Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Nowa wieża w Pyrzowicach oddana do użytku

Lotnictwo cywilne, 21 października 2019

W Międzynarodowym Dniu Kontrolera Ruchu Lotniczego, 20 października, w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice-Pyrzowice odbyła się uroczysta inauguracja procesu operacyjnego uruchomienia nowej wieży kontrolnej – najnowocześniejszego i najwyższego tego typu obiektu w Polsce.

Nowa wieża w MPL Katowice-Pyrzowice w najbliższych tygodniach będzie działać w tzw. trybie shadow mode, polegającym na równoległej pracy nowego obiektu z rezerwową obsadą pozostającą do dyspozycji w starej wieży / Zdjęcia: Marcin Sigmund

W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele projektanta i wykonawcy nowej wieży, przedstawiciele kierownictwa PAŻP, w tym prezes Janusz Janiszewski, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik, minister infrastrukturyAndrzej Adamczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP Mikołaj Wild, doradca prezydenta RP Agnieszka Lenartowicz-Łysik, dyrektor generalny litewskiej Oro Navigaciji Mindaugas Gustys oraz przedstawiciele władz samorządowych i wojewódzkich. Z okazji inauguracji działania nowej wieży w jej sąsiedztwie zaprezentowano też wystawę przedstawiająca historyczne zdjęcia i urządzenia wykorzystywane kiedyś przez służby ruchu lotniczego.

Zaprojektowana przez Przedsiębiorstwo Spółdzielcze Budoprojekt i wykonana przez Budimex nowa wieża jest jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie. Ma wysokość 46 m, a sala operacyjna została ulokowana 41 m nad ziemią, co zapewnia doskonały widok nie tylko na pas startowy, drogi kołowania i płyty postojowe ale też oba kierunki podejścia do lądowania, co znacznie podnosi bezpieczeństwo prowadzenia operacji lotniczych i komfort pracy kontrolerów.

Kubatura obiektu, którego budowa rozpoczęła się w pierwszej połowie marca 2017 wynosi 7350 m³, a jego powierzchnia to 1 832 m². Nowa wieża składa się z dwóch głównych elementów. Pierwszym jest niski, dwukondygnacyjny budynek o konstrukcji słupowo-ścianowej. Drugi to wysoki trzon żelbetowy o przekroju prostokąta z wydzielonymi wewnątrz ciągami dla windy i instalacyjnymi Obudowę wieży zaprojektowano w formie elewacji pochłaniającej energię promieniowania elektromagnetycznego i wykonano z aluminiowych płyt kompozytowych.

W wieży znajdują się pomieszczenia ze stanowiskami kontroli lotniska, kontroli zbliżania, techniczne i biurowe, zaplecze socjalne z jednoosobowymi pokojami wypoczynkowymi, a nawet niewielka siłownia. Budowa obiektu kosztowała ponad 25 mln zł, a część tej sumy pochodziła ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Sala kontrolerów wyposażona jest w nowoczesne systemy zapewniające bezpieczeństwo i obsługę ruchu w przestrzeni powietrznej, w tym w system Pansa UTM służący do zarządzania ruchem bezzałogowych statków latających m.in. w strefie kontrolowanej lotniska. Katowicka wieża będzie także wyposażona w elektroniczne paski postępu lotu, przetwarzające dane lotniskowe i usługę umożliwiającą szybszą elektroniczną komunikację z załogami statków powietrznych.

Podczas uroczystości Prezes PAŻP poinformował, że nowa wieża w najbliższych tygodniach zacznie działać w tzw. trybie shadow mode, polegającym na równoległej pracy nowego obiektu z rezerwową obsadą pozostającą do dyspozycji w starej wieży. Bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze, dlatego każda procedura musi być sprawdzona kilkukrotnie. Dopiero, gdy będziemy na 100% pewni, że wszystkie systemy funkcjonują prawidłowo, wygasimy starą wieżę – powiedział prezes Janiszewski. Zgodnie z planem ma to nastąpić 27 listopada br.

Nowa wieża idealnie wpisuje się w potrzeby portu. Jest wyrazem troski o zapewnienie jak największego poziomu bezpieczeństwa na dynamicznie rozwijającym się pyrzowickim lotnisku. Gratuluję Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej tej wspaniałej inwestycji. Nowy obiekt już stał się architektonicznym symbolem portu lotniczego Katowice. Jednocześnie chciałbym serdecznie podziękować Agencji za dobrą i merytoryczną współpracę – powiedział podczas ceremonii otwarcia prezes GTL Artur Tomasik.

