Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło
25 kwietnia 2017

Rozpoczynające się VI Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH 2017 są wyjątkowe przynajmniej z dwóch powodów. Po raz pierwszy odbywają się w budynku gdańskiego Centrum Wystawienniczego AMBEREXPO. Po drugie, wiążą się z okresem stopniowego zwiększania wydatków majątkowych służb bezpieczeństwa. Nie przez przypadek tegoroczna edycja zgromadziła więcej wystawców niż dwa lata temu – niemal 160.

Europoltech 2017 po raz pierwszy w historii odbywa się w budynku AMBEREXPO, siedzibie organizatora imprezy, Międzynarodowych Targów Gdańskich / Zdjęcie: MTG

Szczyt zainteresowania targami EUROPOLTECH przypadł na okres przygotowań do Euro 2012, ze względu na skokowe zwiększenie nakładów na doposażenie służb ochrony bezpieczeństwa publicznego, przygotowywanych do tej masowej imprezy. Niestety, było to wydarzenie jednorazowe. Później liczba wystawców zmniejszyła się i oscylowała w poprzednich latach wokół 150.

Stagnacja wydatków majątkowych formacji specjalnych nie mogła jednak trwać długo. Po pierwsze, z powodu stopniowej poprawy sytuacji gospodarczej, co stworzyło możliwości ich dofinansowania, po drugie – rosnących zagrożeń. Są one spowodowane konfliktem na Ukrainie, a przede wszystkim ostatnią falą migracji do Europy.

W grudniu 2016 parlament przyjął ustawę o ustanowieniu Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020. Stanowi ona, że wymienione służby otrzymają w ciągu najbliższych czterech lat niemal 9,2 mld zł na wdrożenie programu, z tego Policja 6 mld, SG – 1,27 mld, PSP – 1,73 mld i BOR – 200 mln zł.

Z tej kwoty ponad 4,1 mld ma zostać wydane na wynagrodzenia motywacyjne, ok. 2,3 mld na inwestycje budowlane, 1,1 mld na sprzęt transportowy, niemal tyle samo na sprzęt informatyczny i łączności oraz ponad 587 mln na uzbrojenie, technikę specjalną i wyposażenie osobiste. Daje to łącznie 2,7 mld zł na klasyczne wydatki modernizacji technicznej tych służb do 2020.

Nie jest to jednak całość rynku, o który mogą zabiegać wystawcy obecnie na targach Europoltech. Ofertą przemysłową są zainteresowane także Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Służba Więzienna, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Krajowa Administracja Skarbowa, a także instytucje MON: Żandarmeria Wojskowa, Służba Wywiadu Wojskowego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego czy Wojska Specjalne. Gdyby zsumować wydatki modernizacyjne wszystkich wymienionych służb, osiągnęłyby one znacznie ponad miliard zł rocznie, z tendencją wzrostu w najbliższej przyszłości. Nie wliczając w to sporych sum z budżetów unijnych.

Stwarza to dobre warunki do rozwoju targów EUROPOLTECH. Raczej nie rewolucyjnych, co ewolucyjnych, napędzanych stopniowo zwiększanym strumieniem środków na modernizację techniczną służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. Jednak nie tylko. Z roku na rok widoczny jest coraz większy potencjał rodzimego przemysłu, a także zainteresowanie zagranicznych producentów i dostawców usług.

Świadczy o tym nieco większa niż dwa lata temu liczba wystawców, która zbliżyła się do 160. Wiele wskazuje na to, że przynajmniej podobna lub większa będzie liczba oficjalnych delegacji i gości.

Na razie trudno przewidywać długofalowe skutki przeniesienia targów z Warszawy do Gdańska. Zaletą pierwszej lokalizacji jest bezpośrednia bliskość instytucji centralnych, druga charakteryzuje się bardziej przestronnym centrum wystawienniczym i atrakcyjniejszym położeniem, a także – przynajmniej potencjalną – możliwością organizowania pokazów dynamicznych, w tym lotniczych oraz morskich. Doświadczenia targów BALT-MILITARY-EXPO, organizowanych co dwa lata w tym samym AMBEREXPO, oraz kieleckiego MSPO świadczą dodatkowo o tym, że można osiągnąć pozycję lidera nie tylko polskiego, ale nawet środkowoeuropejskiego rynku, również poza terenem stolicy.

Gdańska impreza przyciąga wszystkich ważnych dostawców dla służb mundurowych. Od producentów broni strzeleckiej, umundurowania i wyposażenia osobistego, przez dostawców urządzeń łączności i wymiany informacji, systemów optoelektronicznych, robotów inspekcyjno-saperskich, samochodów patrolowych, po twórców specjalistycznego oprogramowania i rozwiązań kryptograficznych. Tradycyjnie licznie wystawiają się spółki oferujące systemy świetlne i dźwiękowe dla radiowozów, a także – co jest novum od zaledwie kilku lat – przedsiębiorstwa oferujące bezzałogowe statki latające.

To jednak tylko jedno z obliczy Europoltechu. Targom towarzyszy VIII Międzynarodowa Konferencja Policyjna, V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Miejsce Zdarzenia oraz konferencje o przestępczości finansowej i ratownictwie medycznym w Policji. Targi są bowiem tradycyjnie miejscem spotkań oraz wymiany informacji całego środowiska, w tym także gości zagranicznych. To równie ważna cecha Europoltechu, co możliwość zaprezentowania i zapoznania się z ofertą przemysłu.


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.