Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Modernizacje śmigłowca W-3 Sokół

Lotnictwo wojskowe, Przemysł zbrojeniowy, 05 września 2009

NA MSPO 2009 PZL Świdnik zaprezentowały projekty nowych śmigłowców na bazie W-3 Sokół. Wcześniej ich opis znalazł się w wydawnictwie przygotowanym przez zespół RAPORT-wto.

W WSK PZL Świdnik od 2005 prowadzone były koncepcyjne prace nad rozwojem i modernizacją produkowanych śmigłowców, w tym przede wszystkim PZL W-3 Sokół. W wyniku tych prac po uwzględnieniu: analiz rynkowych, uwag użytkowników, doświadczeń produkcyjnych i eksploatacyjnych oraz obecnych i przewidywanych tendencji w rozwoju szeroko pojętej techniki śmigłowcowej, sformułowano program rozwojowy nazwany Programem C. Określono w nim główne kierunki rozwoju śmigłowca PZL W-3 Sokół oraz określono przewidywany czas i koszty poszczególnych działań. W wyniku Programu C mają powstać śmigłowce: PZL W-3 Sokół-2 oraz SW-5.

Śmigłowiec Sokół-2 będzie głęboko zmodernizowaną wersją śmigłowca W-3 o masie startowej 7000 kg, o podwyższonych w stosunku do śmigłowca W-3 osiągach i parametrach eksploatacyjnych przy zachowaniu maksymalnie dużej ilości elementów kadłuba. Wzrośnie masa użyteczna śmigłowca przy niezmienionej liczbie przewożonych pasażerów. Jednocześnie wzrosną prędkości i poprawią się charakterystyki wysokościowo - temperaturowe. Zmiany obejmą: nowy 5-łopatowy wirnik nośny z piastą z łożyskami elastomerowymi, nowe przekładnie: główną, pośredniczącą i końcową, zastosowanie silników LHTEC rodziny T-800 (przekładnia będzie również umożliwiała zabudowę silników rodziny Turbomeca Ardiden), nową awionikę, nowe czterołopatowe śmigło ogonowe (w układzie X). W celu zabudowy tych elementów zmianom ulegną w odpowiednim zakresie: płatowiec oraz układy i instalacje płatowca.

PZL Sokół-2 będą powstawały jako nowo produkowane śmigłowce oraz, co jest ważne dla obecnych użytkowników, możliwa będzie przebudowa obecnie eksploatowanych śmigłowców do tego standardu. W tym przypadku, prace prowadzone przez PZL Świdnik, są nakierowane na uzyskanie niskiego kosztu przebudowy, tak aby była ona atrakcyjna dla obecnych Użytkowników. Przykładowo koszt zabudowy kompletnego nowego zespołu napędowego T-800/nowa przekładnia główna jest porównywalny do kosztu zabudowy obecnie stosowanego zespołu PZL-10W/ przekładnia WR-3W przy kilkakrotnym wzroście żywotności nowego zespołu napędowego i obniżeniu prac eksploatacyjnych. Przebudowa do standardu Sokół-2 będzie możliwa dla wszystkich wersji śmigłowca Sokół (w tym Głuszec i Anakonda).

Obecnie najbardziej zaawansowany jest program wirnika nośnego (realizowany na podstawie umowy z MNiSzW). Próby nowego wirnika rozpoczną się w roku 2011. Trwają też prace nad projektem i zabudową nowego zespołu napędowego.

Prowadzone są również intensywne prace nad nową kompletną awioniką i zastosowaniem nowego autopilota. System przyjęty do integracji jest tzw. systemem otwartym, co umożliwia integrację jego elementów w zależności od potrzeb użytkownika.

Śmigłowiec SW-5 projektowany jest jako śmigłowiec klasy 7500 kg. Podstawową wersją tego śmigłowca dla lotnictwa wojskowego będzie wojskowy śmigłowiec transportowy zdolny do transportu 14 żołnierzy z pełnym wyposażeniem przy jednoczesnej zdolności przenoszenia uzbrojenia na podwieszeniach zewnętrznych. Śmigłowiec będzie wyposażony w rampę ładunkową.

Inne wojskowe wersje śmigłowca to śmigłowiec wsparcia (wyposażony w rakietowe pociski kierowane), śmigłowiec SAR z możliwością zabrania 4 rannych i zapewnienia im pełnej pomocy medycznej, śmigłowiec CSAR z możliwością zabrania 9 rannych i zapewnienia im podstawowej pomocy medycznej, śmigłowiec walki i rozpoznania radioelektronicznego, śmigłowiec patrolowy morski, śmigłowiec ZOP/ZON z możliwością zabierania na podwieszeniach zewnętrznych dwóch rakieto-torped lub pocisków rakietowych klasy powietrze - woda, śmigłowiec do transportu i wsparcia grup specjalnych.

Podstawowa wersja śmigłowca SW-5 dla lotnictwa cywilnego to śmigłowiec pasażerski zabierający 16 pasażerów z bagażem umieszczonym w bagażnikach. Dodatkowe wersje cywilne to: wersja do transportu VIP - 6 pasażerów + odpowiednie wyposażenie radio-nawigacyjne + systemy obrony aktywnej i pasywnej; wersja dyspozycyjna 10 miejscowa, wersje pasażerskie 16 i 18-miejscowe, wersja przeciwpożarowa, sanitarna i ratownicza.

W konstrukcji śmigłowca przewiduje się zastosowanie wielu wspólnych zespołów z programu Sokół-2, m.in. wirniki, elementy zespołu napędowego itd. Kadłub śmigłowca będzie miał konstrukcję kompozytową. Przewiduje się zastosowanie chowanego podwozia adaptacyjnego.

Porównanie danych śmigłowca Sokół-2 z W-3 Sokół i SW-5
Śmigłowiec Masa płatna Zasięg maksymalny Moc maksym.Moc maks. ciągłaMasa startowaPrędość startowaPrędkość przelotowa HOGEHIGE
kgMm kW kW kg km/h km/h m m
W-3A Sokół 2400 411 1800 1620 6400 260 235 1000 2020
W-3A Sokół-2 2700 470 2658 2468 7000 300 280 2000 3000
SW-53200500 2900 2700 7500 320 305 2500 3500


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.