DGT 3450 WW, radiolinie, aparaty systemowe i aparaty ISDN. W latach 2006-2007 DGT dostarczała dla Wojskowych Zakładów Łączności Nr 1 w Zegrzu sprzęt na wyposażenie aparatowni RWŁC-10/CT.

Dekady rozwoju
DGT, niezmiennie od wielu lat, wyznacza kierunek w rozwoju teleinformatyki. Równie dobrze radzi sobie z telefonią, jaki i radiokomunikacją. Buduje różnej wielkości systemy łączności, które powstają w ścisłej współpracy z klientem, z jego dużym zaangażowaniem. Znana jest szeroko także na rynku cywilnym.
DGT jest wpisana na listę przedsiębiorstw o szczególnym znaczeniu dla obronności kraju.


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2022 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.