Nowa wieża, która dzięki ciekawej bryle może stać się jedną z wizytówek całego regionu, zastąpi używaną dotychczas, 23-m wieżę zlokalizowaną w pobliżu terminali pasażerskich, która w ciągu 20 lat eksploatacji obsłużyła około 475 tys. operacji lotniczych i około 42 mln pasażerów.

Uroczystość prezentacji nowej wieży w Pyrzowicach została połączona z oficjalnymi obchodami Międzynarodowego Dnia Kontrolera Ruchu Lotniczego, przypadającego 20 października. Tego dnia w 1961 powstała bowiem Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Kontrolerów Ruchu Lotniczego IFATCA (International Federation of Air Traffic Controllers).

Z tej okazji prezes PAŻP Janusz Janiszewski powiedział: Polscy kontrolerzy to w tym zawodzie światowa elita. Jestem dumny, że nasza efektywność i zaangażowanie są w świecie lotniczym podawane jako przykład dobrze wykonywanej pracy. W swoim przemówieniu podkreślił też, że 20 października jest świętem wszystkich pracowników agencji, nie tylko kontrolerów ruchu lotniczego, ale też informatorów służby informacji powietrznej, instruktorów i wykładowców, techników, służby meteo, pilotów samolotów pomiarowych i wszystkich pracowników wsparcia administracyjnego.

Tegoroczne święto, po raz pierwszy w Polsce obchodzone oficjalnie poza siedzibą PAŻP, było też okazją o wręczenia okolicznościowych wyróżnień za wybitne zasługi dla polskiej kontroli ruchu lotniczego, czyli kryształowych statuetek w kształcie nowej wieży kontrolnej w Pyrzowicach. Podczas uroczystej gali połączonej z ceremonią prezentacji nowej wieży w Pyrzowicach z rąk prezesa PAŻP i zastępcy prezesa PAŻP ds. finansowo-administracyjnych Ewy Suchory-Natkaniec otrzymali je: Jerzy Domański – autor projektu pyrzowickiej wieży kontroli lotniska; Wojciech Dziadecki – w uznaniu zaangażowania i poświęcenia w czasie wzorowej, ponad 30-letniej służby kontrolera ruchu lotniczego i wkład wniesiony w rozwój polskiej przestrzeni powietrznej; prezes zarządu GTL i prezes zarządu Związku Regionalnych Portów Lotniczych Artur Tomasik – w uznaniu za zaangażowanie w budowanie potęgi lotnictwa regionalnego i szeroką wizję rozwoju MPL Katowice-Pyrzowice; zespół wieży kontroli lotów w Pyrzowicach reprezentowany przez Agnieszkę Parczewską-Bucciol, Alicję Wojdas i Michała Jęczalika – w uznaniu za efektywne poszukiwanie rozwiązań na rzecz sprawnego i profesjonalnego uruchomienia operacyjnego nowej wieży kontroli lotniska; wieloletni instruktor w Ośrodku Szkolenia Personelu ATS Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i były kontroler ruchu lotniczego, wychowawca wielu roczników kontrolerów ruchu lotniczego Klaudiusz Dybowski – w uznaniu ponadstandardowej aktywności na polu promocji zawodu i wizerunku kontrolera ruchu lotniczego; dyrektor generalny litewskiej Oro Navigaciji Mindaugas Gustys – za przykład doskonałego ponadnarodowego podejścia do rozwoju kontroli ruchu lotniczego.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej to jedyna w kraju instytucja odpowiedzialna za zapewnienie bezpiecznego i płynnego ruchu lotniczego poprzez efektywne zarządzanie przestrzenią powietrzną. Zapewnia służby żeglugi powietrznej oraz odpowiada za infrastrukturę lotniczą, którą buduje i rozwija. Sprawuje nadzór m.in. nad systemem radarowym, urządzeniami nawigacji lotniczej, systemami łączności i systemami wspomagającymi lądowania.

Obecnie na całym świecie jest blisko 50 tys. kontrolerów ruchu lotniczego, w tym ponad 570 w Polsce. Polscy kontrolerzy ruchu lotniczego tworzą system działający 365 dni w roku, siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Codziennie czuwają nad bezpieczeństwem pół miliona pasażerów w 3000 samolotach znajdujących się każdej doby na polskim niebie (Inauguracja nowej wieży w Katowicach, 2019-10-11).

Na podstawie informacji Marcina Sigmunda
GaleriaPowiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.