Zamknij

Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło
08 września 2021

Kolejna premiera HSW SA na MSPO 2021 nie jest prawdopodobnie tak spektakularna, jak pierwszy egzemplarz wykonanej w HSW, w pełni wyposażonej wyrzutni M903 czy pierwsze pojazdy Jelcz dla systemu Patriot, na którym opiera się program Wisła, ale zasługuje na uwagę.

Nowy pojazd minowania narzutowego (PMN) o kryptonimie Baobab-K (od Kołowy) zamyka wieloletni okres decyzyjnej niemocy, towarzyszący programowi od jego narodzin, czyli od czasu, gdy na początku lat 1990. swoje zalety uwidocznił zakupiony przez MON w HSW Inżynieryjny System Minowania TMN Kroton, w którym 4 bloki miotaczy nowoczesnych narzutowych kumulacyjnych min przeciwpancernych MN-123 zabudowano na podwoziu MT-LB. Taki TMN, obsługiwany przez tylko dwóch żołnierzy, stawia zdalnie w zaledwie kwadrans zaporę minową o wymiarach np. 60 x 600 m, złożoną z 400 bardzo skutecznych, nieusuwalnych min, zdolnych przebić pancerz denny każdego współcześnie używanego pojazdu bojowego (60 mm RHA).

Dla kraju nie dość zasobnego, aby zainwestować w dużą liczbę śmigłowców bojowych, niszczyciele czołgów czy masowy zakup ppk, taki system stanowi łatwo dostępny, względnie tani i efektywny środek przeciwdziałania masowemu użyciu broni pancernej przez przeciwnika. MON zakupił Krotona już w 2002 w iście defiladowej liczbie... 2 egzemplarzy, do których po kilku latach dokupiono jeszcze 6 lub 7, sygnalizując apetyt na wersję kołową. Wojsko kilka razy inicjowało program systemu kołowego, zmieniało wymagania, zawieszało postępowanie, aby w końcu 3 lata temu program uruchomić, dochodząc etapami do obecnych rozwiązań.

Najnowsza edycja Baobaba-K, poprzedzająca opracowanie jego odmiany gąsienicowej (Baobab-G), być może opartej o nowe podwozie LPG z HSW, bazuje na 4-osiowym podwoziu Jelcz, zintegrowanym z platformą mieszczącą 6 bloków miotaczy. Każdy z nich składa się z 20 kaset zawierających po 5 min, co oznacza, iż pojazd dysponuje ładunkiem 600 pocisków. Obsługa wozu składa się tylko z kierowcy i dowódcy-operatora minowania. Skomputeryzowany, zautomatyzowany system obejmuje wszystkie parametry procesu minowania, od wyliczania nastaw, obrotu miotaczami, po utrzymywanie częstotliwości miotania min w zależności od prędkości poruszania się pojazdu i parametrów zaprogramowanego pola minowego. Platforma wraz z miotaczami i układem sterowania może być montowana na dowolnym podwoziu terenowego samochodu ciężarowego średniej ładowności, tak jak podwozie Baobaba-K może w razie po-trzeby wypełniać także inne funkcje. Po zdjęciu platformy z zespołem miotaczy można na nim zamontować standardowy kontener transportowy lub platformę z innym systemem uzbrojenia.

Baobabem-K, rozpoczynającym we wrześniu badania kwalifikacyjne, już interesuje się kilka krajów regionu. Prace nad nim realizowane są przez konsorcjum z liderem HSW, wspieranym m.in. przez Jelcza, BZE Belma i WITI.


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2022 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.