Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Redaktor naczelny:
Andrzej Wojtas
tel.: + 48 735 982 235
e-mail: aw@altair.com.pl

Adres redakcji:
ul.Fabryczna 16-22/23
00-446 Warszawa

Tel./fax: +48 22 696 72 25

Nr PL ISSN: 1644-339x
Częstotliwość ukazywania się: dwumiesięcznik

Czasopismo poświęcone jest jednostkom, służbom i operacjom specjalnym; prezentuje działania specjalne na tle współczesnych konfliktów zbrojnych, jak też zagadnienia z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa. Czytelnicy odnajdą na jego łamach także reportaże wojenne oraz teksty przyczynkarskie przedstawiające zupełnie nieznane wydarzenia i epizody o charakterze militarnym, opisy umundurowania i wyposażenia wojskowego opatrzone opiniami użytkowników.

Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2024 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.