Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

WB Electronics inwestuje w Radmor

Przemysł zbrojeniowy, Strategia i polityka, 06 grudnia 2010

Dziś WB Electronics SA nabyła 46,14% akcji Radmor SA. To inwestycja, w ramach której powstać może w przyszłości największy prywatny gracz na polskim rynku elektroniki wojskowej i systemów C4ISR.

Jednym z  najświeższych przykładów synergii potencjałów WB Electronics i Radmoru  jest system kierowania ogniem moździerzy SKOM , w którym inżynierowie z  Ożarowa wykorzystali radiostację osobistą 35010 - jedno z najbardziej  kompaktowych urządzeń tej klasy - nie tylko w roli środka łączności  fonicznej, ale także jako środek przesyłania danych. W takiej postaci  był oferowany w jednym z krajów bliskowschodnich (kontrakt spodziewany  jest już od kilku miesięcy) / Zdjęcie: Grzegorz Hołdanowicz

6 grudnia 2010 prezes Agencji Rozwoju Przemysłu, Wojciech Dąbrowski, prezes WB Electronics SA (już nie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - zmiana nastąpiła 10 listopada 2010), Piotr Wojciechowski oraz prezes Radmor SA, Andrzej Synowiecki, złożyli podpisy pod umową inwestycyjną, dzięki której WB Electronics obejmie 46,14% kapitału zakładowego Radmoru. Pozostałe 46,14% pozostaje w rękach ARP, zaś 7,72% już wcześniej zostało przekazane (bez prawa odsprzedaży) pracownikom Radmoru. Jak dowiedział się RAPORT-wto, jest bardzo prawdopodobne, iż w ciągu najbliższych lat WB Electronics podejmie kroki w celu przejęcia całkowitej kontroli nad spółką Radmor.

Dzisiejsza umowa zakłada podniesienie kapitału zakładowego Radmoru - wyemitowane będą akcje serii B skierowane do WB Electronics. W zamian WB Electronics wniesie do Radmoru środki pieniężne w wysokości ok. 51 mln zł, które przeznaczone będą na sfinansowanie przez Radmor programu inwestycyjnego (do 2016) o wartości ponad 120 mln zł. Program przewiduje opracowanie i uruchomienie produkcji:

  • kompletnych systemów wyposażenia pojazdów wojskowych w cyfrową elektronikę (platform radiokomunikacyjnych w technologii software defined radio czyli SDR, pokładowych komputerów dla dowódców. systemów łączności z platformami bezzałogowymi, systemu zapewniającego bezpieczeństwo na obszarach zurbanizowanych Safe City),
  • budowę centrum rozwoju nowych technologii.

Według Wojciecha Dąbrowskiego, polski kapitał obu spółek, reprezentowany przez Agencję Rozwoju Przemysłu w Radmor oraz polskich prywatnych właścicieli WB Electronics, gwarantuje, że całość własności intelektualnej opracowywanych systemów i urządzeń wojskowych pozostanie w Polsce. Połączenie potencjału obu spółek (z punktu widzenia prawa handlowego pozostają one osobnymi podmiotami) stwarza szansę na zbudowanie innowacyjnego technologicznie przedsiębiorstwa, dynamicznego lidera zapewniającego rozwój elektroniki wojskowej w Polsce. Zgodnie z zapowiedziami prezesów obu spółek, wejście kapitałowe WB Electronics do Radmoru zapewni także lepsze wykorzystanie potencjału produkcyjnego, współpracę badawczo-rozwojową oraz synergię marketingową obu firm.

WB Electronics wykorzysta potencjał produkcyjny gdyńskiej spółki poprzez ulokowanie w niej produkcji większości swoich produktów. Ma to podnieść przychody Radmoru o ponad 25 mln zł rocznie. W wyniku dokapitalizowania i realizacji wspólnych działań przychody Radmoru powinny do 2016 podwoić się, a marża netto ma wzrosnąć ponad dwukrotnie.

Współpraca badawczo-rozwojowa pomiędzy spółkami oparta będzie na wniesieniu do Radmoru przez WB Electronics kapitału, wiedzy i strategii rozwoju, co przyspieszy wprowadzenie na polski rynek nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie systemów C4ISR (dowodzenia, zarządzania, wywiadu, rozpoznania). Oferta produktowa oraz doświadczenie w zakresie integracji systemowej WB Electronics wykorzystane zostaną głównie na potrzeby realizacji programów wojskowych w Polsce i zagranicą, w tym powstanie nowych radiostacji SDR, platform bezzałogowych i programu Tytan. Synergia marketingowa zakłada opracowanie spójnej oferty w oparciu o komplementarne produkty obu spółek oraz wzajemne uzupełnienie się na międzynarodowych rynkach zbytu. Wykorzystanie pozycji rynkowej partnerów w różnych częściach świata powinno prowadzić do wzrostu eksportu. Obie spółki mają znakomicie rozwiniętą sieć kontaktów zagranicznych, długoletnie doświadczenie w kooperacji z podmiotami zagranicznymi i eksporcie swoich wyrobów. Łączny potencjał intelektualny WB Electronics i Radmoru to ponad 200 inżynierów pracujących w obszarach elektroniki, mechaniki precyzyjnej i informatyki. Łącznie spółki zatrudniają ok. 630 osób, zaś łączna powierzchnia produkcyjna to ok. 20000 m2 powierzchni.

Według prezesa WB Electronics, Piotra Wojciechowskiego w szybkim tempie spodziewane są efekty synergii w zakresie nowych technologii i wzrostu możliwości proeksportowych. - Spółki liczą na bardzo ścisłą współpracę z grupą Bumar w zakresie wielu programów i [są gotowe] do prowadzenia wspólnej promocji wspólnych wyrobów oraz podejmowania nowych projektów.

Prezes Wojciechowski podkreślił, iż w jego przekonaniu powstał podmiot o największym potencjale rozwojowym w Polsce, prawdopodobnie największy producent elektroniki wojskowej w Polsce, oraz największy ośrodek naukowo-badawczy w zakresie nowych technologii wojskowych w Polsce. Twórcy tej nowej jakości liczą, iż ten potencjał zostanie wykorzystany przez ośrodki odpowiedzialne za stymulację i rozwój przemysłu obronnego w kraju, jak również na szeroką współpracę MON i MNiSW w nowych projektach i kontynuacji starych.

Istotną jest deklaracja gotowości do współpracy z różnorodnymi partnerami: - Jesteśmy strukturą otwartą i bardzo zapraszamy wszystkie podmioty przemysłu obronnego do szerokiej współpracy przemysłowej i technologicznej, jesteśmy otwarci do współpracy z podmiotami zagranicznymi w zakresie koprodukcji i prowadzenia wspólnych prac badawczo-rozwojowych w obszarze elektroniki wojskowej i systemów C4ISR.


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2022 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.