Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Zielone Pyrzowice

Infrastruktura, Lotnictwo cywilne, Transport lotniczy, 31 października 2023

W październiku br. rozpoczęto budowę zielonych rozwiązań demonstracyjnych Archiclima przed terminalami i na parkingu Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach im. Wojciecha Korfantego. Górnośląskie Towarzystwa Lotnicze podpisało umowę z generalnym wykonawcą tej inwestycji, spółką Probuild Services z Myszkowa, 6 października 2023. Podwykonawcą odpowiedzialnym za zieleń jest katowicka spółka Calla. Demonstracja rozwiązań Archiclima jest ważnym krokiem w adaptowaniu lotniska do zmian klimatu. Inwestycja ma mieć przełomowe znaczenie dla wsparcia różnorodności biologicznej w otoczeniu lotniska i wnieść znaczący wkład dla komfortu podróżnych.

Wdrożenie Archiclimy w MPL Katowice w Pyrzowicach ma pokazać, że w dobie zmian klimatu betonoza jest zjawiskiem całkowicie passé, a przyszłością miast jest docenianie i wspieranie rodzimej przyrody w każdym dostępnym miejscu / Zdjęcia: Piotr Adamczyk

Adaptacja otoczenia portu lotniczego prowadzona jest w ramach projektu LIFE Archiclima. Jest on finansowany ze środków Unii Europejskiej w programie LIFE oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a realizowany przez konsorcjum tworzone przez Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze, Investeko, Investeko Serwis i Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej. Współpraca spółek ma zaowocować nowoczesnym i funkcjonalnym zazielenieniem terenu przed terminalami pasażerskimi lotniska w Pyrzowicach. W mijającym roku opracowana została koncepcja i projekt zmian, który dotyczy w szczególności nieprzepuszczalnych nawierzchni utwardzonych znajdujących się bezpośrednio przed terminalami pasażerskimi (25 mln pasażerów Wizz w Katowicach, 2023-07-26).

W ich miejsce mają pojawić się ogrody deszczowe i łąki nawiązujące do składu gatunkowego terenów okalających lotnisko. Zabieg ten ma pozwolić na retencję wód opadowych w miejscu opadu. Dodatkowo ma poprawić wilgotność, czystość i temperaturę powietrza, co ma wpłynąć na zwiększenie komfortu użytkowania przez ludzi. Poprawa warunków siedliskowych ma wspomóc różnorodność biologiczną w powrocie do stanu sprzed założenia portu lotniczego. Przed Terminalem C ma powstać zielona ściana z pnączy. Zastosowane rozwiązania oparte na przyrodzie (ang. nature-based solutions) mają na celu zwiększenie rezyliencji (odporności) na zmiany klimatu w obliczu nasilających się ryzyk np. fal upałów czy deszczy nawalnych. Dzięki retencji, obniżeniu stresu termicznego i wzrostowi bioróżnorodności, zwiększony ma zostać komfort pasażerów.

Archiclima to nie tylko inwestycja budowlana na pyrzowickim lotnisku. To szeroki, multidyscyplinarny program, którego celem jest wzrost rezyliencji (odporności) na zmiany klimatu w dziesiątkach dużych obiektów w Unii Europejskiej z wykorzystaniem rozwiązań opartych na przyrodzie. Projekt realizowany w Pyrzowicach ma na celu zademonstrowanie zarządcom nieruchomości, że inwestycja w rozwiązania oparte na przyrodzie to dzisiaj standard, który nie tylko jest odpowiedzią na wyzwania związane ze zmianami klimatu i wymagania Taksonomii UE, ale także skutecznie wpływa na atrakcyjność przestrzeni dla użytkowników.

LIFE Archiclima to w skali Europy projekt nowatorski pod względem zakresu i rozciągłości przedsięwzięcia. Obejmuje wsparcie zarządców i właścicieli 32 obiektów wielkopowierzchniowych w budowaniu odporności na zagrażające skutki zmian klimatu. W ramach projektu przewidziano kompleksowe oceny przystosowania istniejących obiektów do zmian klimatu oraz określenie obszarów potrzebnej i możliwej adaptacji istniejącej infrastruktury z wykorzystaniem rozwiązań opartych na przyrodzie. Zwieńczeniem pracy nad każdym obiektem jest plan adaptacji szyty na miarę. Zawiera on projekt architektoniczny, który pozwoli zapewnić bezpieczeństwo i zmniejszyć negatywny wpływ infrastruktury na klimat. Dodatkowo przewidziano działania edukacyjne i informacyjne skierowane do użytkowników każdego z obiektów.
GaleriaPowiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2024 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.