Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło
09 września 2021

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja międzynarodowa kreuje wciąż nowe wyzwania, z jakimi na co dzień muszą się mierzyć funkcjonariusze Straży Granicznej. Skuteczne wykonywanie zadań ustawowych zależy jednak nie tylko od wyszkolenia i motywacji realizujących je ludzi, ale także od tego, jakim sprzętem i zapleczem logistycznym oni dysponują. Zapewnienie funkcjonariuszom SG odpowiedniego wyposażenia i wsparcia jest priorytetem służb logistycznych formacji.

Fundamentem skutecznej służby granicznej jest informacja, jej szybkie zdobywanie, przetwarzanie i przekazywanie. To dzięki informacji możemy skutecznie rozpoznawać próby naruszenia polskiej granicy państwowej, lokalizować i zatrzymywać ich sprawców, weryfikować dokumenty i ustalać dane kontrolowanych osób i pojazdów. O najzwyklejszym utrzymywaniu łączności pomiędzy funkcjonariuszami i jednostkami Straży Granicznej nie wspominając. W ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020 na rozwój informatyki i łączności Straży Granicznej przeznaczono 205 884 zł.

Obszar szeroko rozumianej informacji, jej pozyskiwania, analizy i wymiany jest aktualnie priorytetem inwestycyjnym w Straży Granicznej. Kluczowe obszary to rozbudowa systemu ochrony perymetrycznej granicy, rozwinięcie Zautomatyzowanego Systemu Radarowego Nadzoru (ZSRN) polskich obszarów morskich, a także budowa systemu rejestracji podróżnych Entry/Exit System (EES) i systemu opiniowanie.pl.
Dwie pierwsze inwestycje, odnoszące się do obszaru pozyskiwania informacji, pozwolą na szybkie rozpoznanie i zlokalizowanie naruszeń granicy państwowej, a w efekcie umożliwią szybkie zatrzymanie sprawców. Włączony do systemu ratownictwa morskiego (SAR) Zautomatyzowany System Radarowy Nadzoru (ZSRN) polskich obszarów morskich pozwoli także zapewnić bezpieczeństwo żeglarzom i marynarzom znajdującym się na polskich wodach terytorialnych Bałtyku, Zalewów Szczecińskiego i Wiślanego.

Z kolei systemy informatyczne EES i opiniowanie.pl mają na celu zapewnienie bieżącej wymiany informacji pomiędzy służbami państw Unii Europejskiej, a także pomiędzy Strażą Graniczną a podmiotami sektora lotniczego, w tym portami lotniczymi i przewoźnikami. Zadaniem obu jest między innymi zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom państw UE i przeciwdziałanie terroryzmowi.

System rejestracji podróżnych Entry/Exit System obejmuje wszystkie państwa Unii Europejskiej. Jego polski komponent buduje własnymi siłami Straż Graniczna. System pozwala kontrolować wjazdy i wyjazdy cudzoziemców z terytorium UE bez względu na to, przez które przejście graniczne i w jakim państwie prze-kroczą oni granicę. Każde przekroczenie granicy odnotowywane jest w bazie danych. W trakcie odprawy granicznej automatycznie kierowane jest zapytanie do systemu, który w odpowiedzi podaje informację, czy cudzoziemiec ma prawo wjechać lub przebywać na terytorium Unii Europejskiej i ile dni do wykorzystania mu jeszcze pozostało. System nie tylko pozwala zidentyfikować osoby, które naruszają obowiązujące na terytorium UE przepisy, dotyczące pobytu cudzoziemców, ale także wskazać konkretne osoby, regularnie naruszające te przepisy, jak i kraje, których obywatele najczęściej przeterminowują pobyt w UE.

Z kolei system opinia.pl ma zabezpieczyć sektor lotniczy przed podejmowaniem w nim pracy przez osoby karane, których przeszłość sugeruje, że mogą oni być potencjalnymi sprawcami przestępstw terrorystycznych. Także ten system budowany jest własnymi siłami Straży Granicznej.

Niezależnie od tych projektów, rozwijane i rozbudowywane są pozostałe systemy teleinformatyczne i bazy danych.
W nadchodzącym roku Straż Graniczna skupi się na włączeniu systemu EES w infrastrukturę graniczną tak, by weryfikacja kontrolowanych cudzoziemców odbywała się płynnie i w czasie rzeczywistym zarówno na przejściach granicznych, jak i podczas mobilnych kontroli legalności pobytu cudzoziemców w Polsce, czy podczas działań w ochronie granicy zielonej.

Straż Graniczna także rozwija i modernizuje swoją flotę powietrzną, a szczególnie infrastrukturę naziemną, umożliwiającą skuteczne wykorzystanie posiadanych statków latających. Punktem wyjścia do tych inwestycji było powołanie certyfikowanego ośrodka szkolenia, pozwalającego prowadzić okresowe szkolenia pilotów, jak również w niedalekiej przyszłości szkolenia podstawowe kandydatów na pilotów. Kolejnym krokiem jest modernizacja i rozbudowa istniejących baz Lotnictwa Straży Granicznej, z których pierwsza, w Gdańsku-Rębiechowie na obszarze działania Morskiego Oddziału SG, już praktycznie została zrealizowana.

Inwestycje w infrastrukturę obejmują także budowę nowych siedzib placówek Straży Granicznej w Podlaskim, Karpackim, Śląskim i Morskim Oddziałach SG oraz przebudowę i modernizację siedzib 22 kolejnych placówek, budowę lub modernizację siedmiu krytych strzelnic, w tym w Centralnym Ośrodku Szkolenia SG w Koszalinie, czy też budowę bazy poduszkowców i jednostek pływających w Nowej Pasłęce w Morskim OSG oraz stacji obsługi pojazdów w Białymstoku.

Ta lista oczywiście nie wyczerpuje potrzeb Straży Granicznej, ani zrealizowanych, czy planowanych zakupów, które obejmują wszystkie kategorie sprzętu i wyposażenia funkcjonariuszy, strzegących granice Rzeczypospolitej Polskiej. Tylko z funduszy Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020 zrealizowanych zostało blisko sto inwestycji o wartości ponad 300 milionów złotych oraz zakupiono prawie 10 tys. egz. sprzętu, a także wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy o wartości prawie 260 mln zł.

Straż Graniczna nie zatrzymuje się jednak i wciąż się rozwija, inwestując w najno-wocześniejsze technologie i wchodząc śmiało na obszary tematyczne, w których rozwija się współczesny świat.


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2022 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.