Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

ZLOT 2013

Lotnictwo wojskowe, 22 października 2013

Od dziś do czwartku 31. Baza Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach gości dowódców skrzydeł, baz, eskadr i grup działań lotniczych ze składu Sił Powietrznych, Wojsk Lądowych i Marynarki Wojennej. Biorą oni udział w kursie szkoleniowo-metodycznym ZLOT-2013.

Statki powietrzne biorące udział w tegorocznym zlocie na płaszczyźnie postojowej krzesińskiej bazy

Uczestnikami ZLOTU-2013, który odbywa się co rok (ZLOT 2012, 2012-10-03), są przedstawiciele komórek Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych, Inspektoratu MON ds. Bezpieczeństwa Lotów, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Inspektoratu Wsparcia SZ, Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, wojskowych zakładów lotniczych, Centrum Operacji Powietrznych –Dowództwa Komponentu Lotniczego, Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego SZRP, Szefostwa Służby Hydrometeorologicznej SZRP, Centrum Doktryn i Szkolenia SZ i grupy organizacyjnej Dowództwa Generalnego RSZ. Za całość ZLOTU-2013 odpowiada Dowódca Sił Powietrznych gen. broni pil. Lech Majewski.

F-16D z 31. BLT

Dzisiaj, w trakcie lotów na 21. Centralny Poligon Lotniczy w Nadarzycach, odbył się egzamin z umiejętności pilotażowych i bojowych. Następnie w obiektach należących do 31. BLT, prawie 50 dowódców skrzydeł, baz, eskadr i grup działań lotniczych reprezentujących Siły Powietrzne, Wojska Lądowe i Marynarkę Wojenną przystąpiło do sprawdzianu z wiedzy specjalistycznej. Komisja oceniła ich znajomość prawa lotniczego, zasad planowania i monitorowania lotów procedur operacyjnych, nawigacji ogólnej i radionawigacji, łączności i eksploatacji statków powietrznych.

MiG-29A z 23. BTL z Mińska Mazowieckiego

Ostatnią fazą kursu jest szkolenie metodyczne, obejmujące m.in. wykłady na temat przyszłości Sił Powietrznych, prac nad powołaniem władzy lotnictwa państwowego, wniosków z wdrażania pierwszego etapu nowego systemu szkolenia lotniczego w dęblińskiej Szkole Orląt, systemu jakości, bezpieczeństwa lotów, zmian głównych regulaminów i instrukcji obowiązujących w lotnictwie wojskowym, wniosków z udziału w misjach wojskowych, przygotowania do wdrożenie systemu szkolenia w oparciu o samolot AJT oraz sposobów podniesienia poziomu sprawności statków powietrznych.

Su-22M4 z 21. BLT ze Świdwina

Kurs i egzamin kierowniczej kadry lotnictwa sił zbrojnych stanowi podsumowanie tegorocznego szkolenia w jednostkach lotniczych – stwierdził Dowódca Sił Powietrznych. W trakcie szkolenia chcemy mówić o możliwościach naszego lotnictwa, jakości szkolenia, nowych systemach, procedurach i o tym, co byśmy chcieli zrobić, żeby było jeszcze lepiej. Żebyśmy latali, tak jak do tej pory, bezpiecznie i optymalnie wykorzystywali nasze możliwości. Tu wykonują zadania najlepsi, to oni decydują o naszym systemie szkolenia lotniczego każdego dnia. Komisja ocenia ich surowo, ponieważ wszyscy musimy znać procedury, zwłaszcza dowódcy – podsumował gen. Majewski.

C-295M z 8. BLTr z Krakowa-Balic

W powietrzu ocenie podlega sposób wykonania zadań. W lotnictwie taktycznym – przechwycenie, wyjście na cel w nakazanym czasie i do lądowania, samoloty uderzeniowe także muszą wyjść na cel w odpowiednim czasie, natomiast lotnictwo transportowe i śmigłowce muszą wyjść na czas na nakazany obiekt. 

PZL-130 Orlik z 42. BLSz w Radomiu

Jak wiadomo, tegoroczny ZLOT po raz ostatni odbywa się w obecnej strukturze Sił Zbrojnych RP (Podpisanie ustawy reformującej system kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP, 2013-07-22). W Dowództwie Generalnym powstaje Inspektorat Sił Powietrznych, który będzie skupiał wszystkie rodzaje lotnictwa. Całe lotnictwo Sił Powietrznych, Wojsk Lądowych, Marynarki Wojennej będzie w jednym ręku. Sposób dowodzenia, zarządzania, merytoryczne koordynowanie, kierowanie lotnictwem będzie łatwiejsze, prostsze – powiedział gen. broni pil. Lech Majewski.

Mi-24D z 49. BLot w Pruszczu Gdańskim

Siły Powietrzne wciąż odbierają nowy sprzęt. Za kilka dni będą lądowały ostatnie 2 z 5 zamówionych samolotów transportowych C295, a także 2 kolejne W-3 Sokół w wersji VIP (Trzeci Sokół VIP dla 1. BLT, 2013-08-02). Te samoloty zwiększają nasze możliwości transportowe – dodał Dowódca Sił Powietrznych.

SW-4 Puszczyk z  41. BLSz w Dęblinie

Na początku 2014 zostanie wybrany nowy samolot szkolenia zaawansowanego (AJT, Składanie ostatecznych ofert na AJT, 2013-10-16). Dzięki temu w Dęblinie będziemy mieli bardzo nowoczesny, dobrze zorganizowany pod względem infrastruktury ośrodek szkolenia lotniczego, jeden z najlepszych w Europie, z nowymi śmigłowcami i samolotami M28 Bryza – podkreślił gen. Majewski.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników tegorocznego zlotu / Zdjęcia: Bartosz Głowacki

Obecnie przygotowywane jest nowe lotnisko dla bezzałogowych statków powietrznych klasy MALE, są nowe programy operacyjne, trwa także procedura pozyskania kolejnych bsl. Samoloty uderzeniowe Su-22 zostaną zastąpione nowym typem. Na razie nie wiadomo, jakim. Jak poinformował gen. broni pil. Lech Majewski na pewno będzie to jeden z najnowocześniejszych, samolot o możliwościach nie mniejszych niż F-16. Następcy Su-22 będą stacjonować w Świdwinie. Dla ich potrzeb powstanie tam nowa infrastruktura w Świdwinie. Mamy odpowiednie plany, wdrażamy je sukcesywnie w życie. Nie można przygotować lotniska dla nowych samolotów w pół roku. Mamy na to kilka lat – podsumował gen. Majewski.


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2022 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.