Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło
07 września 2023

Trzeciego dnia 31. Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego imprezę odwiedził premier Mateusz Morawiecki. Premier odwiedził ekspozycję przygotowaną przez Polską Grupę Zbrojeniową i uczestniczył w podpisaniu listu intencyjnego dotyczącego dofinansowania budowy drugiej linii produkcyjnej samobieżnej armatohaubicy Krab.

Zgodnie z postanowieniami listu intencyjnego, Bumar-Łabędy w Gliwicach ma otrzymać od Skarbu Państwa 850 mln zł, co powinno pozwolić na uruchomienie drugiej (obok Stalowej Woli) linii produkcyjnej Kraba i wyprodukowanie ok. 50 pojazdów.

W swoim przemówieniu – po podpisaniu listu – premier Morawiecki podkreślił konieczność wzmocnienia polskiego potencjału obronnego, co winno być osiągnięte przede wszystkim przez pozyskiwanie systemów uzbrojenia od polskich producentów. Oznacza to konieczność dalszego zwiększania potencjału produkcyjnego polskiej zbrojeniówki.

Szef rządu docenił także znaczenie zakupów nowoczesnego uzbrojenia za granicą, w szczególności w Stanach Zjednoczonych, ponieważ prowadzi to do bezprecedensowej interoperacyjności naszych wojsk z wiodącymi siłami sojuszniczymi; jednocześnie podkreślił konieczność rozbudowywania polskich zdolności do produkowania nowoczesnych artykułów obronnych. – Potrzebujemy głębi strategicznej – powiedział premier i wyjaśnił, że chodzi o zdolność produkcji sprzętu wojskowego w wielu miejscach w Polsce. – Jesteśmy w stanie obronić się sami, lecz chcielibyśmy móc liczyć na naszych sojuszników, skonkludował Morawiecki, odnosząc się do zaangażowania Polski w NATO.

Odnosząc się do listu intencyjnego, premier zauważył, że na jego podstawie powstanie druga po Stalowej Woli linia produkcyjna Kraba, która umożliwi produkcję ok. 50 pojazdów. Zaznaczył, że Krab jest konstrukcją już sprawdzoną na pierwszej linii frontu.

Przemawiający po premierze prezes PGZ Sebastian Chwałek zaznaczył, że uruchomienie linii produkcyjnej Krabów w Gliwicach jest częścią planu przywracania w przedsiębiorstwu Bumar-Łabędy zdolności do produkcji ciężkiego sprzętu wojskowego, która przez dekady stanowił wizytówkę gliwickich zakładów. Podkreślił również wagę współpracy PGZ z partnerami zagranicznymi i odniósł się do podpisanego właśnie porozumienia dotyczącego wspólnej produkcji pocisków przeciwpancernych Javelin w Polsce.


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2024 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.