Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Budżet UE na programy kosmiczne

Astronautyka, Strategia i polityka, 06 czerwca 2018

W ramach kolejnego długoterminowego budżetu Unii Europejskiej na l. 2021–2027 Komisja proponuje przeznaczyć 16 mld euro (68 mld zł) na pomoc w utrzymaniu i dalszym wzmacnianiu wiodącej roli UE w sektorze przestrzeni kosmicznej.

Technologie kosmiczne oraz dane i usługi związane z sektorem kosmicznym stały się niezbędne w codziennym życiu Europejczyków i odgrywają istotną rolę w ochronie wielu strategicznych interesów. Główne inwestycje UE pozwoliły na osiągnięcie postępów, których żadne państwo członkowskie nie byłoby w stanie osiągnąć samodzielnie / Zdjęcie: Komisja Europejska

Nowy unijny program kosmiczny zwiększy nakłady na działania związane z przestrzenią kosmiczną w UE. Pozwoli to dostosować się do nowych potrzeb i technologii, a także rozszerzyć autonomiczny dostęp Europy do przestrzeni kosmicznej.

- Inwestycje UE w sektor kosmiczny przyniosły ogromne korzyści obywatelom i przedsiębiorstwom europejskim. Ponad 10 proc. unijnego PKB jest już uzależnionych od usług związanych z przestrzenią kosmiczną, a szeroko zakrojone inwestycje UE pozwoliły na osiągnięcie postępów, których żadne państwo członkowskie nie byłoby w stanie osiągnąć samodzielnie. Ale musimy posunąć się jeszcze dalej. Dane dotyczące przestrzeni kosmicznej mogą sprawić, że przemysł europejski odegra kluczową rolę w rozwoju internetu rzeczy i zautomatyzowanego prowadzenia pojazdów, a dzięki dokładnemu monitorowaniu emisji gazów cieplarnianych nasze działania w dziedzinie klimatu będą bardziej skuteczne niż kiedykolwiek wcześniej - stwierdził wiceprzewodniczący Komisji Maroš Šefčovič.

- Przestrzeń kosmiczna jest ważna dla Europy. Wartość działań UE w dziedzinie przestrzeni kosmicznej dla naszego społeczeństwa, gospodarki i bezpieczeństwa jest ogromna. Nasz plan działania jest jasny: będziemy utrzymywać i modernizować istniejącą infrastrukturę Galileo i Copernicus, upowszechniać korzystanie z danych pozyskanych w przestrzeni kosmicznej, promować europejski sektor „NewSpace” innowacyjnych nowych przedsiębiorstw oraz zwiększać bezpieczeństwo Europejczyków. Dziś przedstawiamy nasze ambicje i wizję konkretnego programu, dzięki któremu Europa może utrzymać pozycję światowego lidera w dziedzinie przestrzeni kosmicznej i lepiej reagować na głębokie zmiany w sektorze kosmicznym – dodała Elżbieta Bieńkowska, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP.

We wniosku Komisji zaproponowano połączenie wszystkich istniejących i nowych działań związanych z przestrzenią kosmiczną w ramach jednego programu. Ma to zapewnić utrzymanie istniejącej infrastruktury i usług oraz wprowadzi szereg nowych rozwiązań.

Zakłada się, że nowy program kosmiczny poprawi dostęp do finansowania ryzyka dla przedsiębiorstw typu start-up działających w sektorze kosmicznym, zapewni utrzymanie autonomicznego, niezawodnego i opłacalnego dostępu UE do przestrzeni kosmicznej i zachowa jednolity i uproszczony system zarządzania

Komisja proponuje, aby budżet w wysokości 16 mld euro na l. 2021–2027 rozdzielić w następujący sposób:

- 9,7 mld euro (41,4 mld zł) na programy związane z globalnymi i regionalnymi systemami nawigacji satelitarnej Galileo (Thales Alenia Space dla Galileo, 2016-12-20) i EGNOS (Technologie kosmiczne Asseco dla ESA, 2017-01-18);

- 5,8 mld euro (24,7 mld zł) na unijny program obserwacji Ziemi Copernicus;

- 500 mln euro (2,1 mld zł) na opracowanie nowych elementów dotyczących bezpieczeństwa.

Uważa się, że aby środki UE mogły zacząć jak najszybciej przynosić praktyczne rezultaty, niezbędne jest szybkie osiągnięcie porozumienia w sprawie ogólnego długoterminowego budżetu UE i powiązanych wniosków sektorowych. Osiągnięcie w 2019 r. zgody w sprawie przyszłego budżetu długoterminowego umożliwi płynne przejście z obecnego długoterminowego budżetu (2014–2020) do nowego, a także zapewni przewidywalność i ciągłość finansowania z korzyścią dla wszystkich. 

Na podstawie informacji Komisji Europejskiej


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2022 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.