Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło
25 kwietnia 2017

Szanowni Państwo,

Międzynarodowe Targi Gdańskie SA mają zaszczyt powitać – po raz pierwszy w nowej lokalizacji, w nowoczesnym Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO w Gdańsku – uczestników Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH 2017, towarzyszącym VIII Międzynarodowej Konferencji Policyjnej Logistyka w administracji publicznej w kontekście zagrożeń współczesnego świata – nowe wyzwania dla służby wspomagającej podstawową działalność formacji i podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa organizowanej przez Komendę Główną Policji.

Jako organizator targów EUROPOLTECH czujemy się zaszczyceni możliwością współuczestniczenia w od lat konsekwentnie realizowanym przez polską Policję procesie modernizacji. EUROPOLTECH stanowi bowiem efektywną platformę wymiany informacji związanych z zapotrzebowaniem na innowacje, pozwalającą odpowiedzieć na pytania dotyczące możliwości sprostania tym wymaganiom. EUROPOLTECH to także szczególna możliwość zapoznania się ze światowymi nowościami, na które w dobie modernizacji zarówno Policja, jak i formacje bezpieczeństwa państwa są szczególnie otwarte. Nowoczesna światowa technika policyjna jest bowiem często punktem odniesienia dla procesu modernizacji polskiej Policji.

Ta wysoce specjalistyczna oferta obejmuje nowoczesne narzędzia z zakresu techniki operacyjnej, kryminalistycznej, łączności, teleinformatyki, ochrony obiektów i osób, ratownictwa, ochrony granic i kontroli ruchu drogowego oraz sprzętu i uzbrojenia dla Wojsk Specjalnych i Żandarmerii Wojskowej oraz oddziałów antyterrorystycznych. Pragnę także zwrócić uwagę na bogaty program imprez towarzyszących – to liczne prezentacje, pokazy, konferencje i seminaria, które w atrakcyjny sposób uzupełniają targową ofertę. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Miejsce zdarzenia organizowana przezCentralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, której celem jest wymiana doświadczeń oraz informacji na temat obowiązujących procedur regulujących postępowanie zespołów oględzinowych w Polsce i w innych państwach.

Uczestnikom EUROPOLTECH 2017 życzę owocnych rozmów i satysfakcjonujących kontaktów. Mam nadzieję, że dzięki uczestnictwu w naszym spotkaniu w Gdańsku przedstawicielom kadry decyzyjnej, kadry funkcjonariuszy i ekspertom łatwiej będzie podjąć trafne decyzje wspomagające proces modernizacji polskiej Policji i formacji bezpieczeństwa państwa.

Andrzej Kasprzak

Prezes Zarządu

Międzynarodowe Targi Gdańskie SA


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.