Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło
05 września 2023

Program Eurofighter Typhoon powstał na bazie bogatych doświadczeń europejskiego lotnictwa, aby zapewnić wiodący system uzbrojenia i zagwarantować Europie bezpieczeństwo i suwerenność. Typhoon zajmuje dziś czołową pozycję na świecie, będąc najbardziej zaawansowanym samolotem bojowym, zdolnym do wykonywania wielu rodzajów misji w trakcie jednego lotu (swing-role), udowadniając wysokie osiągi i skuteczność, jako wielozadaniowy samolot przewagi powietrznej. Dzięki ciągłemu rozwojowi i ogromnym inwestycjom w ten program, Typhoon pozostanie najważniejszym zasobem sił powietrznych jeszcze do 2060, prowadząc wprost do systemu nowej generacji Global Combat Air Program (GCAP).

Eurofighter, dzięki otwartej architekturze poddaje się modernizacjom w odpowiedzi na ewoluujące potrzeby sił zbrojnych, nowe zagrożenia i ciągły wyścig technologiczny wszystkich stron potencjalnego konfliktu / Ilustracja: Eurofighter

Eurofighter Typhoon udowadnia swoją skuteczność, niezawodność i przywództwo technologiczne. Samolot został zaprojektowany dla wymagających walk powietrznych, misji uderzeniowych powietrze-powietrze, powietrze-powierzchnia, zapewnienia przewagi w powietrzu i egzekwowania strefy zakazu lotów, będąc najważniejszym środkiem odstraszającym. Eurofighter Typhoon charakteryzuje się dużym udźwigiem, umożliwiając przenoszenie szerokiej gamy dostępnego, wiodącego na świecie uzbrojenia, nie pozostawiając miejsca na kompromis. Eurofighter Typhoon ma jeden z najbardziej zaawansowanych na świecie systemów walki elektronicznej (EW); może operować w sposób niewidoczny dla radarów, dzięki digital stealth, unikając zagrożeń i bezpośrednich starć.

Ciągły rozwój dla zapewnienia obrony nieba w nadchodzących dziesięcioleciach
Eurofighter, dzięki otwartej architekturze, poddaje się modernizacjom w odpowiedzi na ewoluujące potrzeby sił zbrojnych, nowe zagrożenia i ciągły wyścig technologiczny wszystkich stron potencjalnego konfliktu.
Przykładem tego rozwoju jest ogłoszony przez Leonardo, 14 lipca br., kolejny pakiet ulepszeń systemu samoobrony (Defensive Aids Sub-System, DASS). Opiera się to na znacznym postępie w rozwoju technologii i poczynionych inwestycjach w zdolności obronne Typhoona. Ta najnowsza aktualizacja zwiększy przeżywalność samolotu i położy podwaliny pod integrację systemu samoobrony z wysoce wydajnymi radarami E-scan.
Główny sensor Typhoona – radar z anteną z aktywnym skanowaniem elektronicznym (AESA), to kolejny przykład znaczącego i strategicznego rozwoju. Nowy radar ECRS Mk2 (Multi-Functional Array) został opracowany i wyprodukowany przez Leonardo i jego partnerów konsorcjum. Najnowsza generacja technologii E-Scan radaru zapewnia pilotowi większe pole obserwacji zarówno w operacjach powietrze-powietrze, jak i powietrze-ziemia, zapewniając jeszcze lepsze możliwości walki elektronicznej (EW) i digital stealth, czyli niewidzialności samolotu dla radarów i ograniczenia skuteczność wrogich pocisków rakietowych. Będzie to najbardziej zaawansowany programowalny system radarowy, jaki kiedykolwiek wyprodukowano dla samolotów bojowych.
Rozwój ECRS Mk2 został sfinansowany przez Wielką Brytanię i jest wspierany przez Włochy za pośrednictwem Wspólnego Zespołu Przemysłowego ECRS Mk2. Niedawno (4 lipca br.) BAE Systems i Leonardo UK otrzymały kontrakt o wartości 870 mln GBP na modernizację radarów do Typhoonów należących do w RAF. Kontrakt jest częścią ogłoszonej przez rząd Wielkiej Brytanii w lipcu 2022 inwestycji wynoszącej 2,35 mld GBP w ciągły postęp technologiczny dla dalszego zwiększania zdolności Typhoonów, jako wyraz uznania dla tej floty RAF w roli wsparcia długoterminowych priorytetów bezpieczeństwa narodowego.
Ciągły rozwój Eurofightera jest gwarancją trwałej przewagi sił powietrznych, co w połączeniu z wymianą informacji natury operacyjnej i serwisowej pomiędzy uczestnikami programu Eurofighter, stwarza ogromną przewagę operacyjną podczas realizacji zadań – niezależnie lub w ramach współpracy wojsk sojuszniczych. Dane te pochodzą z wielu misji bojowych oraz nadzoru powietrznego, a także z obsługi serwisowej. Siły Powietrzne RP miałyby dostęp do danych, które skokowo zwiększyłyby zdolności operacyjne i niezależność, a z drugiej strony umacniałyby współpracę w ramach wspólnych, sojuszniczych zadań obronnych.


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2024 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.