Zamknij

Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło
09 września 2021

Rozwój jednego z najbardziej ambitnych, i najbardziej zaawansowanych, programów polskiego przemysłu zbroje-niowego po 1989 opinia publiczna śledzi praktycznie od narodzin idei Zdalnie Sterowanego Systemu Wieżowego w 2013, poprzez prezentację wykonanego w metalu modelu na MSPO 2014, rozpoczęte w 2015 intensywne testy i rozwój kolejnych prototypów, aż po zakończone z powodzeniem w 2020 badania kwalifikacyjne.

Obecnie trwają ostatnie prace nad zredagowaniem dokumentów po badaniach, po których spodziewane jest zawarcie kontraktu. To sprawia, że na MSPO 2021 system ZSSW-30 występuje w roli nieomal gwiazdy, której znaczenie dla mo-dernizacji technicznej wojska jest ogromne i nie zawsze doceniane. Ten system wieżowy zaprojektowano nie tylko jako uzbrojenie KTO Rosomak, ale przede wszystkim NPBWP Borsuk, opracowywanego przez inne konsorcjum, również pod kierownictwem HSW. Z różnych analiz wynika, że polskie wojsko będzie potrzebować łącznie około tysiąca tych wież. Nie dziwi zatem deklaracja kierownictwa HSW SA, że ten wyrób będzie ubiegać się o nagrodę Salonu – Defendera. I w tym kontekście zasadne są tezy o aspiracjach producenta wieży, sięgających daleko powyżej prestiżowej nagrody.

Nie jest tajemnicą, że już na długo przed startem negocjacji w sprawie dostaw, konsorcjum realizujące program miało podpisany aneks do umowy ramowej, zwiększający potencjalne zamówienie z początkowych 208 do 341 wież przeznaczonych dla KTO Rosomak. Produkcja i dostawy mogą rozpocząć się nawet w 2022. Produkcja wież dla Borsuka będzie możliwa, kiedy nowy BWP wejdzie do produkcji seryjnej, co jest realne w 2023 lub 2024.
ZSSW-30 zapewnia zupełnie nowe, dotychczas nieobecne w SZ RP możliwości i zdolność rażenia różnych typów celów w każdych warunkach atmosferycznych, dniem i nocą, jednakowo skutecznie o każdej porze roku. Niezależne przyrządy obserwacyjno-celownicze dowódcy i operatora uzbrojenia sprawiają, że wieża może działać zarówno w trybie killer-killer, jak i hunter-killer. Armata kal. 30 mm, z możliwością prostej konwersji w warunkach polowych w kaliber 40 mm, może zwalczać umocnienia i pojazdy przeciwnika do klasy ciężkich bwp włącznie. Jej kąty podniesienia, w połączeniu z możli-wością użycia amunicji programowalnej, umożliwiają także zwalczanie celów powietrznych, m.in. bsl, a zdwojona wyrzutnia ppk Spike LR2 pozwala na skuteczne zwalczanie celów silnie opancerzonych na dystansie do 5,5 km. Uzbrojenie i wyposażenie wieży uzupełnia UKM 2000C kal. 7,62 mm do zwalczania siły żywej nieprzyjaciela oraz system czujników i granatów dyspersyjnych do samoosłony.


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2022 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.